Previous

Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
&11ΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018
AP. ΦΥΛΛΟΥ 27108
www.dimoprasion.gr
il:dimonews
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
210-3215692-688 FAX 210-321587
Τιμή 0,60 ΕΥΡΩ
hy0τερες κατά 8
Πανω απο 2 όισ. ευρώ το
ΠΛΕονασμα στο επτάμηνο
τις αΠΟΑνσεις τον
ρα, όπ
πτει απο τα στοιχεια γι
ετικό είναι το ισοζύγιο των Q0wv
πολογισμο
σιοτητα, σε τροποποιημένη ταμεια
υ δόθηχαν σ
μισθωτής απασχόλησης του επταμήνου
Ιανουαρίου- Ιουλίου 2018 αι διαμοορώ
θέσεις
18παρ
ποτελώντας την υψηλότερη επίδοση πρώ
του επταμήνου από το 2001 μέχρι σήμερα,
συμφονα με τα αποτελεσματα του πλη0040Q1αχού συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ
προϋπολογισμού
ς 1,563 δισ
ειμμα 2,608 δισ. ε
2018s
ξηγη ματική
στημα τ
στημα τ
ελίες προ
ν ανήλθαν
2019-2022, για το αντίστοιχο διά
ιμματο
1,351 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διά
οριστικα νεα
θαρών εσόδων
κρατικου προυπολογισμου α
429 δισ
Ελλάδα
σιάζοντας αύξηση κατά 354 εκατ
ακριβής κατανομή μεταξύ των κατηγοσμού θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση
ες του XQατικου προυπολογισμου πα
ρουσιάζονται αυξημένες σε σχέση με την
αντίστοιχη περίοδο του 2017, Χατά 325 ε
ατ.euQo. Σύμφωνα με τον προϋπολογι
μνημονιον»
2,087 δισ. ευΟο παQ0υσίασε προϋπολο
γισμός στο επτάμηνο ΙανουάQ10s-lou
λιος 2018 έναντι στόχου για πρωτογενές
οριστικού δε
Η αθαΟ έξοδος της ελληνικης οι
κονομιας απο τα μνημόνια» οεν επηρεα
ζεται από τα ποοβλήματα της του0%ικής
οικονομίας, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο υ.
πουργός Οικονομικών, Ευκλείδης Τσαχα
λώτος, στον ενημεQωτικό ιστότοπο
929 εχα
ατ. ευQώ για το Κοινωνικό Εισόδημα
Αλληλεγγύης και 230 εκατ. ευρώ για οι
Τα καθαρά έσοδα του τακτικού πρου
πQωτογενούς πλεονάσματος 3,024 δισ
ευρώ το αντίστοιχο επτάμηνο του 2017
Και αυτό παQά
26,092 δισ. ευρώ, αυξημένα
κουντουρα: «Στοχος η 12μηνη
τουριστικη Περ1000e»
Ειδικότερα, ο κ. Τσακα
επέκταση του επενδυτικού προTUI σε νέους ελληνικούς
προορισμούς και η επιμήκυνση της θεονής πεQ1όδου και η προωθηση της χειμε
ρίνης βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης της υπουργού Τουρισμού Ελενας
Κουντουρά, με τον διευθύνοντα σύμβουλο
του τουΟιστικού ομίλου, Φρίντρχ Γιου
συζητήθηκαν η δρομολόγηση νέων απευ
θείας αεροπορικών συνδέσεων από αερο
11αρατεταμενη
ενταση μετα ν
ΗΠΑ-Τουρκίας
θείας αεροπο ιτεν συνδέσεων α σατε α
, και τα αποτελέ
πιμματος το Τυεπιμή υνση την ερς
ορομια τ
ωτεριχου σε περισσοτερα
σματα του πιλοτι ού προγράμματος δια
περιφερειακά αεροδρόμια της Ελλάδας
και η ενισχυση των υφισταμενων με πεισσότερες θέσεις. Ακόμα συνομίλησαν
για την περαιτέρω ανάπτυξη της κρουασύνδεσης αγροτικού και τουριστικου τομε
α στην Κρήτη «TUI Cares for Crete», πο
πραγματοποιεί ο όμιλος με ΣΕΝΑ
σω του κοινωφελούς ιδρύ
ιο χρονικο της κρισης
YKUQας, χώρων συμμάχων στους κόλπους
ου ΝΑΤΟ, διανύουν εδώ χαι δύο χρόνια
Κατά τη συνάντηση στην Αθήνα επιβε
Γερμανικο ινστιτουτο
0ικονομικων Ερευνων
εία της φ
ριστικ
Ελλάδα, σύμ
πως σημειώνει το Γαλλικό Πράχτ0Qείο, η
ένταση αυτή έχει ξεκάθαρα χλιμαχωθεί
φωνα με αναχο νωση
Μόνο ένα δάνειο από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο θα μπορο
την Τουρκία, κρίνει ο επικεφαλής του DIW, MaQσέλ φράτσεQ.
σκεφτούν συνολικά την Ελλάδα το 2018
ως απο
σιας του υπουργειου Τουρισμού και του ο
μίλου TUI, καταγράφοντας σημαντική ά
Ο πόλεμος στη Συρία αλλά και η τύχη
νστιτούτου Οικονομικών Ερευνών
παρέμβαση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου ΔΝΤ είναι απαραίτητη στην κριση του
νομίσματος της Τουρκίας. «Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είναι η τελευταία άγκυρα για
την Αγκυρα», δήλωσε ο Φράτσερ στην εφημερίδα Passauer Neue Presse
ζει αυτοεξόριστος στις ΗΠΑ και
για οευτερη συνεχομενη χρονιά, επισημαίνεται στην ίδια ανα
κοινωση
πραξικοπήματος του Ιουλίου του 2016, αΥπάρχουν πολλά που δείχνουν ότι η Τουρκία χρειάζεται δάνειο έκταχτης ανάγκης
συνέχισε ο επικεφαλής του DIW, για τον οποίο ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν «δεν
έχει άλλη επιλογή παQα να ζητήσει βοήθεια από το ΔΝΤ»
ξιώνοντας την έκδοσή του, βρίσκονται
πίσης, κατά τη συνάντηση που πραγ.
ματοποιήθηκε στο υπουργείο Τουρισμού,
αγκάθι
Ενα πρόγραμμα στήριξης του ΔΝΤ θα αποτελούσε ωστόσο επίσης μεγά-

Τελευταία νέα από την εφημερίδα