Πρωτοσέλιδο Πρωινή Κοζάνης:Recognized text:
ΠΡΩΙΝΗ
Απριλίου
Αριθ. Φύλλου 5510
Τιμή φύλ. : 0.15 €
καθημερινη εψημερίδα Κοζάνης
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
Λευτέρης Ιωαννίδης: Η ώρα
της μετάβασης έφτασε
και θα πρέπει να είναι δίκαιη!
Γεωργία Ζεμπιλιάδου:
| Ανατροπες
"Εξοικονομώ
κατ' οίκον"
Πρόταση για να σώσουν
το πρόγραμμα έστω και την ύστατη ώρα
ww-/1 | στο καθεστώς αστράλισης
Την στιγμή nou n ανασφάλιστη
εργασία καταγράφει όλο και
μεγαλύτερα ΠΟσοστά στη χώρα μαs
ενώ 6 otis 10 npoonnueis nou γίνονται
οήμερα αφορούν ελαστικές και εnopaμ0ppes anaoxonnons, η ελληνική
κυβέρνηση «pixvonas λάδι στη φωτιά
Προχωρά σε τροη0noinos nou npos
to δυσμενέστερο το υφιστάμενο καθε
Προσλήφεις υπαλλήλων
στο s για την ΟΟφαλοτώή κάλυψη
Σελίδα 7
στη Δασική Υπηρεσία
θέσεις και στην Δυτική Μακεδονία
ΕΠΣ Κοζάνης:
ΤΟ αγωνιστικό
προγραμμα
Από σήμερα
οι αιτήσεις για
προσλήψεις
20.000
ΑΠΟΨΕΙΣ
του Σαββατοκύριακου εκπαιδευτικών
Ποντάροντας
Σελίδα 24
σε κάποιο "θαύμα"
Μέχρι τις 30 Απριλί
θα πρέπει να γίνουν οι
αιτήσεις για την προοληψη στο Δημόσιο
όμαστε. Η χώρα διανύει μια ιδιαίτερα κρί
βολή στην Κύπρο και τους δύο τελευταίους Πολέμους
ν τα σύνορά της αλλ και η θέση της
αναπληρωτών
εκπαιδευτικών
Η ειδική πλατφόρμα
άνοιξε σήμερα Παρα
σκευή 13 Απριλίου και
τα κριτήρια προς το
παρόν δεν έχουν καμία
αλλαγή σε σχέση με
πέρυσι.
Κανείς δεν μΠΟρεί με βεβαιότητα να προβλέψει αν σε δέκα
χρόνια θα unapxci η Ε.Ε. ή η Ευρωζώνη or ως είναι σήμερα.
Ka, av urapXouv. Τυς η Ελλάδα θα βρίσκετα στον σκληρό
αν σε 5-10 χρόνια θα υηάρχει η Τουρκία onus ήταν τιςτε"
λευταίες δεκαετίες και αν τα σύνορα της Ελλάδας θα είναι
Στην κρίσιμη αυτή φάση η χώρα έχει την ατυχία να διοι
κείται από μια πολιτικη γενιά που μεγάλωσε