Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Πραγματικοί Φίλοι
του Νοσοκομείου
Σπάρτης > σελ.7
Ότι Ψάχνεις είναι εδ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στις σελίδες 12 & 13
99 τουρνουά beach volley
στο Δημοτικό Στάδιο
Σπάρτης > σελ. 15
Οι Πυξ Λαξ
για μια συναυλία
στο Σαϊνοπούλειο > σελ. 10
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Σάββατο 20 Ιουλίου 2019 |Έτος 23 | Αριθμός 5693 | Τιμή φύλλου 0,50ε
Τηλ: 2731081253 Faxi [email protected] ikos.gr . www.lakonikos.gr
0 διευθυντής της Χειρουργικής Κλινικής Σωτ. Σωτηριανάκος μιλάει στον αΛΤ
198 χρόνια από
Το Νοσοκομείο Σπάρτης
λαπαρασκοπική εποχή
την απελευθέρωση
της Μονεμ
Επετειακές εκδηλσεις
από 21 έως 23/7
Με ένα Πλούσιο Πρόγραμμα
εκδηλσεων εορτάζει n Πόλη
της Μονεμβασίας την 198η
επέτειο απελευθέρωσης από
τον τουρκικό ζυγό , στις 23
Ιουλίου 1821, Eπέτειος , η
onoia anοτελεί aπόδοση
φόρου τιμής στους αγωνιστές
nou έδωσαν την ζωή τους για
απελευθέρωση της
Πόλης.
Ο Δήμος Μονεμβασίας , σε
συνεργασία με φορείς και
συλλόγους, ηραγματοηοηθεί
και φέτος μια σειρά εκδηλσεων , αnοδίδοντας στο γεγονός τη λαμπρότητα nou
οφείλει , συμβάλλοντας ταυτόχρονα στη διατήρηση της
ιστορικης μνημης οι εκδη
ηλατεία Πλάκας Μονεμβασίας , με ελεύθερη είσοδο για
το κοινό
Όπως αναφέρει ο αρχαιολόγος κ . Νεκτάριος Σκάγκος, κn
απελευθέρωση της ΜονεμΒασίας είχε καθοριστική σn .
μοσία γα τον αγνα της
εθνικής ανεξαρτησίας , διότι
και aυιon Εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής
Αλματδης ανάπτυξ της σύγ- Κλινικής του Νοσοκομείου
χρονης λαπαροσκοπικής χει - Σπάρτης κ . Σωτήρης Σωτηρια ρουργικής έχει επιτευχθεί τα
τελευταία χρόνια σε Παγκόσμιο υπερήφανους το γεγονός ότι και
επίπεδο. Η αντίστοιχη διάδοσ
, εφαρμογή αυτν των μεθό - Περιφερεισκό νοσοκομείο του
δων στη χρα μας περιορίζεται ΕΣΥ. ιδιαίτερα την τελευταία
σε ελάχιστες και κυρίως Πανε - διετία, ακολουθντας την ΠρόΠιστημιακές κλινικές ή σε με - οδο και την εξέλιξη αυτή , διεγάλα ιδιωτικά θεραπευτήρια . νεργούνται
ΌΠως αναφέρει στον Λοκω - επεμβάσεις Προχωρημένης λα ο uno, ο Προίστάμενος δι - napoo ς 1
ευθυντής
συστηματική τέλεση λαnαρο - λαnαροσκοπική
σκοηικν κολεκτομν
Συγκεκριμένο, μετά από συ - στηματικ
νεχή ενημέρωση , εκπαίδευση λαπαροσκοηικν
και μετεκηαίδευση των χειρουργν ιστρν της κλινικής ριανάκος .
μας napακολούθηση ειδικν
σεμιναρίων , συνεδρίων , κι
ενεργό συμμετοχή σε χειρουρχολοκυστεκτομή , διενεργείται ηλέον συηλήθος
νάκος , .μας κάνει ιδιαίτερα
επεμβάσεων , σημεινει ο κ . Σωτη.
στο Νοσοκομείο Σπόρτης [ένα
στές.
Πολεμοφόδια του κόστρου
χρησίμευσαν στην κρητική
επανάσταση , καθς επίσης
στην nολιορκία της Τριπολιτσάς, του Νaυπλίου και της
Κορίνθου . Η Μονεμβασία ΠέΠαράλληλα,
Σημεινεται ότι οι χειρουργικές επεμβάσεις εκτελούνται στη
νέα , σύγκρονη χειρουργική πτέρυγα Χρήστος Καρβούνης
της Ελλάδος και της αλλοδα- Που λειτουργεί στο ισόγειο του
κτιρίου του Νοσοκομειου .
συνέχεια σελ . 9
συστηματικά γεία εξειδικευμένων κέντρων
εκτός anό την nopαο
καταξιωμένη
ρασε στην κυριαρχία των ελ.
ληνικν
δυνάμεων μετά από 358 χρόνια ξένης κατοχής , καθς
γνωριοτ , μο
Χειρουργικής χρόνο
έχει Προστεθεί και η σιακή
επαναστατικν
θυρανοίξια νέου Ιερού Ναού
στην Κατσαρού Δ. Σπάρτης
1540 και 1690-1715) και
Τούρκων (1540-1690 και
1715-1821 ) . Το 1463 ήταν το
τελευταίο Βυζαντινό έρεισμα
της Πελοηoννήσου noυ Πeρασε σε ξένη κυριαρχία, εν
το 1821 ήταν το ηρτο κόστρο
nou περιήλθε στην ελληνική
κυριαρχίαν.
Δωρεά των ομογενν Παναγιτη και Βασιλικής Παπαδολιά
Ένας νεόδμητος Ιερός Ναός ιδιοκησίας τους και είναι αφιεΠρόκειται να εγκαινιαστεί στην ρωμένο στον Αγιο Νικόλαο , το πρωί της Κυριακής 28 ΙουΠεριοχή Κατσαρού Δ. ΣΠάρτης τους Αγίους Κωνσταντίνου κι λίου (ρα 7:15 ημl , κατά τη
μ νοpn, καταγιάννη κ s και τον Αγιο A ς
περιοχή, θα Προγματοηoinθούν
συνέχεια σελ. 8
σφορά του ζεύγους των Λακ νων ομογενν κκ Παναγιτη
και Βασιλικής (Βάσω) Παπαδολιά, Πρόκειται για το εκκλησάκι
nou έχει ανεγερθεί σε οικόπεδο
του χωριού , στη διασταύρωση
Προς Γούναρη και Κάτω
Αγιάννη Καταγιάννη).
Τα θυρανοίξια του νέου ναού ,
nou anoτελεί κόσμημα για την
nολίτm Μνεμβοσίας και Σπάρ
της κ. Ευστάθιο,
Πλαισινεται από ιερείς της ευρύτερης ηεριοχς .
onoίος θα
Καμμιά βολή
απάντησης
συνέχεια σελ. Β
γράφει ο Αθ. Στρίκος
> σελ. 3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα