Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Νέοι Αγώνες:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ICL 15
Παρασκευή 18
Ιανουαρίου 2019
Αρ. Φύλλου 6264
Ζυγο μάλη 6 Ιωάννινα Ι τηλ: 265 10 77466] fx: 265 10 37880 I e-mail: info@neoagonesgr l www.neoiagones.gr
Γιαννιώτης ο ιλότος
του αεροσκάφους που
«ΜΕΓΑΛΩΝΕΙ» Ο ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΤΙΣΜΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΠΑ ΤΟ 2019
Kathlee
στο Μεσ
ολόγγι
Ο Παναγιώτης Κεφάλας. με καα
llval Ο Πιλότος του μοιραιου αεροσκάφους nou
potpuna Μεσολογγιου κα arvol
ται. Ο Παναγιωτης Κεφάλας zooae
στην Πάτρα.
καΕΠΕσε στην KaBo ΣΕΑ. 4
Ημερίδα παρουσίασης του
προγράμματος ολοκληρωμένο
τις γειτονιές
Ενα φλάδ0So Πρόγραμμα ολοκληπεριοχη του μυθικοο Αχέροντα και
6eonpurlag, mv Παρασκευη 25
Ιανουαριου {ωρα προσελευσης
1000 np).
ΣΕΛ. 5
«iávveva Tápa»:
Επισκέφθηκε τη ΔΕΥΑΙ &
το Βιολογικό
x8eg 16 Ιανουαριου 2019 avtrp Βοοστρο και τον rp. Δημοτικό ΣυμΒουλο Κ. Κυρια zn τη Δημοτικη EnXElpnan Υδρευσης -Anoxeteuans
laavvywv.
Τα Πάννενα τίμησαν
τον Πολιούχο τους
ΣΕΛ. 8
Παρουσία σοσσυ μην τυν τοπικών
αρχών και ΠληΒους κόσμου, κορυφώ8ηκαν οι εκδηλώσεις για τον
εορτασμό του Αγιου rupYou, του
Παλιο0xou τυν Ιωανννων. Παρά
mv ηλιοφάνεια και το τοουχτερό
εκατοντάδες matol έδωσαν το
nap υν τόσο στην Αρχιερατικη θεα
λετουργια Που τελωτηκε στον Ιερό
m ήρης απαξίωση του
Δημοτικού Συμβουλίου
«Παραμένοντας πιστή την nana
Δημου Ζιοας συνεχιζει να unorgd
και να anaShi νει το Kuplapx0
όργανο διοικησης του Δήμου, το
Δημοτικό Σμβουλο,
Αυτό σημειώνει με ανακοινωση tns
η Αυτοδιοικητική Συνεργασια του Β.
Η φιλαρμονική του Δήμου, η
περισσότερα τα «εγκαίνια
υπό τα «λουκέτα
ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΤΟ 2018
σκοοι και κληρικοι Sexvoav ano
mv matela Πάργης με Προορισμό
τον Ιερό Mnrpon λιτικό Ναό του
Αγιου Aandalou.
ΣΕΛ. 2
nEpioxn
ΣΕΛ. 2