Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ
ΤΕΛΟΣ
Ταχ. Γραφείο
ΣΥΡΟΥ
Αριθμός Άδειας
1

ΔΟ

ΜΑΔΙΑΙΕ

ΦΗΜΕΡΙ

ΙΚΑ ΕΒ
ΙΟΔ

ΣΕ

Ο Λ Οτ ω Γ
Ο
Σ
ν Κυκλάδων
ΕΚΔΟΤΩΝ

ΔΕ

Σ

ΠΕΡ

ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ - Δεν επιτρέπεται η πώληση

Ε β δ ο μ α δ ι α ί α Αν ε ξ ά ρ τ η τ η Π ο λ ι τ ι κ ή Ε φ η μ ε ρ ί δ α
Πέμπτη 4 Οκτωβρίου 2018 - Αρ. φύλλου: 592 - Έτος 12 ο - Τιμή 0,70€

ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΕΚΑΒΑΛΛΑΣ
«…όπως έχω υποσχεθεί και έχω κάνει γνωστό στην παράταξή μου από την αρχή της αυτοδιοικητικής περιόδου, θα
παραιτηθώ προκειμένου να καταλάβει τη θέση του περιφερειακού συμβούλου Θήρας ο Ηλίας Μάινας».
• σελ.

12

 Συνέντευξη Χρήστου Καφτηράνη, προέδρου ΝΟΔΕ Κυκλάδων

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

Όλο και ψηλότερα στη
διεθνή κατάταξη του Times
Higher Education World
University Rankings 2019

• σελ.

7

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΦΟΥΡΟΣ

«Όχι» στη λειτουργία νέου
πολυκαταστήματος

• σελ.

6

ΡΗΤΟΡΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΤΗΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

«Πού πάνε τα λύματα στο
παραλιακό μέτωπο Βάρης Φοίνικα - Ποσειδωνίας;»

• σελ.

• σελ.

4

ΜΑΡΙΟΣ ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ

«Δεν θα δεχτούμε
απορρίμματα άλλων νησιών
στη Σύρο»
• σελ.

«Προσωπική μου
άποψη είναι ότι η Σύρος
θέλει έναν καλύτερο
δήμαρχο...»

12

ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΥΡΙΑΝΗΣ
ΛΟΥΟΜΕΝΗΣ ΣΤΟΝ ΦΟΙΝΙΚΑ

Κατέρρευσε μεταλλικός στύλος
φωτισμού που υπήρχε κοντά σε
• σελ. 3
σκάλα

EDITORIAL

Η σύσκεψη
απαιτεί σκέψη
Τελικά ο κυκλώνας «Ζορμπάς» δεν χτύπησε τις Κυκλάδες, προφανώς γιατί
πληροφορήθηκε πως οι
της Δημοτικής μας Αρχής εξέδωσαν ανακοίνωση
πως, για την αντιμετώπιση
του φαινομένου «συσκέπτονται». Και ο Κώστας
Απέργης σχολίασε: «Αυτό το "συσκέπονται", λίγο με τρομάζει. Γιατί δεν
έχω πεισθεί, ότι μπορούν
να "σκέπτονται"». Κοίτα σύμπτωση! Ούτε και
εμείς έχουμε πεισθεί.

Ο ΛΟΓΟΣ

30η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΘΙΑΣΩΝ
ΑΙΓΑΙΟΥ
Συνέντευξη
της
προέδρου
της
Ομοσπονδίας
Μαρίας
Βενέτη
• σελ.

18

13

ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΣΥΡΟΥ

Άξια εκπροσώπηση στο 5ο
Διεπιστημονικό Ιατρικό Συμπόσιο του
Αργυροκάστρου
• σελ. 18

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΣΥΡΟΥ
Όλα τα ονόματα των επιτυχόντων

• σελ.

3