Πρωτοσέλιδο Θάρρος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Apreu, quiAlou 35.929 . Τετάρτη 22 Maiou 2019 mrtanosneny
Trogt206 ΚΑΟΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΙΝΗ ΕΟΗΜΕΡΊΔΑ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Tyn'ape
ΑΛΥΣΙΤΕΛΕΙΣ ΑΛΛΗΛΟΚΑΤΗΓΟΡΕΣ
ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΚΑΙ ΥΠΕΧΩΔΕ ΓΙΑ ΤΟ ΔΡΟΜΟ
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Πρώτο στη λίστα για μερική
ή ολική ιδιωτικοποίηση
.aaa5 ΞΕΠΕΣΜΕΝΗ ΝΤΙΒΑ
η «Μαρία Κάλλας» του Περιμετρικού
'σως. τελικά. Το έμα η μοίρα της Μαρίας κάλλος μετά το θάνατό mc 6,nbra σχίση με
αυτή να μ νου στη μέση..
Έτσι, μετά το γνωστό σε όλους μισογκρεμισμένο και μισοτελευομένο σίτι της στο Νοχώρι ΙΒαμης. Τμιτελής ega μείνε. εδώ καιχΡόνια κα. η οδός Μαρίας Κάλλας στην ανατοΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
δηλής κατεύθυνσης ενώ στο σημείο undPRouv και φανάρια Οστόσο, δε λεπούρνοε
ηοτέ με την κατεύθυνση nou σχεδιάστηκε, αφού υπόρχει ζήτημα με ένα οικόπεδο
Κέντρο Καλαμάτας
την Πέμπτη 23Μαϊου
κα ώρα 8:00 μμ.
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ
Πέτρος Τατούλης
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ
r EOPrANA ΕΥΣΤΑΟΙΑ (EOH)
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
T1-22132
ΓΙΩΡΓΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
Γιώργος Χουλιάρας
Γιώργος
ΤΣΩΝΗΣ |
Ynopie1ος Δήμαρχος
& ώρα 8:30 μμ.
στην Πλατεία L Αλευρά
στη Mcσσήνη
ΓΙΑΝΝΗΣ θΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
ToR:720 25963
Α ΠΡΟΤΥΠΟ
ΔΗΜΟΣ
n epiç.ota xpoptio
Νίκος Δου, po ύμης
tou Anpoastvm
Βασίλης Ν. Τζαμουράνης