Πρωτοσέλιδο Χρονικά:Recognized text:
ομορφιές
τόΠου μας
Η χορωδία
ΛΙΓΕΙΑ στην
Κάτω Ιταλία
Πρόγραμμα
Σελίδα 22,
ΕΤΕ 150 TNHo,50€
ΔΥΤΙΚΗΣ MAKE ΟΝΙΑΣ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
aAehfriww 22, rpeßevd TnA. 2462 087772, Fax 2462087773 email: chroniaaatenet.gr
Eni Ποδός λόγω της επέλασης του
μεσογειακού κυκλώνα
και n epon, nou opod dondtav du
eveanMttovta.tuh' Atton w κυματο κοKTEO ssc
BENON
Το ΧΡΟΝΙΚΑ στον un°λογιστή σας.
κάθε εβδομάδα εκατοντάδες pdf ταξιδεύουν
τον ένwno noo0κό λόγο στο email αναγνωστών μ
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΤΕΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
50 ΧΛΜ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ-ΜΥΡΣΙΝΑΣ
ΤΗΛ. 2462029200
ΑΝΔΡΕΑΣ & ΗΛΙΑΣ
ΣΤΟΚΑΣ
ΣΧΟΛΗ
Maalpas . Xopoupyos Γυναικολόγο s
(Epn0piKO Ελιμεία)
TK 51 100 Γρεβενά
Τηλ.: 2 4625 021 44
Eneiyovta: 6944 286795
Μακεδονομάχων 14
262028964-28202
: 6977 019452-6932 235231
Tnn, 2462080550