Πρωτοσέλιδο Ημερήσια Τοπική:Recognized text:
Κάθε μέρα στα περίπτερα της Θεσσαλονίκης
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ
ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ skywalker
ΣΕΛΙΔΕΣ| :
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΟΠΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
[email protected] ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΤΟΠΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΊΔΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗΣ
Θεσσαλονίκη
EATAJ κωδικός 8711
Ετος: 60-Εγνατία 64-Τηλ. 2310 240 652 . FAX: 2310 242 778 το.: 1 E-Αρ.Φύλλου: 1350 Τετάρτη 3 Οκτωβρίου 2018
υση για τα
«πασαλάκια»
ζητεί το Βιοτεχνικό
Επιμελητήριο
Θεσσαλονίκης
Δωρεάν
ιατρικες ορασει
στον δήμο
Βόλβης
οια ειναι τα Τρια ερνα
. Τουθααλάουν Την Θεσσαλονίκη
Δωρεάν Τσίπου
και μεζέδες
έξω από
τη Θεσσαλον!kr
S>>> 6
Απήγαγαν δυο άνδρες και τους κρατούσαν σε εργοστάσιο
χολικά ειδη συνκεντρώνε το κονων κό παντοπωλείο του δήμου Δέλτα
Που θα βρείτε
την Εφημερίδα
Με στόχο τη στήριξη των Κοινωνικό Παντοπωλείο του Ικού Παντοπωλείου στη Σίνδο
οικογενειών με παιδιά σχολι- ήμου Δέλτα ξεκινά συλλογή | (Ελ. Βενιζέλου 6A-ΚΕΠ) είτε
κης ηλικιας,οι οποιες ουσκο- ΕΧολικων ειουν. Η καμπανια σε ολα τα Δημοτικα καταστηλεύονται να ανταπεξέλθουν ξεκίνησε και θα διαρκέσει έως 1 ματα της κάθε Κοινότητας. Πα
στις απαιτήσεις της νέας σχο- 5 Οκτωβρίου 2018
λικής χρονιάς, καθώς επίσης ι πολίτες μπορούν να φέρ- 1 μπορείτε να επικοινωνείτε
και την ευαισθητοποίηση των ουν τα υλικά, από τις 9 το 1 στο τηλ. 2313-305921 και
μαθητών προκειμένου να Τρωί έως τη 1 το μεσημέρι, 2313-305922 από τις 9 το
γίνουν ενεργοί πολίτες, το Είτε στην έδρα του Κοινωνι- 1 πρωί έως τη 1 το μεσημέρι
Η «ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΟΠΙΚΗ»
διανέμεται καθημερινά στα
περίπτερα της Θεσσαλονίκης από το
Πρακτορείο «ΑΡΓΟΣ».
Στους συνδρομητές απο
στέλλεται τόσο από τα
ΕΛΤΑ όσο και με διανο
μείς.
Για εγγραφή συνδρομητών:
Τηλ.2310-240652
15 χρονών
η Γιορτή
Τσίπουρου στη
περισσότερες πληροφορίες
Κερασιά