Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΑΚΗ Ε
Email:[email protected]
ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑ: Πέμπτη 08.06.2018
Α' ΕΚΔΟΣΗ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΑΘΗΝΑ- Γλάδστωνος 5- (Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX:210-3304613 -Τιμή Περ. 0,50 E- Ετος: 220-Αρ Φύλλου: 6051
χάνονται άμεσα 15.356 θέσεις εργασίας στην Ελλάδα-Στην ΕΕ η απώλεια αγγίζει τα 60 δισ.
EE: Ετήσιες απώλειες 1,3 δισ. στην Ελλάδα λόγω «μαϊμού» πQOL0VTWV
Συξητά την περιστολή αγοράς ομολόγων την επόμενη εβδομάδα
Ο επικεφαλής οικονομολόγος της ΕΚΤ ΠέτεQ 1IQάετ | ΕΕ: Ετήσιες απώλειες
δήλωσε ότι h EvQωπαϊκή Κεντουκή ΤΟάπεζα είναι ολοέ- 1,3 δισ. στην Ελλάδα
να και πιο βέβαιη πως ο πληθωοσμός αυξάνεται και
μαιμου» ποοιοντων
που ησεων και απου ιμησε(DV
Η Ευρωπαϊκή ΚεντQ1κή10άπεζα είναι ολοένα σε βασικούς τομείς της
και πιο βέβαιη πως ο πληθω!ισμός αυξάνεται ελληνιχής οικονομίας
και παλι προς το στοχο της και την επομένη
εβδομάδα θα συζητήσει εάν θα προχωρήσει σε ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊσταδιακή περιστολή των αγορών ομολόγων, |κής Ένωσης (EU10)
δήλωσε σήμεQα ο επικεφαλής οικονομολόγος
της ΕΚΤ Πέτε! Πράετ.
Χαταγράφει νέα έρευνα
του Γρα(ρείου Διανοητικής
Πώς να πλήρώσετε
το φ000 εισοοι ματος
σε δόσεις
ο εν Λογω ποσο αντι125
ευρω ανα χατοιχο χαι στο
12,3% των πωλήσεων σε
τομεις που ειναι ευαΛωτοι
σε παραβιάσεις δικαιο)ματων διανοητική ιδιο%τησιας, οπως φαρμακα,
στοιχει σε απο.ε ιες
Εφτά στ0UC δέκα
επιχειοηματιές 0έν παιονουν 11 είδη ένδυσης χαι Γαλλυντιεπιχειοιματικα Q1σκα
Σε ευρά)παϊκό επίπεδο οι
ατάλειες 4τάνουν τα
υμενοι θα πρεπει να ειναι συνεπεις για να
Συγκρατημένη αισιοδοξία Survey-Spring 2018, που
εχ4οάζει το 47% των οικο- πραγματοποιήθηκε με τη
νομικών διευθυντών στην συμμετοχή 1.652 CFOs από
Ελλάδα αναφορικά με τις την Ελλάδα και την υπό
ποοοπτικές της εγχ
γλιτώσουν πρόστιμα χαι ποοσαυξήσεις
Με γοργούς ουθμούς τρέχει ο χρόνος για την υποβολή
λογικόν δηλώσεων. Οι qo00λογούμενοι έχουν
προθεσμία μέχρι τέλος Ιουνίου να υποβάλλουν τις
πωΛησεων
ΕπιπΛεον, συμφωνα με την
κατασκευαστες παραγου
δηλώσεις τους
λοιπτΙ Ευρώπή,
ενουν εΛΛηνων οικονομικων οι
Συνολικά 1.701.662 φορολογικές δηλώσεις έχουν υποβ
υθυντών δηλώνουν αισιοδοότητας, 2 σημάδια
στο 1 axsn
ηρχαν
9 δηλύσεις. Ο ρυθμός υποβολής των δηλώσεων
ιας τους χαι της οικονομίας σε ευρύτερο πλαίσιο
ποσοστό που είναι μεγαλύτε
00 κατά 9% σε σχέση με το
σχετικη
επισημαίνει από τη μία πλευρά τα υψηλά επίπεδα ανασφάλει
και από την άλλη τα χαμηλά
επιπεοα στα οποια κινειται η
διάθεση ανάληψης επιχειρματικού ρίσκου
Σύμφωνα με την ερευνα της
ί σημαντικά και πλέον σε
μπαίνουν στο σύστημα περίπου 100.000 δηλώσεις.
καθημερι
παραποιησης/ απο μιμησης.
με αποτελεσμα να απασχολούν λιγότερους εργαζομένους. Έτσι χάνονται επίσης
Απο αυτες οι
ειναι γ UUTTI
χαι αντιστοι γουν
διευθυντών από το σύνολο
σε φόρο 411 εκατ. ευρώ. Πιο απλά ο μέσος φόρος ανά
ηαθαριστιχο διαμο04ώνετου στα 716 ευρό.
σε σχεση με
κινούνταν μόλις στο 27%