Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Agrenda:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Agrenda
ENDETO
AgroNews.gr
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΓΟΡΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ
Ap dukhou s www.agadg
rafpa το 6 & Κυριακη 7 Οκτ..piou 2018
Kali. 7744
ISSN 2241 9446
Tum 3 tupoo
Εκλεισαν ο1@άκελοι
ξεκινάει η αγωνία
Πάνω αηό 15.000 οι τελικές
απίσεις στα Σχέδια Βελτίωσης.
ΜΕΤΑΒΟΛΗ TiMON
7 040
npo 230230
Φροντιστήρια ελιάς
στη χώρα των δράκων
0 puta ριούχος Σωτήρης Σαλης
δΕν αρκείτο στο standard και στον
apyonoprs.tvo Enro. σελ 58
855 7646
ENTWNOO 274 2.70
Εξισωτική
με ανατροπες
για πολιτικη
εκμετάλλευση
φωτιές βάζει ο χάρτης στις μειονεκτικές
Avastatioon στον αγροτικό κοσμο
του Unoupyou Σιαορου Αραχυαίη
μειονκιτικών περιοχών nou eEvoσαν για διαβούλευση os biceElpr
oubds tapises o vios kapTns ano,
vrioou Πέτρο Τατούλη, ότι στην nt.
pigup(ιά του to θέμα θα λυαεί και
xoprns θα επιστρέψει στα ripon.
νια Πολιτικη διαχ£igaon του 0 α,
tos ano tous um ruevous. XapaκτηριστικΟ tr s μικροκομματικ.is
δοοοληψία s nou avantioattai tivai n δια tnMynivou δια(klaioon
και σε άλλs EEpipEpeiEs, μόνο nou
εκτιμαται οτι μεχρι τοτε βουλευτέ s
καί uno4rxploitns tonnais αυτοδι.
ainons θα έχουν καταφερει να α
noonaaouv δημοφιλία, σελ 8-9, 56
Ηκατά Στουρνάρα
κλιματική αλλαγή
Σια 701 δια.cupou unah0yi000
Προχωρά το σχέδιο
στα αμπελοοινικά
του ομλου Ευθυμιάδη στο
Βαρουλα Ο "popo 60Ould
του Νέουνο.
Μετραει 160 καρυδια
0 φυτο
μιλο το 2100 ay ku n
na Ekoro u to do oupy inom
otnv Ελλ
το στρέμμα GEA. 50-51