Πρωτοσέλιδο Πρωινή Κοζάνης:Recognized text:
ΠΡΩΙΝΗ
Σάββατο
ελεύθερα
Ιουλίου
Αριθ. Φύλλου 5568
Τιμή φύλ. : 0,15 €
Καθημερινή Eonμερίδα Κοζάνης
BOATAIPO
Σε «πόκερ
για μεγάλους παίκτες
εξελίσσεται η μάχη των λιγνιτών
Οι Κινέζοι, οι πολύφερνες νύφες και τα ΑΔΙ
Σελίδα
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
KoZavn
Σύσκεψη
για δασικές πυρκαγιές
πραγματοποιήθηκε στην Κοζάνη
Σελίδα 17
συλλαλητήριο για τη Μακεδονία
Anopao!σμένοι να Εφωνάζουν) και
eva κατεβαίνουν στο δρόμο» μέχρι
να ματακοθεί η συμφωνία των Πρεσηών
για το Μακεδονικό, δήλωσαν οι nonres
από όλη τη Δυτική Μακεδονία
nou συμμετείχαν στο συλλαλητήριο nou
npaYpatono!ήθηκε στη κεντρική πλατεία
Κοζάνη$ το βράδυ ins Πέμπτη$.
Τακτική συνεδρίαση
του Δημοτικού Συμβουλίου
Κοζάνης
Δευτέρα 09 Ιουλίου 2018
Σελίδα 12
ΕΠΣ Κοζάνης:
Εορδαία
Καμία
παρέμβαση
στην επαρχιακή
Σελίδα
| Ημερομηνίες Εγγραφών
-Μετεγγραφών
Σελίδα 24
Γιατί στηρίζουν
τον Αλέξη
Πτολεμαΐδας
-Γαλάτειας
Κάθε μέρα nou ntpv
μετά το καλοκαίρι του 2015 γίνεται όλο και
την επικινδυνότητα της
επαρχιακής οδού Πτολε.
νηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ και ειδικότερα στο rpOowno του κ. Τσίπρα.
μαϊδας-Γαλάτειας επί
μαίνουν, για πολ
Κανένας μνημονιακός npwSunouPYOC arr' όοους rp0ηγήθηκαν
δεν έχαιρε τέτοιας υποστήριξης εκ μέρους των δανειστών napa
το γεγονός ηος οι κ.κ. ΠαΠΟνδρέου, nan δήμος και Σαμαράς σή.
κωσαν το μεγαλύτερο βάρος της δημοσιονομικής ηροοαρμογής
από το έλλειμμα το onolo ξεπερνούσε το 15% του ΑΕΠ το 2009
φορά, διερχόμενοι οδηγ
αλλά και κάτοικοι των
γύρω Τ Κ, λόγω των κακοτεχνών του οδοστρωμα
τοςαλλάκαι των
δενδροστοιχιών και από τα
δύο ρεύματα του στενού
δρόμου, τα κλαδιά των
στο οριακό Πλεόνασμα του 2013-14
Ο αρχηγός της αντηολίτευσης μάλιστα npoxets συνέστησε στον
Euporaio Emitpom κ. Μοσκοβισί "να είναι rto ripootxtu0ς κατά
Τις δημόσιες τοοθετήσεις του, σεβόμενος τις θυσίες ΠΟυ έχουν
υποστεί ο, Έλληνες, mboo μάλλον τις εντελώς αχρείαστες nou cra.
βλήθηκαν στους ΠΟλίτες τα τελευταία τρία χρόνια, αλλά και εκεί.
νες nou δυστυχώς έχει υΠΟγράψει η κυβέρνηση Tour pa-Καμμένου
or0ίων περιο
για το ηροσεχές διάστημα
Τα ερωτήματα nou ηροκύπτουν από τη στάση αυτή είναι roxaa.
Mepwa ano au τα ενου τα εξής: Τελειώσαν τα μνημονο, η Ελλάδα
|στρέφει στον ενάρετο οκονομικό κύκλο, γιατί ο Torpas av τε
σθητά την ορατότητα με
κίνδυνο για την ασφάλεια
των χρηστών
Kantruxe τα κατάφερε εκεί nou art ουνέχεια λο κελίδον
Σελίδα 11