Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Μιχαλος: Να δημιουργήσουμε ένα νγιές οικοσύστημα μικρών και ΜμΕ επιχειρήσεων
>>> TE
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων . Προμηθειών και Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:[email protected]
ΑΘΗΝΑ. Email: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 23ο . Τιμή Περ.:0,50 E
Α.Φ. 5414 Τετάρτη 13.02.2019
ή Email: [email protected]
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778
ΑΘΗΝΑ-Πλομονοίας (Γλάδστωνος 5) :
Τηλ :210-3304587 FAX :210-3304605
Γερμανία:
FF GROUP:
KPMG:
Το μέλλον της εργασίας
ειναι προσωποποιημένο
>>> Τελ.
Αντικατάσταση στο τμήμα εσω
τερικού ελέγχου
ικό πλεόνασμα της
Γέρμανίας με τις ΗΠΑ, μια
Αμερικανό ποόεδρο Ντόναλ
ντ Τραμπ, μειώθηκε πέρυσι,
μεινε
γίρω στα
49 δισ. ευρό, σύμ4ωνα με
σβαση το Reuters.
Ο Τραμπ έχει κατ' επαναλ
ηψη επικρίνει το υψηλό
εμπορικό πλεον
τερη ευρωπαική οικονομία έχει με τις ΗΠΑ και
έχει απειλήσει να επιβάλει
οικονομικο Επιμελητήριο
γερμανικά
αυτοχινητα.
Ανώτατο επιτοκιο στις
λάριος Άγκελα Μέρκελ έχει
αμφισβητήσει την ανάλυση
υιχοοπιστώσεις
εμπιοιχα πλεονάσματα υπολογίζονται με παρωχημένο
τρόπο και ότι οι ΗΠΑ ΕΧουν
ένα μεγάλο πλεόνασμα | Πρόκειται για χρημα
ατοδοτή- διάμεσου
σεις που απευθύνονται σε
επιχειρήσεις και ελεύθερους
ι δεν
ισοδύναμου εισοδήματος
(σύμ4ωνα με τα πλέον πρόσφ
ατα καθε φορα δημοσιευμένα
στοιχεια της Ελληνικης Στατιστικής ΑΟ ης), υποδειχνυει να
εξεταστεί περαιτερο) το ύψος
του επιτοκιου, ωστε να ειναι
εφικτη η καταβολη
μηνιαιων οοσεον τους.
εάν συμπεριληφθούνστο
συνΟΛΟ καί 01 υπηρεσιες. Τον
Ιούνιο, η Μέρκελ άφησε να | επαγγελματίες, οι οποίο
εννοηθει οτι θα πει να εχουν ποοσ αση στα πιστοπεπικαιροποιη
τα διεθνή συστήματα υπολογισμού των εμπορικων Τον χαθουσιο ενος ανταΜε τη συμμετοχη πλεον τον 1.000 ενοδοχων εκπροσοπαν
της πολιτιχης ηγεσιας στον τουοισμο τον ποοεοοον του
ΣΕΤΕ και της ΠΟΕ, ολοκληρωθηκαν το απογευμα της περα
σμενης Παράσχετης στις εγκαταστασεις του Metropolitan
Expo, οι εργασιες της 8ης Γενικης Συνελευσης του ενοδοχειακου Επιμελητηρίου της Ελλαδος (ΞΕΕ)
θούν τα ισχύον| χα ιδρύματα.
του ενο ου οριου στο επιτοχιο κατα τη χορηγηση μικρτων
Σύμφωνα με τους προκατα- οχρηματοδοτήσεων, προτείνει
ρετικούς υπολογισμούς από | το Οικονομικό Επιμελητήριο
την ομοσπονδιακη στατιστι- Ελλαδος, καταθετοντας τις
κή υπηρεσια που μεταδίδει ποοτασεις του για το σχετιχο
Επιπλέον, στο πλαίσιο των
σχοπαν του καί της αναβάθμι
σης της ουηςχαιτον ειτουοΧρυσός Χορηγός ήταν η Ελλάδος κ. Αλέξανδρος
HORECA και Αργυροί Βασιλικός υπογράμμισε την
Χορηγοι ηταν οι εταιρειες αναγκη ελαφρυνσης των
του Οικονομικού Επιμελ- Cosmote, Εθνική Τράπεζα βαρών του ελληνικού ξενοsiness Solutions και κατάργηση του φόρου δια
, συντελεστή
νομοσχέδιο. Πρόχειται για γιουν
ητηρίου Ελλάδος για τη ΕΤΕ 0,00%, Ideal Standard, δοχείου και ζήτησε την
τεοοΓούνονται σε επιχ,ειρήσεις καί
"Ευρω το
οοτείνεται No
Σύμβουλοι Ανά- μονής σε συνδι
είωση
δυνατότητα
πιχορήγησής του από το
ΠΔΕ, ώστε να συμπεριλι φθεί
ως φοεας χοματοδοτησης
για τα μελη του, τους (unovoοποιοι οεν
παρει
Κατά τη διάρκεια της εισα- ΦΠΑ, ούτως ώστε το
γωγικής του ομιλίας, ο ελληνικό ξενοδοχείο να
Προεδοος του ενδοχεια
κού Επιμελητηρίου της
στα πιστωτιχα 100!ματα
ποοιοντων
y" -υποοστά από
Επισης, συμ4ονα με το ΑΠΕ,
καταστει ανταγιονιστιχο
υρώ, και την Κίνα που | λματίες, που το εισόδημά τους qog)( τεχνικούς.
αγόρασε ποοϊόντα αξίας 93 βρίσκεται κάτο του εθνι