Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Πώς θα λυθεί το δημογραφικό
Newspaper website WebsiteRecognized text:
www.afteinporikig
Δειπέρα Η Οκτωβρίου 2018/ ripd: 1.30 €
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Αλλαγή Παραγωγικού μοντέλου-Νέες 8 ένες εΠενδύσεις. Βαριές οι συνεπειες της ειιι μονής στο
σήμερα
Πώς θα λυθεί το δημογραφικό
SCORPIOS
νΕΤαι να ειναι ο μοναδικος δρομος για tnvavTIIle
συντιον του
λατικό σουημο mc xapac. Σε
του Παρόντος μοντέλου, μεπς
ναι δυνατονόλοκαιλιο
οι ερα opEVDI
KalpEtappup oe av Gottvaawi anayopaep
21O-8OTO427
www.SCORPIOS-SECURITY.GR
των οποίων συνταξούχων 04
λαα δομικά to nopayoyiKO porEA
της χώρας.
Νέο κούρεμα στις n1λησεις
ης ελληνικής γούνας
TpoqrttrK HicK", n or κιο ολοκληυ.@nKE με
Φωτιά στις μεταβιβάσεις
λόγω νέων αντικειμενικών
Δεν «χωρούν» στην Αθήνα
τα Παγκόσμια συνέδρια
Φωτιά. Εχουν Πάρε! τοτε.
Που βαρίνουν maxivnm.lia
λιάδες είναι οι φορολογούμε,
οι φορολογούμενοι σχεδιάζουν
χονται ano τις αρχές του Enoφύγουν να ηληρώσουν υψη.
Πλαίσιο για επενδύσεις 250 εκατ.
νουαρίου 2019, οιως txE1 ήδη
Ται όη η Εναρμόνιση των αντι.
σε 0IV0φυτα/Σχηματάρι
Σε oprovu μένο Logistics Center της ελλη
Φουντώνει η κόντρα για το ιταλικό έλλειμμα
αυξήσεις trpinou 20 gopwv
(avec σελ.3
και νέα ευκαιρία
για «WnplaKO Βήμα-Αλμα"
Έως καις 31/10 μη0pouv ce
Προτονιιυλών
Th αλλάζει
11 ροκλήσεις
στο apo RDBrwe KVE0 uurppo A sou
imprumoκαιευκαιρίες
γιατη ναυτιλία
Το ηλεκτρονικο
Περιουσιολογιο
στις ul|ηρεσίες
11ου Παρεχουν
ou onniour ouw unioxuan μο
Κεντρικά AnoBeipia Tiadav
Folli Follie Group
Η DUFRY ηΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟ ΔΑΝΕΟ
Ιέτροι άμυνας Ε
naiKoenineo. Περιλαμβάνει
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΜΗ
Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ
ΠΥΛΩΝΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
δομένο όη θα έχουν ολοκληριθεί η μ
Mourumc, σελ.14-15
201622581ου ΥΠΟΙΚ σελ 17

Τελευταία νέα από την εφημερίδα