Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 08:00

14oC, 12:00

19oC, 20:00

15oC - Υγρασία 51%-83% - Άνεμοι: Δ-Β 4-2μπ. Ανατολή ηλίου: 06:58 - Δύση ηλίου: 20:21

€0.80

Íáé Þ ü÷é óôá ëåùöïñåßá óôï éóôïñéêü êÝíôñï;

Οι κυκλοφοριακές συνθήκες μέσα στο ιστορικό κέντρο, στην παλιά πόλη είναι το αντικείμενο και το
προϊόν επικαιροποιημένης μελέτης και κατ’ επέκταση απόφασης κανονιστικού χαρακτήρα. Η δεύτερη έχει ως προϋπόθεση την πρώτη, προκειμένου ό, τι προβλέπεται να τεκμηριώνεται. Έτσι η συζήτηση που γίνεται κάτω από την ανάρτηση στο enimerosi.com με αφορμή το έγγραφο αίτημα της Αρχαιολογίας για την απομάκρυνση όλων των βαρέων οχημάτων από την παλιά πόλη, να αντανακλά κυρίως την ατμόσφαιρα από την
έλλειψη τους, της μελέτης και της απόφασης. Οι αντιδράσεις είναι κυρίως, αν όχι αποκλειστικά, δυο ειδών. Εκείνη που αντιπροσωπεύει τους
μπαϊλντισμένους που πιστεύουν ότι το συχνό, κυκλοφοριακό κομφούζιο τους καλοκαιρινούς μήνες θα μπορούσε να αποτραπεί από καιρό. 3>>

Πέμπτη 18 Απριλίου 2019
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 4868

ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟ ΚΙ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ìüíéìá åêôüò êÝíôñïõ ôá ëåùöïñåßá!
Ειδική αναφορά στη
στάση λεωφορείων
ανάμεσα στις
πλατείες και το
Παλαιό Φρούριο
ΚΕΡΚΥΡΑ. Την απαγόρευση της
εισόδου και κυκλοφορίας βαρέων
οχημάτων εντός του ιστορικού
κέντρου, για όλο το χρόνο, ζητάει με έγγραφο της προς τον Δήμο
και τους εμπλεκόμενους διοικητικούς, επαγγελματικούς και αστυνομικούς Φορείς και Υπηρεσίες,
η Αρχαιολογία. Σύμφωνα με καλά
πληροφορημένες πηγές, πρόκειται για την επανάληψη του αιτήματος για πολλοστή φορά, έτσι όπως επιβεβαιώθηκε και κατά την
πρόσφατη σύσκεψη που έγινε για
το θέμα στην έδρα της αρχαιολογικής Υπηρεσίας. Στην τεκμηρίωση του αιτήματος περιλαμβάνονται εκτός της επισήμανσης του
κυκλοφοριακού άγους και η στάση των λεωφορείων ανάμεσα στις
πλατείες και το Π. Φρούριο που
κρύβεται έτσι από τον όγκο τους.
Σελίδα 7>>

"ÄåìÝíá" ôá ðëïßá
ôçí ÐñùôïìáãéÜ 3>>

ÌåôÜ ôç Óåâßëëç, ç Óôïê÷üëìç ãéá ôï 1ï Äçìïôéêü

ΚΕΡΚΥΡΑ. Τη β' πράξη συμμετοχή του στο Ευρωπαϊκό Εκπαιδευτικό Σεμινάριο "Erasmus+ " για τη σχολική χρονιά 2018-'19, πραγματοποίησε το 1ο Δημοτικό Σχολείο (υπεύθυνη προγράμματος, η καθηγήτρια γαλλικής γλώσσας, Μ. Γεωργιάδου. Αναλυτικότερα, μετά την εκπροσώπηση από δυο εκπαιδευτικούς του σχολείου σε επιμορφωτικό σεμινάριο στη Σεβίλλη (Δεκέμβριος), ακολούθησε (2430/3) αυτό της Σουηδίας (Στοκχόλμη). Με θέμα "Οργανωμένη Εκπαιδευτική Επίσκεψη στα σχολεία - Ινστιτούτα και Εκπαιδευτικά Σεμινάρια στη Σουηδία). Η διοργάνωση ανήκε στον Οργανισμό "English Matters", που ειδικεύεται στην επιμόρφωση εκπαιδευτικών από
όλη την Ευρώπη. 8>>

¼ëïé ìáæß:
Ôþñá êáé
áíáêýêëùóç
ñïý÷ùí!
8>>

Ìå 6-3 õðÝñ
ôïõ ÐÁÌÅ,
ôï ÄÓ ôïõ
Åñãáôéêïý
ÊÝíôñïõ

ÖÙÔÏ: ÓÔÁÌÁÔÇÓ ÊÁÔÁÐÏÄÇÓ

“Ôñßðïíôï” ÷ùñßò íá
éäñþóåé ðÞñå ï ÁÏÊÊ

15>>

ÅÊÄÏÓÇ ÐËÇÑÏÖÏÑÉÁÊÏÕ
ÅÍÔÕÐÏÕ ÏËÊÅ ÁÅ ÅÔÏÕÓ 2019
8>>

ÐÑÏÓÊËÇÓÇ ÅÊÄÇËÙÓÇÓ ÅÍÄÉÁÖÅÑÏÍÔÏÓ
ÓÅËÉÄÁ 5



Τελευταία νέα από την εφημερίδα