Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομικη
Ka0ημερινη οικονομικη ειδικη cenucpica Διακηρυ ευνΕΔημοπρασιών
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ . Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
ορολογική
Το κρυφό μήνυμα
φόρ0s με έξι
κινήσε1s
Οι τρύπες στα ασφαλιστικά ταμεία
Αν μείνει κανείς στις οικονομικής και δημογενικές διαπιστώσεις σιονομικής ισορροπίας
της παρθενικής Έκθε. δεν συνεπάγεται το
σης του πρώην Γ.Γ. τέλος της προσπά
Δημοσιονομικής Πολι- θειας ούτε υπάρχουν
τικής και νυνεπικεφα. περιθώρια εφησυχα
λής του Γραφείου σμού»
Κρατικού Προϋπολογι. Επί της ουσίας, το
σμού στη Βουλή, θα μέχρι πρότινος δεξί
Οι φορολογούμενοι χάσει το «κρυμμένο» χέρι του Γ. Χουλια
με έξι κινήσεις έχουν μηνυμαπου απευθύνε. ράκη, έχοντας από
πρώτο χέρι εμπειρία
των διαβουλεύσεων
με τους Θεσμούς, συντασσεται πληρως με
τον Ε. Ισακαλωτο, ο
οποίος σε πείσμα κά
Ποιων συντροφων του
τη δυνατότητα να ξεφουσκώσουν τον λοται κυρίως στο εσωτερικό της κυβέρνησης
αυτόματη ελάφρυνση
του χρέους, τη στιγμή
που η τέταρτη αξιολό,
γηση καρκινοβατεί δοκιμάζοντας τα νεύρα
νάσματα των επόμε
νων ετων, Παρα το ότι
κάποιοι στην κυβέρ
νηση και στο κόμμα
έχουν αρχίσει να καλ
γαριασμό που θα και του ΣΥΡΙΖΑ.
Την ωρα που φουν
τώνει» η συζητηση για
το αν θα κοπούν ή όχι
οι συνταξεις απο την
ερχόμενη Πρωτοχρο- ξεκαθάρισε ότι "δεν και τη
νιά και κυβερνητικά είναι ώρα για μια τε. σιο, ένα αίτημα για σ ι ο ν ο μ ι κ
στελέχη διαγωνίζον
ται γιατο ποιος ή ποια
ράφει το φετινό εκαθαριστικό σημείσυνέχεια στην 11
ς φιλικής Κου- λιεργούν κλίμα δη
Το ΔΝΤ με
τοια συζήτηση. Τι φοβούνται ή μάλλον τι
αναστολή των περικο.
πων στις συντάξεις θα
χαλάρωσης. Δεν νομίζω ότι , μηορεί να
το van δι
ψει αυτιά η οφορων του οικο νομικο τελεχη λειτουργου σε θέλουν υπάρξει τωρα συν
ψει αυτιά ψηφοφόρων,
του οικονομικού επιτελοθι σε όσους θέλουν
τησήγια μείωση τ
χειρεί να προσγειώσει που οι Γερμανοί me- στις διαβουλεύσεις, χαρακτηριστικά αρμό.
στην πραγματικότητα ζουν για μεγαλύτερη χαμηλούς τόνους δια mmavayvap
όσους επιμένουν να
αυταπατώνται:«η αποκατάσταση της μακροκαι αυστηρότερημεταμνημονιακή επιτήρηση
και βάζουν βέτο στην
αστο ατε υμενο η an a
κρατάνε τελ οικονοΠ Ο
στναςο υτο anos τη
μνημονιακη επιτήρηση
στιγμη που το υψος
επιτελειο
όσον αφορά στα πλεοΑνοίγει
η Πλάτφορμα
θα ακολουθήσουν και
εβδομάδα οστεοπλον για τα αγροτικάΡ
έχουν ένα πενθήμερο
εξαντλητικών διαπραγ.
Ποιεs οφειλέS Περιλαμβάνει
κουαρτέτου θα φθ
Σελίδα 9