Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Νέοι Αγώνες:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κίνημα Αλλαγή
νέες περιπέτειες)
Παρασκευή 29
Μαρτίου 2019
Αρ. Φύλλου 6311
Τιμή 0,60€
Ζυγο μάλη 6 Ιωάννινα Ι τηλ: 265 10 77466] fx: 265 10 37880 I e-mail: [email protected] l www.neoiagones.gr
KKE MIAKAATHOLEKz0ΕΣ
ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΟΝ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ LED
Απολογισμός Πρότζα
στον ar°λογισμό mς
Matou, ακόμα και αν γινουν και εΑνκές εκλογές mv 1&a μέρα εκτος από
σεις Εκλογες ng 26ης
Εξοικονομώντης ενέργει
Αυτό το μήνυμα εmXEipel να στεαει
και συνδιασμός nou ανηκ στη
auto totem o umyhp1ος Περιφερεάρχης nou unootnplzeol ano το ΚΚΕ,
Γιώργος Πρέντζας
Heeumvn πόλη.
«Γιάννενα- Nea Enoch» Ya mv
Ψηφιος δημαρχος Μωυσής Ελισάφ.
Η Entponn εργαστηκε για Περισσόrepo ano ένα tpipnvo, κάνοντας
και συζητησεις με εάκοος. Μετα
tuv άλλων επισκέφ8ηκε τα Tpkaλα. τα onola Βρισκονται σην Πρωκαι ενημερώ8nKE ano τον
δημαρχο και τα στελεχη του Δήμου,
ΣΕΛ.9
annv npeo ola nava
an aarn navor aan του Δημο 1 ασεσο τον ο οκο ομμο, nou vorynxe,
ου ου
γε ακών πόρων για το Apo.
πτεται. σήμερα Παρασκευη για
γος Δικαιοσονης. Δαφανε ας και
λης Καλογήρου.
ou o Ynoup
KINAA
θέλει έδρες
και στην ΗΠΕιρο
BA, 4
ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣΥΜΒΟΥΛΊΟ
Παίρνουν συγκεκριμένη
μορφή τα μέτρα στήριξης
δημουκα συμβουλίου a xuevedl Va
κάλιες των ε8nxwv εκλογών και
mvtptm εντολη για τον σχημαvqula. το κινημα Αλλαγής σχεδιάζει mV Προεκλογική του
atpatηγικη και κάνει τους Unoλογισμούς του.
το Βασικό σενάριο 8αει τον
mhxn στο 10% και αν υλ0nnael
8a οδηγήσει στην enopevn Βουλη
neplnou 30 Βουλευτες του νέου
φοροι της Κεντροαριστεράς
δεσμός των προβλημ ttuv attang.
Κανονισμό Πρασίνου για πρώτη φορά
απέκτησε ο Δήμος Ιωαννιτών
tnttiw tou Πανεπιστημιου Ιωαννινων
στο petpo nou o Anpog Ilawmiv
XEA. 8
Bonen enl toutou.
ΣΕΛ 9
ΣΕΛ. 3