Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Ιδιοκτησία: 1.& Ε . ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ Ο.Ε. . Έτος 62ο- Αρ. φύλλου 17.538 .Τuμή 0,60 Ε. Πέμπτη 20 Ιουνίου 2019
Γραφeίa: Φ. Ταβέλλα 11-ΙDΑΝΝINA 453 33. Τηλ Κέντρο 26510 25.677,3.791-Fac 26510 30.350.htp//ww.proinostogos.gr [email protected]
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Σεπόλεις και χωριά όλα τα στελέχη της για τη μεγάλη μάχη της 7ης Ιουλίου...
Τ ΕΧΡΗ ΑΤΟΑΝΙΑ Η ΜΑΙ
Μετά την περιοδεία Μητσοτάκη στην Ηπειρο και τα
ανονεωμένα -γαλάζιο ψηροδέλπα, όλοι ρχτηκαν στον
Κερδίζουν διαρκς έδαφος τα τελευταία χρόνια της κρίσης
oίαΔιακοπές σε τροχόσπιτο και κάμπινγκ
για όλο
- Hεπίσημη ανακοίνωση Των
Ψηφοδελriων Της Ν.Λ σήμανε.
ταυτόχρονα και την έναρξη της
πολλούς Ηπειρτε!
και πιο
μ ο οκέ
pόλις δυόμιση εβδομάδες Μπο.
Η περιοχή μας προσφέρει αρκετές υποδομές γ' αυτό τον τύπο παραθέρισης
, Συλλήψεις για παράνομη εγκατάσταση σε παραλία της Πρέβεζας Οδηγίες
για τη ζέστη από τη Δίνση Δημ. Υγείας της Περιφέρειας
θέση στα Ψηφοδέλ
PΕΠΟΡΤΑΖ
Τα Δημοτικά Σχολεία tκλε.
, Πανελλαδκές ολοκληρθη.
καν , οπoτε ο δρόμος Twν oο
na να εχαν κινήσει Το κυνήγη
Του ασταυρου Eδu και πολυ κα
σεις δεν έλειφαν οr επλήξτις, μες ιος γνωστά ονόματα τοκαι απρός ια pυς περισσότε.
Eντενεται ο ανας των υποφηφίων βουλευτν, αλλά και
: aων τωw στελεγν της Ν.Α μετά και την προχθεσινή περιοδεία
Βέβαια, γpήγοpα σχιδόν όλοι όai μν aΟς ις αΡΕΠΟΡΤΑΖ
------ οστακη στην Ηπερο. -__και ανηλαμβανόμενο mν ανάγκη ό .
ΚΩΣΤΑ ΑΓΟΡΗ
Κορυφαίο έργο Της χρας η μονάδα ΑΣΑ
Πρωτοπόρα η Ήπειρος στη
ΑΤΑΝΙΣ Σ τμπδιαχείριση απορριμμάτων!
ρους Ηπερωτες, πapόλο που με.
οι εθνικές εκλογές στις
7 ουλίου.
Ένα είδος πapaδpons uo
αγνα ενόψει της πιο κρίσιμης εκλογικής μάχης Των
. 11η σελ
Αρκετά και καλά οργανωμένα κάμπινγκ βρίσκει κανείς στα
παράλια της Ηπείρο
διαρκς έδαφος tίνu αυτ της διαμονης υι η
| : ποσγουν δεκάδες οργανωμενα αντέχει η τσέπη Του. Φυσικά, ποτt Σο μεταξύ, καθς αναμίνται
>Παέp η Aπτρρμείσης ΤΚrγνη ε ανέdρο w x Eμ
στην Ηπειρο γα νίκη της ΝΔ!
δεκάδες τροχόστην οπον στθμεύουν
. Σεγραπτή του δήλωση που
Εδωσε χθες στη δημοσιόητα ο
παραλία της Πρέβεζας.
δεν λείπουν εείνu οι οποίοι αγνομΑνnς
Μπέζας τον
οχήματά τΟλε ταa
λούς, όπως έκαναν τpaς πολίτες σε
εύθυνοη Δημόσιας
- 11η σελ.
σε σχέση με η
επικείμενες EΕπαγρίνήμη και αφολακή
Με μνημείο στην πλατεία.
Το Δελβινακόπουλο τήμησε
τους πεσόντες ήρωές του
σολίμο λή
για το υπολοι
μου θεσπρωτοί αλά ι
της ατιουρκής περόδου
ΑνΟα Ηπrie
ρειάρχης Π.Ε ωaννίνων Τσπάνα
νΟΜιχ Παντούλας ομιληητής στα αποχαλυπτήρια
ο ΣωνΚ
ΔΙΑΛΟΓΟΙ
Ουπου.βουλευτής τονίζει στον ΠΛ>
θ. ΜΑΝΤΑΛΟΒΑΣ Το ΚΙΝ.ΑA θα βγει
εισχυμένο από τις εθνικές εκλογές. .
Η ΔΕΥΑΙ βρίσκεται
κόσμο της!
Eς που θ στον...
σίασαν m
λευθερωτιπροκαλέσι dr
onησης Της ΔΕΙΑΙ να διορίσει,
ΔΕe s
πχείρηση κάτι στο ποίο έχε
εαντοέν Στο έ πε
ρεμβαίνει με επιστολή του
ΥΕπεχριμένα έpγα 200 εκατ. ευρό σpήε η Δημοτ Αρχή στα Γάνεn..
w 1012.
13. 1920-22
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
πλέν την πλατεία Τ Λελβν
κόπουλου στον Δήμο Zτσας .
στον ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΥΡΙΟΥΝΗ
, μεγάλο βήμα από την
Τοπικ
ντρική πολιτική σκηνή αποφάσι
σε να κανει ο Οανάσης Μανταλ σύμβουλος Χάρης Λεοντάρης
EίθλΜκας υ ύE για
αοκντας κρτική στον Πρόεδρο
ντατία θητεύ ως Ανπδήμαρχος
ΕδοΜάκη Χο . α
Δήμος Ιωανντν με χθεσνή Του
m ληn μ νήμ
σελ.2
ΕΝΤΑS Εuλέν Επm A γμ
υλί w εατύ aν
ονας στη χοκολλήσε κάμποσα
οnς τονς ν ποάτιξη .σύφ, η ποία επίσης άσκησε
κρrτκή στο Δ.Σ της -11ησελ.
Αποδίδοντας τη δέουσα τιμή
yuωνο ες- ηρuες ο Δήμος.
ΑΤική, επέλεξε να είναι
προκάμει
+4η στλ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Π.Λ.>
σελ, 6
ΓΝΩΜΕΣ
Kερδήθηκε το στοίκημα >
Το Κληροδόπημα Φιλίππου .
ΒΟΛΕΣ
Ο τετραετής απολογισμός
της Διοίκησης
-Και έμμε ση κριτική στους προηγούμενους ..
Εκτροχιασμός.. .
> Γράφει ο ΣΠΥΡΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ
Φλάλογος-Συγραφέaς
. Με το Σπυρίδωνα Φιίππου είχα μια απλή
γνωριμία. Λόγω γεπνίοσης στην οδό Σακελλαρίου .
του ΠΕΑΚΙ
> Του ΓΙΑΝΝΗ ΜΠΟΥΠΑ.
. Σε προεκλογική τροχιά , μπήκε η Ελλάδα , σης 10 Ιουνίου , γα Τς
Α ΣνποN mςη οa . βρίσκεται σε προεκλογική Τροχά,
μια ολόκληρη τετραετίας
Τον απολοaπλό γαοκoνό. HEεoε ότ εμαι ο
Σπύρος Εργολάβος και ήξερα όπ είναι ο Σπυρ γισμό ruv πεy iαγων της
Μια μέρα με επισκέφθηκε στο Δημαρχείο , όταν ήμουν αντιδή
μαρχος και είχα αναλάβει και το θέμα Των Κληροδοτημάτων, μου
moόσ0εσε τα ακόλουθα:
Έχουμε ιδρύσει ένα Σύλλογο Αρχαιοφίλων Ηπείρου , -η σελ
| noλr αννα να την n νάει η εχόστοτε ανηξαπίας της μεγάλης προεκλογικής τροχός , εκτροχιάζετα
a οικονομια, η naδεία, η Υγεία και ολόκληρη η ληνική
Εππέλου .
σπνι στο
Πανητρωτικό η
Τις δραστηριότητες στον τομέα αυτό και
εκλογικό βαγόν , να μπαίνει στις ράγες.

Τελευταία νέα από την εφημερίδα