Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Agrenda:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Agrenda
BRUNCH
AgroNews.gr
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΓΟΡΩΝ ® ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ TH[ΥΠΑΙΘΡΟΥ
Ap0ύλλου 674
www agrunewsar
Σάβ ατο 13 & Κυριακή 14 Οκτοιβρίου 2018 Kud 7744 ISSN, 2241 944b Tun 3 suai
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΙΜ
Με μαγιά της ΕΖΑ,
η μπύρα ελληνική
Με ηϊστη στην ελληνικη μηύρα,
τώρα και Παγκόσμιο χάρτη, οελ 32
Το πλοίο των Βίκινγκ
, εζα
έριξε άγκυρα στο Βόλο
Επεισε Τους NoppnyOUC tm Yara
o KuptaK1δης για το τέρμιναλ
στο Βόλο και δ4Kmwvercu, σελ.50
179 17
aufn76,4 76,80
2,70 267
Με Deutz
και αλέτρι
της ER.M0
Πρ°πωλήσεις
αλά ελληνικά
Με κόσμο στο χωράφι
i τρώνε ρευστό
ηαρελκόμενο ERANO σελ.20
μιας χρονιάς
Είδαν κιλά κόβουν τάλιρο οι εκκοκκιστές
βρίσκουν an' ό,τι φοίνεται εκκοκ
κιστ£5 νια να κρατησουν το σύοηοουστημα, οι βαμβακοκαλλιερYmts
θα μ110poucorv να ΠΡουιλούν την
m payoVous είναι η συστηματικη
ekipiocuw oxtov tva xpovoriou.
νονται σε ΠponypEVES Nopes και οYa. Tapa, naipvouv au naipvouv
στ35 και Περιμένουν για το φιαρι
ΕΠΟμενο Μαιο. ΦΑΚΕΛΟΣ σελ. 27-30
Ένας γάμος για τον ηλίανθο
Η λίμνη Κάρλα
ξανά στα νερά της
Η Πρώτη εξάσειρη
έηιασε θεσσαλία
mopka opCoteva Agriscience Ta ripciota Pineer
KECORTE
Brevan the cort va n av at 0 0 uuvo nu oporu rica earfield
ncaou ivo emno n oe λ vena
eer mo aowot ou am ουκαι
46 oakuM
ΣΑΒΒΑΤΟ Κάροου ntinuuou. Arubuvicm;
ΗΛΙΟΣ: Ανατολη
07:32 . den 18:51
ΣΕΛΗΝΗ 5m
KAIPOE Neupaotiç