Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Ενημέρωση Κομισιόν για ασφαλιστικό-κόκκινα δάνεια από ΟΕΕ, ΤΕΕ, δικηγόρους
>>> TE
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων . Προμηθειών και Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:[email protected]
ή Email: [email protected]
ΑΘΗΝΑ: Email: o konomik [email protected]
ή Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 220-Τιμή Περ 0,50 E
5208 Παρασκευή 20.04.2018
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778
ΑΘΗΝΑ-ΠΑΟμονοίας (Γλάδστωνος 5): Τηλ :210-3304587 FAX :210-3304605
14,6% στην
Νέα ηλεκτρονική πλατορμα
για τη ρύθμιση οφειλών
Από τις 3 έως 6 Μαΐου πραγματοποιείται το «East Med Yacht
ια των εξα
ενδυμάτων το
α οιμηνο του
έτους
Πολύ καλά ξεκίνησαν το
2018 οι εξαγωγές ελληνικών
συμ4ωνα με ανακοινωση του
Συνδέσμου Επιχειρήσεων
ματος
Ελλάδος
γιατην πώληση του 50,1%
(ΣΕΙ IEE)
Συγκεχριμένα κατά το
διμηνο του έτους, η αξία των
Μηνικων
ενοι,ματων εφτασε τα 113
εκατ. €, καταγράφοντας
αύξηση κατά 14,6% έναντι
του 2017 που ήταν 9
διμήνου του 2018 αποτελεί
συνεχεια του 2017
Νέες κατασχέσεις
προιοντων-μαιμού
Υπενθυμίζεται ότι το 2017
αποτέλεσε την καλύτερη χρο|
των ματς εξαγωγές εν ξηση
των μετά το 2010 με αύξηση
αγωγών κατά 11,2% και
επικόλλησης.
Θετικά ξεκίνησαν επίσης οι
ε αγωγές και της κλοοστούφαντουργίας, καταγράφ0vto ς
αύξηση 4,8% το πρώτο
δίμηνο του 2018, αναφέρεται
στην ανακοίνωση
Το Σ.Δ.Ο.Ε, στην προσπάθεια
αντιμετάστισης του οργανα)μέ
νου οικονομικού εγκλήματος,
της απάτης σε βάρος των συμφεόντων του Ελληνικού
Δημοσίου και της ΕΕ και της
Κατασχέθηκαν:
_ 24.260 τεμ εαχουχα
-6869 τεμ. ρολόγια
-6.004 τεμ. γυαλιά ηλίου
των καταν
από αθέμυτες πρακτικές, κατά p-- 2.328 ζεύγη αθλητικά υποδή
Συνολικά οι εξαγωγές της ερε νέο σοβαρό πλήγμα στα ματα
αλυσίδας ένδυσης - χλω- κυκλώματα διακίνησης και - 2.064 τεμ. πορτοφολια και
στου4αντουογιας, συμπερι
λαμβανομένης τηςποωτογε- ποοϊόντον, σύμαάναμε σχετική -585
νούς παραγωγής (βαμβα- ανακοίν(οση
χιου), κατέγραψε αύξηση
Ευρωπαϊκές εταιρίες και εταιρίες του αραβικού κόσμου
ενδιαφέρονται για τα Ελληνικά Πετρέλαια. Το εμπόριο
πετρελαιοειδών και αργού στην ευρύτερη περιοχη ο πόλος
έλξης. Τα «ψιλά» γράμματα της πρόσ>λησης του ΤΑΙΠΕΔ
τεμ. 4ουλάρια και μαντίλια
7% το πρώτο δίμηνο του
2018. Η αξία εξαγωγών ανηλθε σε 251 εκατ ευρώ έναντι
235 εκατ. C του πρωτου διμηνου του 2017
-42.849 σήματα
-12.275 τεμ υλικων συσκεοασίας
-4.920 τεμ προϊόντα (no name),
στα οποία-πιθανότατα-θα επιΕιδικτερα, την 13η Απρλίου,
Ενδιαφέρον
Πετρέλαιον
ευρά)παι1 χλιμάχια υπαλληλον της Επιχεικές αλλά και εταιρίες του Αυτό αναφέοουν αρμόδιες
αραβικού κόσμου, που πηγές στο Ε.uro2day.gr,
θέλουν να παίξουν πρωτα- θέλοντας να δείξουν ότι τα
ρησιακης Διεύθυνσης ΣΑ.Ο.E
ΑΤΤΙΚΗΣ, μετά από συντονισμένους ελέγχους σε διά ορες χολλο νταν πλαστά σήματα
περιοχές της Καλλιθέας, εντόπι--456 teml αθλητικά υποδηματα
σαν-οε τρεις αποθηκευτικούς που éqeeανσηματα που ομοια
χωρους, σε ένα κατάστημα και ουν με αυτά γνυχτης εταιρείας
εντός αυτοκινητου- μεγάλο αθλητικων ειδων
αυ)μό με παραποιημενα απο 36 τεμ υλικά επιχόλησης και
μιμητικά προϊόντα γνωστών -2 αυτοκίνητα (1 ΕΙΧ. και 1
εταιρειών, πλαστά σήματα
υλικά συσκευασίας ποο
γνωστον εταιρειών και υΑχα
ΕΛ.ΠΕ. είναι στο μικροοώουνιστικο Qo ο στην
ρια αρου και πετρε αιο πιο του ενδιαφέροντος
ειδων προιοντων στην επιχειρησεων του χλαδου
ευρύτερη περιοχή της Μεσογειου, εκδη ανεται για την το δι.υλιστηριο για το διεθνες
εμποΗ ποΟΕία των ε αγωγών
ενδυσης-χα)στουφαντουργίας θα μπορούσε να ηταν
αχομα χουντερη εαν υπηοχε
βούληση και σχέδιο υποστήριξης του κλάδου από την
που θέλουν να αξιοποιήσουν
πώληση των Ελληνικών εμπόριο