Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
& ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
ΣΑΒΒΑΤΟ 15 -ΚΥΡΙΑΚΗ 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 27193
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
688 FAX 210-321587
www.dimoprasion.gr
Μεναλη σύΥκλιση
Συναγερμός στις Βρυξέλλες για
Brexit χωρίς συμφωνία
Ελλάδας-ΗΠΑ
προόδου» στις ελληνοαμε!ικανικές σχέ
σεις και τον ηγετιχου περιφερειακου Qoλου της Ελλάδας ολοκληρώθηχ
αναπλη!ωτή υπου!you Εξωτεοπιταχύνει τις πο) ετοιμασίες της
κών Γιώ07ου Κατρούγκαλου και του Αμε
Q1Χανού ΥΠΕΞ Μάικ Πομπέο με
έληξε ο εναΟΧτή!ως στρατηγικός διάλο
ος Ελλάδας-ΗΠΑ στην Ουάσινγκτ
την EuQωπαϊκή Ενωσ
Κομισιόν Ζαν-Κλοντ Γιο
κού διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ
ς τον στρατηγικό διά
λογο ως την πιο σημαντική εξέλιξη στην
τοοεια των ελληνοαμεριχανικων σχ
ων, ο Αμερικανός υπουργός ΣΕΝΑΑ
που ήταν αφιε!ωμένο στο Brexit.
αι αυτό που θέ
πέταξε ο Γιούνκερ,
ποιήσει την Τετάρτη 19η
ε μια ανασκόπηση, λέ
01, αντι να μας
Δεκεμβρίου «όλες τις πληροφορίε
γενικά χρήσιμες»
υπερακοντιστηκε
°βούλιο να επιχυρώσει τη συμφωνία
ίστηκε ανάμεσα στο ΗΒ και
α απευθύνθηκε το βράδυ της Πέμπτης
γιου χωρις συμφωνια.
υ κλε
Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Ευρωπ
χού Συμβουλίου Ντόναλντ Τουσκ, η πρω
θυπουργός της Βρετανίας Τερέ
«δυσκο
πάθεια της το βρετανικό
πρόσθετ
μηνο φετος το π!ωτογενες π^εονασμα
AA. Ίσιπρας: Ατοαμη η ευρωπαικη ηγεσια
και πρώτ
μενη κυβέρνηση δέχτηκε
μφωνα
εχτέλεσης
λογισμός σύμφωνα με το ΑΕΠ προ κρί
ριχνουν νερο στο μυηο των ευρωσκεπτιχ
Με βάση τον επανυπολογισμό του μο
ντέλου, κινδυνεύει και η Ελλάδα να χά
για την περίοδο Ιανουαρί
της Συνόδου
ου-Νοεμβρίου 2018 που α-22%A 3
ε όλα τα μεγάλα ζητήματα,
Αυστυχω
ουσιαστικές αποφάσει
νάπτυξη χωρίς να επιβαρύνουμε τους π
χίυπήθηκαν από τη κρίση, «αυτήν την αδι
κία, εμείς δεν θα την δεχτούμε και φαντά
ζομαι και άλλες χώρες δεν θα τη δεχτούν»
ς σημείωσε ότι
ική της Ευρώπης να
εΔειτουργιαη
Πηατφορμα του
πως υπάρχει περίπτωση οι αποφάσεις να
δεν μπορεί η π
παραπεμφθούν στις χαλενδες
λόγο για αντιδράσεις από δυότερα.
ότερη
ίνδυνο της
ίπρας επεσήμανε για την Ελλά
συστημ
σημαινοντας
πόρων, θυμίζοντας, όπως είπε, ότι η προη
ι η πλατφο!μα προετοιμασίας
συζήτηση
ια τη Συνθήκη του Δον
Ενα θαύμα περιμένουν στα Σκόπια
και αυτό για την ελληνική κυβέρνηση
ι σκοπιμότητες. Η Ελλάδα ζήτησε
αθυστερήσει η αναθεώρηση, συ
ντληση κεφαλαίων Ro
σημάνθηκε-στη διάρχεια της παρουσία
σής της στην επιχειρηματική χοινότητα
της Βώρειας Ελλάδας, πρόκειται για μία
πρωτοβουλία του Χ!ηματιστηρίου Αθη
και-όπως ε
ευξη ειδικής πλειοψηφίας στη Βουλή της πΓΔΜ είναι πάντα δύσκολη στην
πολιτική αλλά «η πρόκληση αυτή τη φοΟά είναι τόσο σημαντική που θα δειξουμε ότι
υξη του στη γαλλική Le
μπλήρωσε ο Αλέξης Τσίπρας, προσθέτ
ντας πως το ζητημα θα το θέ
Σύνοδο των χωρών του Νότου
τα είναι δυνατά στα Βαλκάνια»
ν, σε συνε!γασία με το Ελληνο-Αμερι
την υποστήριξη της Παγκόσμιας Ομο
τας (GFCC) και του Υπονογείου Εξωτε
nde ο υπου!γός Εξωτε!ικών της πΓΔΜ Νικόλα Ντιμιτ!ώφ, με την ευκαιρία επίσκε
κάθε χώρα ν
βλημα της μετανάστευσης μόνη της, η ε
γαλλική εφημερίδα επισημαίνει ότι η επικύρωση της συμφωνίας μεταξύ Ελλάδας
τεύχθηκε τον περασμένο Ιούνιο μεταξύ του πρωθυπουργού της πΓΔΜ Ζό
ραν Ζάεφ χαι του Ελληνα ομολόγου του, Αλέξη Τσίπρα, αποδεικνύεται πολύ ευαίσθητο
θέμα στα Σκόπια χαι ότι αν τελειώσει η διαδικασία επιχύρωσής της, σύντομα η χώρα θα
μπορούσε να ονομασθεί «Δημοχρατία της Βόρειας Μακεδονίας», μετά από 27 χρόνια διέ
ίας Συμβουλίων Ανταγωνιστικότ
αθάρισε
Ερωτηθείς ο πρωθυπουργός για το εάν
αναΟΕ15η ανταγωνιστικων χαι
συζήτησε και με άλλους Ευρωπαίους ηγέ
πέραν του Π. Μο
εξης με την Ελλάδα
Ωστόσο τίποτα δεν έχει χυθεί ακόμα οριστικά, αφού το δημογήφισμα π
πΓΔΜ, τον περασμένο Σεπτέμβριο έδωσε 91% τον ψήφων υπέρ της συμφωνίας, αλλά δεν είχε επαρχή συμμετοχή. Η διαδικασία περιλαμβάνει τώρα
χων σχεδιων μικρομεσαιων
σμούς του προέδρου της ΝΔ από το βήμα
λής, συνδέοντ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα