Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Ταξίδι στις ρίζες
του καπετάν Τσάκου
Φωκά ίερομ. Ίσαάκ καί Μαρτίνου μαρτύ
Σάββάτο 22 . Κυριακη 23
Άριθμ. φύλ. 41159 l'Ετος 14201
Σελήνη 13 ή μερών ! Ανατολή ήλίου 7, 13-Δύσις 7.22.
ΡΟη βδομου στο πανέμορφα δάμιλα της
E E E
Άυνησιυ» γιά τα Σεπτεμβουχνά
μη τυχόν θυμώσει ο Σουλτάνος!
τέτοια ώρα, τύ
χη αγαθή μέ έφερε προσκεκλημένο στην ταπει
γιώτη Τσάκου, στά πανέμορφα Καρδάμυλα της
Χίου. Στην άπέριττη αυλή της π
συναδέλφους Μαργαρ
καλεσμένους του: τον Πρόεδρο της Ακαδ
ας Αθηνών Αντώνη Κουνάδη, τους Χιωτες έφοΤί κρύβεται πίσω άπό την άναβολή συνεδριάσεως τής Βουλής για την Μιχρά Άσία
πρέσβυ της Ουρουγουάης στήν Αθήνα, τόν δ
Ο ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Λαρίσης της ΝΔ
Μάξιμος Χαρακόπουλος είναι από τούς
δεν έχουν δεί ποτέ ξανά τα μάτια μου-να παραψία τών οπαδών τή
υσε πέρυσι στην μνήμη τής πρόωρα χαμένης κόρης του Μαρίας και, βεβαίως
ρέωσις τού πολιτικού κόσμου να
θυμάται την γενοκτονία τών. Ελλήνων
φοβόμαστε πως τα πράγματα είναι ποσυνδέεται ευθέως με την έξομάλυνση
τών ελληνοτουρκικών σχέσεων σε ση
μείο τέτοιο, ώστε να μπορέσει στο μέλπρώτου "Ιδιωτικού Ναυτικού Λυκείου που φέρει
συνεδριάσεως της Ολομελείας, αυτό
κια ξανά στα νερά της Δύσεως για λογαί στο απέραντο της θάλασσας. Μέ αυτό μεγάλωσα άλλωστε στην Αίγινα.
απέναντι τ
Ανατολή. Όσο παρα
φέτος. Και ας διτηρούσα από μακρυά το
νω άπό τό κεφάλι τού ύπουργού Έξωρικών στην Σμύρνη στα εγκαίνια τού
Ότυαισθητοποιημένος ως γόνος
προσφυγικής οικογενείας κ. Χαρακό
πουλος ερμήνευσε προχθές με δήλαση του την νέα αυτή παράλειψη γιά τά
ματια του κόσμου εγινε απλη αναφορά
στην ημερα από τον Προεδρευ οντα τής
'Ελληνικού Προξενείου), εχει ως στο
ή εθνική μνήμη Ηταν ή εποχή πού
ο τότε Τούρκος υπουργός,Εξωτερικών
μα πού δεν έγινε άποδεκτό τήν τελευταία στιγμή, έξ αιτίας τών παρασκηνιακών άντιδράσεων βουλευτών τής ΝΔ,
μεταξύ των όποιων
κόπουλος, o Σάββας Αναστασιαδης, ο
τάνος Έρντογάν στο Αιγαιο. Ό Σουλτάνος ό όποιος κατά την διάρκεια τής
προεκλογικής έκστρατειας για το δ
μοψηφισμα προκαλούσε συνεχώς τούς
ριληφθούν ο επετειοι τής γενοκτονι
Μάξιμος Χαρα
αςτων Μικρασιατών, των
οντιών και
των Αρμενίων στις πρόνοιες των διατάσυνεδριάσεως-μέ ιδεολογικούς ορους.
τε yo, 11
τόν Κήποήσυχο:J
Και όμως θα τούς λείψει
Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΙΣΤΟ
ί, Νάιτζελ Φάρατζ
ΗΣΤΟΡΙΑ τού Βασιλικου Κήπου μου
Αυτό υποστηρίζουν ευρωβουλευτές και ειδικοί
ΤήςΜόρναςΝικο λαου τυνοί όρο βουλευτές ποσερί τροπο ηνήγέτηςτοϋυκιβου
ε ανεξίτηλο στην μνήμ
11 ΑΡΟΡΜΗΤΙΚΟΣ έκρηκτικός
τανόητος ευρωσκεπτικικοί έπί τών ευρωπαϊ
γει ένο οταν οι ύαινες πλησίαζαν γιά νά την δαπροσπαθούσε ν τις άπωθήσει με λα
τής βρεταννικ
τίσματα. Αξέχαστη ή κυνική έπιμονή τών θ
χηστροοτής τοϋ Brexit Νάιτζελφουρατζ, πού διανύει πλέον τις τελευταιες στιγμές του στήν Εύροιβουή. Καιώςφαίνεται ή άπουσία του
έχει ήδη άρχίσει να γίνεται αισθηλο «Κερδισμένοι και χαμένοι τής
εύρωπαϊκήςπολιτικής-Σεπτέμβρος 2018». Πράγματι όΦάρατζεύρέθη στήνκοριοφή τηςλίστας μεταξύ
έκείνον πού θα λείψουν περισσό
στήν νύχτα της σαβάνας. (Εμείς τό παρακολου
υσαμεχάρις σέ ένασυνεργετο που άκολουεράστιους προβολείς
λη-aπό ήθικής πλευράς-αλλά αυτό είναι αλλη
πρέσβης που μετείχε
στις ανασκαφές της Βέργινας
ΥΠΤΑ τοϋ Παρθενώνος του για τήν'Ελλάδα άναδεικνύεται
'Ο Κήπος λοιπόν είναι ή ζέβρα τού ντοκυματε που δωρήθηκε έχει άνοιξε
κανένα επίσημο βιβλίο ιστορίας μας
έπει να αποδοθούν στήν,-Ελλάκαι άπότόότι τον πρώτο υίότου τόν
φιλέτο», τό ακριβότερο οικόπεδο τών Αθηνών
για να γίνει στρατώνας τών λαμπρών ευζώνων
ΠΕΝΝΕΣ
Χαν Σόλο που UTTE δύθη ό
έλληνομαθής, ύπήρξε μαθητης του
ένας συνηθισμένος διπλωμάτης
λθει στην Αθήνα ήταν
μόνιμος υφυπουργός Πολιτισμού.
ΜάλισταμεΜέχρι να
τείχε στιςάνασκαφέςτής Βεργίνας
μπορούσαν νά στεγασθοον στό
πλήρες σχετικό άρθρο τού
'Εναντι 443.000 ευρώ)
έπαλήθη Τό καπέλλο του
Ιντιάνα Τζόουνς σέ δ
καί ΚΕατοφάγωνΕοποοε
στήν Γαλλία. άστυνομία έτέθη έπί ποδός διότι
Αξίζει να διαβάσετε
Πρόκειται γιά ένα καπέλο fedora που φορουσε ό
χασάπηδων στά βόρεια
τής Χώρας έναντίον χορτού Δημήτρη Καπράνου
κινα στον αξονα
Πειοαιώς-Σκοπίων
Η ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ θέσις τής. Ελλάδος
γειακό κόμβο προκαλεί σύγκρουση ανάΣίνας mngHILAIlle1τατοςστο Πανεπιστημιο τής«Επιτ-οτής»
ότΟ ες οι «ουλλογικότητες»,
ol copycvboes» καί έν γένει
τά «δικά μας παιδια» μποροννάγράφουν στόν Το χο
Γιά νά καθαρίζεται ό τοίχος
καί νά τόν βρίσκουν καθαvrs κιβωτού». Συνολικώς
δημοπρατήθηκαν 600dEσοιάρ και κοστούμια τανων τά όποια έπ λήθη
σαν σέ Τ μές πολύ μεγα
λύτ εςτών έ τιμήσεων
τά καταστήματά τους.
Xapaκτηριστικό εναι ότι
κατά την διάΧΕα éwspe
στ βάλ χορτορ γ as στό
Καλαϊ apdbs, κυνηγοί
καί χασάπηδες σφθη
π ουν οι φοιτητέ5 Kod τά
«παιδιά» νά γράφουν κ d σέ
AS δούμε τώρατην ε κα
ένός Πανεπιστημιακού Ίδρματος, διαμορφωμένου κ rr'
έφαρμογήν του «Τορίσμα
TOS» τής «Επτροπής Παραou sb s Πανε στημα
«Παράλληλα, δημιουργ σομε καί Είκοσι νέες θέσεις έργοσίο s» δήλωσαν ύπερηφάνως!
«Αφού τά να κοοτικά ου
π éo γεγονος κ πάρχουν
σέ δλα τά ανεπιστήμια τού
κόσμον, δ doa καλύτερα νά
τά άρήσουμε Ελεύθερα ώστε
νά Εχουμε γνώση τής κατάτό σπουδαιότερο
κομμάττής δημοπρασίας
καν να διαμαρτυρηθ
Emrp oms. μέ γλαρό βλ4
ση Εχει προσλάβει είκοσι
ού άρχουν laec
Στό πρώτο παλείτοα Ελεύθκούν τήν είσοδό τους στήν έλληνική
χα ένας όλόκληρ0S TOTXos, ό
os, μέ τόν αύξημένο «πό
όποϊ sorrier arada e
ρα γκρά ppm έρους τών
φοιτητών καί τών «φίλων»
Σπό δεύτερο λειτουργε
καί Κ να διαγκωνίζονται
γιά την συμμετοχή τους στις επικείμεμιά olovel «Ελεύθερη ζώνη»,
αφού bei διάφοροι «λα9ponoi»
"Οπως μ8s διευκρίνισαν
μέλη τής«Επ τροπή, τό ev
λόγω μέτρο Ελήφθη γιά νά
ρα «χόρτο» Kod ένας κύριος μέ
«ράστα» άναλαμβόνανά δείΧαστούς ναςπώ5QTdgeτα. ό 4mipos».
Δούρειος Ιππος ανά έπεκταθουν στην
PEAg2)
του. Δίπλα ύπάρχει κατά
λογος, μέ Tfg ήμέρες κατά τίς
Νοτιοανατολική Εύρώπη.