Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ. ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Συντηρητικοί
και 001
roo Mawiiy K
Κρίσις K00 νφής
στις Ένοπλες Δυνάμεις
t me me
Tod-r1apyo0000. Την ηλαπα Kapotom, onou
Η άσθένεια τού άρχηγού ΓΕΕΘΑ χαί ή μαχητής διαδοχής
Διάσπαση του Κοσσυφοπεδίου
σχεδιάζουν Άρεοικανοί
Ανησυχία προηαλοί ν στην Ποιστινα τά σχεδια Τραμπ
Bar Ergo
Εξευτελισμός
L υβεΟνήσεως
τής Κ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
ne Spoon n on ran ote 1
at fan..
Αντιμέτιοπη με άνταρσία
για ομόλογο της ΕΤΕ
Μακεδονία
Απαντήσεις γοήγορά και μετρημένα
xcci προτεραιότητες>>| Nt
«Μπάμπη