Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ
ΑΟΗΝΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Email:[email protected]
ΑΘΗΝΑ: Σαββατο 14.04.2018
ΑΘΗΝΑ- Γλάδστωνος 5- (Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX:210-3304613 -Τιμή Περ. 0,50 E- Ετος: 220-Αρ Φύλλου: 6014
Αφορά τους μόνιμους ατοί ους των Δήμων Αχαρνών, Αιονύσου αι Κηφισιάς
Ηλεκτοονι
καταγράφη μονιμων κατοικων για yλευθε0
|ελευση απο τα δι00
αι γιατί πρέπει να δοθεί έμφαση
Συνταγή ανάπτυξης με έξι αθηναϊκά clusters
Τη δημιουργία συνεργατικών σχηματισμών σε έξι κλάδους
προτείνει μελέτη του Ινστιτούτου Μικοών Επιχειρήσεων
της Συνομοσπονδίας. Πού και γιατί πρέπει να δοθεί έμφαση. Οι δυνατότητες συνεργασίας. Ποια τα πλεονεκτήματα
που θα προκύψουν.
Aegean: Αύξηση
12% στην επιβατικη ινηση στο
Αύξηση
τικη κίνηση της AEGEAN χαι
της Olympic Air το ποτο
τρίμηνο του 2018, φτάνοντας
τους 2,4 εχατ. επιβάτες.
Ly2EXQ1μενα,
ται σε σχετική ανακοιν(οση. η
12% σημείωσε η επιβαΑναγχαια, χαρακτηρίζει η Γενιχη Συνομοστονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών χαι Εμπόρων (ΓΣΕΒΕΕ) τη σύσταση clusternal
δικτύων επιχειρήσεων στην 1
έρεται σε σχετική μελέτη του Ινστιτούτου Μιτρον Επιχειρησεων
ν Ελλάδα. Με δεδομένο, όπως αναφοπως αναφε eE-l ΣΕΒΕΕ)
u00παιχο, α να και σε πα nouo επιτε ο σε δικτυα επιχειρ
σεων χαι clusters, χρίνεται ότι μια προσπάθεια ανασυγχρότησης
τον μιχ00μεσαιων επιχειρησεων μεσω συνεργατιχον σχηματισμών, θα μπορούσε να δημιουργήσει συνθήχες, όχι μόνο
βιώσιμης ανάπτυξης για U4|στάμενες επιχειρήσεις, αλλά και
ανάδειξης μιας σειράς νέων δραστηριοτήτων που θα σχετίζονται με τα οιχτυα αυτα.
οτι η 1:A/UX0α ειναι ουρανος οχι μονο σε πανεXaQαγώγηση διαγωνισμού για
éQyo στη Φθιώτιδα διαπίστωσε
η Επ. Ανταγωνισμού
εται!εία μετέφερέ 1,1 εκ. επιμε αύξηση 9% και 1,3 ε . επιβά
τες στο δίκτυο ε ωτεQ1xou,
Χαταγ!αφοντας σημαντικη
αύξηση 16%. Βελτίαση παρου
σιασε χαι η μεση πηηροτητα, η
οποία ανήλθε σε 81,2% από
76,8% κατά την αντίστοιχη
Στην κύρια βάση της Αθήνας, η
συνολική αύξηση της επιβατικής κίνησης ήταν 13%, έναντι
8% του αε000ομίου συνολικά.
Ολοκληρώθηκαν
01 71 από τ0UC 123
πλειστήριασμους
Η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού (
συνεδοιάσει στις 7 Ιουνίου 2018 για να εξετάσει, κατόπιν
σχετικής εισήγησης, εάν συντρέχει παράβαση του άρθρχαι την επέκταση του αριθμού
χειμώνα, την χαμηλή περίοδο,
Προστασίας του Ελεύθερου Ανταγωνι°Τμού»), από 1
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην αγορά δημοσιων έργων. Η αυτεπάγγελτη έρευνα της Γ
Από τους 123 αναρτηθέντες
πλειστηριασμούς στην ηλεχ
στην ηλεκτρονική πλατοοοΗΑΣΥΠΑΕΙΣ, δηλαδή
από τους 123, οι 14 ανε στάλ
στηριοποιούνται στην αγοοά δημόσιων έργων ξεκίνησε
ηαι κατα τους χειμερινου
ποχεύοντα
για όλους διευρυνση της
ενδείξεις νόθευσης διαγωνισμού με χειραγώγηση προσφ00ών χαι τον χαθοοισμο αναδόχου κατά τον δημόσιο
διαγωνισμό για τη δημοπράτηση του έργου «5ο Ενιαίο
ευθετω χρόνο
οι 38 αναχ
ηρύχθηκαν άγονοι και οι 14
Από τους υπόλοιπους 109, οι
4.03.2011 από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Φθιώτιδας
Φθιώτιδας) χαι αφορούσε
λογισμ
ψους 8.000.000 ευρώ
σε υπερθεματιστ
η, ενώ σε 38
Costa Navarino, η νέα σημαντι
πλειστηριασμούς
Κοήτη χαι συγκεχ0ιμένα από