Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 08:00

12oC, 12:00

14oC, 20:00

€0.80

12oC - Υγρασία 48%-61% - Άνεμοι: Α 5-6 μπ. Ανατολή ηλίου: 07:26 - Δύση ηλίου: 17:22

Ðïëõôå÷íåßï, ìßá Üëëç ïðôéêÞ

Για ποιο λόγο, λέει, δεν γιορτάζουμε τόσο πολύ το τέλος του Β΄
Π.Π. όσο την είσοδο της χώρας μας σε αυτόν; Μα για τον ίδιο λόγο που δε γιορτάζουμε την 24η Ιουλίου, αλλά τη 17η Νοεμβρίου! Ο λαός εμπνέεται από τις σημαδιακές μέρες στις οποίες έγινε αυτός ο
πρωταγωνιστής και όχι από αυτές που σηματοδότησαν κάποιο χειροπιαστό για τους ιστορικούς αναλυτές αποτέλεσμα. Κάποιες τέτοιες "εγκεφαλικές" γιορτές είναι περισσότερο οι γιορτές μιας ελίτ οραματιστών, αφού η αυτοαντίληψη των ανθρώπων είναι ένας ποταμός από συναισθήματα που απλώς περιέχει ένα μικρό βραχάκι κριτικής σκέψης στη μέση του. Κάτι που παραβλέπουν οι σχεδιαστές Ιστορίας... 3 >>

Σάββατο 17 Νοεμβρίου 2018
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 4770

ΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ, Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ, ΟΙ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ, ΤΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ

Ðïëõôå÷íåßï, 45 ÷ñüíéá ìåôÜ
Η Κέρκυρα καταθέτει
το δικό της στίγμα στις
εκδηλώσεις μνήμης για
τη φετινή επέτειο της
φοιτητικής εξέγερσης
του ‘73.

Êïìðïóôï... ðïéÞìáôá õðïó÷Ýèçêå ç óýìðñáîç!

ΚΕΡΚΥΡΑ. Το πρωί, στο προαύλιο του κτηρίου της στις Αλυκές, η εκδήλωση μνήμης της
ΠΙΝ. Το απόγευμα (6.00) στο
Σαρόκο, η μεγάλη πορεία, με
καλέσματα -και χθες- από σειρά
σωματείων, συλλόγων, φορέων.
Κάπου, ενδιάμεσα, παρελκόμενες δράσεις - εκδηλώσεις. Και,
φυσικά, μηνύματα ημέρας.
Μπόλικα. Κομμάτων, Νομαρχιακών, των κυβερνητικών βουλευτών του νησιού, Φωτεινής
Βάκη και Κώστα Παυλίδη. Με
την κοινή επισήμανση των…
πιο επίκαιρων από ποτέ, σήμερα, συμβολισμών τα εξέγερσης ΚΕΡΚΥΡΑ. Παρουσία του Δημάρχου, Κώστα Νικολούζου εγκαινιάστηκε χθες, στο κτήμα Βασιλάκη, το πρώτο σημείο συνοικιακής
κομποστοποίησης για την ευρύτερη περιοχή του Κανονιού. Σε συνεργασία Δήμου (Τμήμα Συντήρησης Πρασίνου), Πολιτιστικού
του Πολυτεχνείου.
Συλλόγου Κανονιού και Corfu Compost Project. Προηγήθηκε παρουσίαση του προγράμματος και εγγραφές ενδιαφερομένων για σχεΣελίδα 6>>

áôæÝíôá

10&11>>

τικά, επιμορφωτικά σεμινάρια. Συν τις πρώτες εναποθέσεις οργανικών απορριμμάτων. Good news…

Íßêïò ÍåñÜíôæçò:
Silver Alert
åðéóôñïöÞ óôç äñÜóç ãéá ôçí

89÷ñïíç
áãíïïýìåíç 7>>

3389 επισκέπτες
από την κρουαζιέρα,
το 3ήμερο απ’ το λιμάνι
ÄåõôÝñá 19.11
Viking Sun: 09:00 - 22:30 ÅðéâÜôåò: 954
Rhapsody of the seas:
09:00 - 15:00 - ÅðéâÜôåò: 2.435

13>>

Ôçí Ôñßôç
ÌáñÜóëåéï,
êáé ðñïóå÷þò
Ìïí Ñåðü ç
ÅËÌÅ 8>>

Êáé ï áãùãüò ôùí
Åñãáôéêþí óôï Äçìïôéêü
Óõìâïýëéï ôçò ÐÝìðôçò

4>>



Τελευταία νέα από την εφημερίδα