Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
&ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 27013 ΕΤΟΣ 89ον
www.dimoprasion.gr
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
ηλ. 210-3215692-688 FAX 210-321587
0,60 ΕΥΡΩ
EBRD: Επενδύσεις
τα εΜΜηνικα ταμεια η Πρώτη
υποδόση 5,7 δισ. ευρώ
600 εκατ
ευρώ στην Ελλάδα
ζας Ανασυγκρότησης
και Ανάπτυξης (EBRD),
Δείτε τι αναγκες θα εξυπηρετήσουν τα χρηματα
αχραμπάρτι, συναντήθη
του07ός, Αλέξης Τσίπρας, στο Μέγαρο Μαξίμου
η ο κονομική ανάκαμψη της χώρος αλλά και ο
πενδύσεις της Τράπεζας Ανασυγκρότησης Χαι Aην τέταρτη δόση του προγράμματος
στήυξης για την Ελλάδα, συνολιχού ύψους
ως τονιζεται στην ανα οινο
γραφείου Τύπου του προθυπου07ού, ο Αλέξης
TouTQ ας αναφέρθηχε στην οχονομική ανάκαμψη
της χώρας χαι στο στόχο να επιταχυνθεί η ανά
πτυξη με
νισμού Σταθεράτητας (ESM)
όλουθης
πρωθυπ
γκρισης του αναθεωρημένου Μνημονίου από το
που αποκομίζει η ελληνικη οικονομια από τη δρα
στηριοποίηση της EBRD στη χώ!α, και εξέφρασε
την πεποίθη
Διοιχητικό Συμβούλιο του ESM επισημαίνει η
ανακοίνωση του ESM, σημειώνοντας ότι η συνο
ριση εγχωριων Αης1
μαξιλαριού ρευστότητας.
11 συνε η στο
ισ. ευρό, θα ςτάσει στα ελληνιχ
α την 1 εταρτη
δισ. ευρώ, που θα χρησιμοποιηθεί επίσης για την
μπορεί εκταμιευθεί μετά την 1η Μαΐου, σε συνέ
σύμφωνα με την αναχοίνωση του ESM, θα εξαρ
στη μείωση των ληξιπρόθεσμων οφειλών και στη
Παράνομα
του εσοτε
κλειστές
ε50001
χειανέας απόφασηςτου ΔΣ του ESM . Επιπλέον
πρόοδο» της Ελλάδας
οτου προγράμματος για την Ελλά
α ανέρχεται σε 45,9 δισ. ευΟό, από συνολικό ποσό
τη πολιτική ανιστην αντιμετωπιση των μ
του 201 α την υπόθεση τη ελληνική χρέ
συνανερμος και οι
βελτυοσ τι αποτελεσματικότητα του συστηματος
χτρονιχων πλειστηριασμο
Με τη σημερινή απόφαση του Διοικητικού Συμ
Συνολικά και στα τρία προγράμματα,
δεν λε τον
βουλίου του ESM αναγνωρίζεται η σκληρή δουλειά
ev σης κα το ένη δέσμη με
της ελληνικης
για την ολοκλήρωση μιας εκτεταμένης
η Ελλάδα βρίσκεται σε χαλά δρόμο για να βγει με
187,77 δισ. ενο) στην
ε σήμερα
του 2018, υπό την προϋπόθεση ότι η ελληνική κυβέρ
νηση θα εφαρμόσει και τις υπόλοιπες μεταρρυθμί
σε 10, ΧατεΑ
νου του ποσού που
θμίσεων», δήλωσε σχετ
εγκ δια χεια της συνεδρίασης
Μηχανισμού, Κλάους
μαντικές» δράσεις
των ιδιωτιχοποιη σεων, στη ΑΤΙωση της
Σύμφωνα με τα στοιχεία του ESM, σε συνέχεια
μια τροποποίηση της συμφωνίας χρηγωδίας που σημειώθηχε την περασμένη Κυριακή
Στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ υποθέσεις Που αφορούν
σε επιστροφέ φορων
σοπαιδιάσητουανε άνθΟγια,εκληματική αμοι
» που ευθύνεται για τον τόσο μεγάλο αυθμό
εγχθούν:
νομικων προ σουτ ων
ποθέσεις
Εηκνστικες
παραμένουν οι
εις που αφορούν σε εκθέσεις
πιστροφές φορων ή ποέχυψαν από εισαγγελικές
πα@αγγελίες, Χαθώ
ενδοχοινοτικές συναλλαγ
και νομικών οντοτήτων που έτυχαν επιστροφής
ν ΥΕΔΔΕ.
αφορούν σε πορισματικές
θέσεις για τις οποίες έχει εκδοθε
τα φέτος από
θέσεις που διαβιβάζονται στην ΑΑΔΕ από τη Διεύδιαπιστώσεων με τα αποτελέσματα του
την Ανεξάρτητη Άργή Δημοσίων Εσόδων. Στόχος
της ΑΑΔΕ ε
φ0Q°λογικούς ελέγ
το χατ
ακινητων
Εμφανίζουν όμως ανοδικές
σημειώματος διαπιστωσεων χαι προσωρινου προσ
διορισμού φόρου κ
ροστίμου, συνεκτιμούντας αι
τυχαν επιστρ
Απορρίφθηκε και το δεύτερο αίτημα
ελίες.
αιτημάτων x
τηματαγορά, με τις τιμές των αχινήτων να
00νσιάζουν χατά μέσο όρο οριαχ
ποδειχνύοντας ότι οι σταθε
της προηγούμενης χρονιάς εξελίσσονται σταδια
αποφυλάκισης των Ελλήν
ει από εντολή οποιασδήποτε Εισαγγε
αστικ
χουν προκύψ
στρατιωτικων
πανελλαδικής έρευνας της RE/MAX Ελλάς
έννοια των διατάξεων του
που ουν οκ
παραμείνουν προφυλαχισμένοι οι δύο Ελλην
ο αρμόδιο τ
άνω ημε
Στατιστιχ
θεί TQ0σωρινός διορθωτικός προσδιορισμός φόρου ή
κλάδο της κτηματαγοράς, ο οποίος μπορει
Σύμφωνα με πηγές από το προτορείο «Αναντολού», το μεσημέρι της Τριτης οι δικηγόροι των δύο Ελλήνων
και να προσφέρει επενδυστρατιωτικών που
κατέθεσαν αιτημα αποφυΜαχισης, ζητώντα
ς των ΔΟΥ και ΥΕΔΔΕ που αφοασταθεί η προφυλάαση από όρους κατ' οίκον
αντιχατ
Το σχεπτικό του διχαστή
ου διαπίστωσης της

Τελευταία νέα από την εφημερίδα