Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website Website







Recognized text:
, ΠΡΩΙΝΟ Turo
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
Ιδρυτής-Νυ όλαος Κοφαλάνος 1951-1974 Ίδιοκτήρια-Εκδότρ α Σταυρίδο L Στυλιανή
ΔΡΑΜΑ, ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018
Περίοδος Β, (1974)*
AP-φύλλου 6880-11.587 0,50€
Μεγάλες επΙΤ
για Δραμινούς αθλητές
Το ψέμα παει σύννεφο
Κανένας διορισμός στις φυλακές
Νικηφόρου από τον διαγονισμό
του ΑΣΕΠ που θα γίνει φέτος
Κυριαζίδης: ακολουθεί
για την οδική σύνδεση με
την Εγνατία ανάλογα ακολουθεί
και για τις φυλακές Νικηφόρου»
Ενα σύντομο
ΕνάΥγελου Στρατή
| οι Χριστοφορίδης, Αομούζογλου
Υπογράφεται από τον περιφερειάρχη Αν. Μακεδονίας-Θράκης η ένταξη στο ΠΕΠ ΑΜΘ
Η συρρίκνωση
του ελληνικού έθνους
Έκλεψε κινητά τηλέφωνα
από ερά Μονή της Δράμας Στην Τελικη ευθεια πλεον
του τμήματος Δρ μαααπόρ μας μκο Βιολογικός Καθαρισμός | Τουτρο αγγαορό
ΣΤο aap n peu vpeou wwApacono puol
11-3-20 18, ea0ήλ
σε ΙΕρά Μονή στο νομό
του Δήμου Δοξάτου
arroaapaav καταπ δόθηκαν στουςΔηλώσεις δημάρχου Δοξάτου στον «Π.Τ.» . Τι γίνεται
μανούΔ, τουΔ10BIAL
με τα πρόστιμα και πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση αυτή! | r ΣουλτάνοΑΜρολάν(1071 μΧ).
Εκδήλωση
Αυτή ήταν η πρώτη σημαντική μάχη
του Συνδέσμου Πολιτικών
ΤΗΝΤΕ 1Ημένη
Συπαξ ούχων Δράμας
ΞΕΝΕΡΝΩΑΤΑΣ κάθε προσδοκία και μάλ- θαρισμού του Δήμου Δοξάτου Ένα μεγάλο
λάδα από τους Τούρκους. Και το κακό
δυστυχώς συνΕΧαεται μέχρι σήμερα!
στα σε δύσκολους καρούς, ο Σύνδεσμος Ποπραγματ°ningE στις 11 Φεβρουαρίου, στο
κοτή της βαλάπας σε συνδυασμό με Την
βήμα έχει ήδη ylvu με την ολοκλήρωση της
χης Αν. Μακεδονίας-9ράκης (AMO)
μερα,την ένταξητου έργου για χρηματορία, μας κράτησαν υπόδουλους
400 χρόνια (Νότια Ελλάδο και 500 χρο
συνέλευση. Την
τοδότηση από το ren (AIG).
γκού Καθαρισμού Δοξάτου, αποτελεί
ένα σοβαρό πρόβλημα, καθώς έχει
ήδη erupreei πρόστιμο στην rept
πτωση του, όπως είχε επιβληθεί και
στο Δημο Προσοτοά ης του οποίου ο Ο
Βιολογικός έχεί ήδη τελειώσει
πρόεδρος του Συνδεσμου Γονης Κοντατινίδης και ευνήθηε ove0ς χρόνος να μας
αρίσε υνία και ναααελΛδοφορος και ασαν τον ελληνισμό τής Μικράς Ασίας
X SAo5Oppo ς Του Bal rwoo K eq
i ου, ό
υς sin" ο μερα
2700 ετων Χάθηκαν για πάντα Μας
σμού του Βολογικού Καθαρισμού Δοξάτου, ανέρχετου στα
10.500.000 ευρώ καιη Περιφέροα ΑΜΘτον χρηματοδοτεί
με 5,5 exar. eupG. Τα υπόλοιπα 5 exar.ευρώ, θαταβάλα
η Πολπεία από το Πρόγραμμα Δημοσίων
δόσεων
απέραντη και πλούσια πεδιάδα. Και
ασφαλώς θα μας έπαιρναν και την Δυσθεναρά ο πατριώτης στρατηγός ΘΕ
ουρο μαγκαλ Ανατολική Ρω λία
Ερώτηση Χ. Κεφαλίδου στη Βουλή για ης Φυλακές Νικηφόρου
Οι απαντήσεις για τη στελέχωση των Φυλακών
Νικηφόρου έχουν δημιουργήσει περισσότερα
Ατό op σ ερ
κ Ku rem
ης ο κ Μον
ταγμελαοτο τας é μαρατη Ευμμετο
ρο καιου ληνες Ειδ ena καιΕΥ
ΕΝτρώσεις διαμαρτυρίας μεταρέροντας τον
ερωτήματα και θολώνουν την εικόνα»
το 1974 χάσαμε το 36% της από ap
προς τον υπουργό Δικαιοανης, Διαφάνους και Aepoort
Δικαιωματων κ. Κοντο ή μετά τις
αποκαλύψεις από τον-Doon ό Τ το»
γία του Καταστήματος Κράτησης Δρά
μαςείναι η Εαοφάλιση του avayKaiou
rpooum ού Ηδη βρο εται στο ΑΕΠ
το du α του Υπ up eicu Δ α οούνης,
ρυνα για τη σελέοσή του μέσω προκήρυξης νέων θéouwi».
ταίας του Συνδεσμου κ. Mqv0λάουλος Βαστον οικονομικό απολορου
Αυτήν την φορά η Χούντα εανε το
aBaupa» της Καρα αν δες που δεν
γνωριξαντι σημαίνει πολιτική και
Hep τησ της αυτή αφορο σετοαχωσης
γισμό του Συνδέσμου και ανάπτυξε δυΕοδικά
τα τα ο τα οικονομικά προ
ηματα πο 100
δεχ ueNO mpa τερω υποστε
τυ τ πί ο νοι σύλλο α σε λητην Ελλάδα χθες 13 Μαρτ ου για το ζητημα των Δα ος ,αι A pdm ων Δκ ωμα τυν φυλακί Ν γρ μεδε ο ένο α
χαρετισμό σηύθυνυν επίσης ο ΓΕΜκός προσλή4εων στις φυλακές Νκηφόρου, των για την πρόσληψ1 περίτου 600 σε αυτό εργά οντα παροο τερα arό
υπαλλήλωνγιατα Καταπαματα ΚράτΤ
σης της χορο , καθώς έχει ppe ί η
σχετική πρόσληψη από τα αρμό&α
υπουργα αΟυονομι ων και Δοκητκής
Σταύρος και η
ΟΤΙ ρόεδρος κα ΓκατζούλΗ ημουνη Ν
Φωτο ή ααοί επικεντράδηαν στις δραστηριότητες του Συνδεσμου με την αρωγή
Πάντα Της Υπευθύνου Δημοσ ον Σ σεων Δρ μας και Στελ gu ο τους: Ψ μα στο Ανοουγιφ τησης. Αομ εται μαση η κοντ
επανέρχεται στη Βουλή, η βουλευτής
Δρ μας της Δημοκρατ κής Σμπαράτοξης κα Χαρά Kepali ουκι με τον κ ν
τρο ό τλο: -t υλα ές Na ηφόρου
40 υπάλληλοι από το Νομό Δράμας,
άρα Βάν και ep σον λεπουργήσουν α
Φυλακές Nerpopo, α υπάλληλο
αι τοί θα τήσουν να μετακη ηθούν
νωση, που όφειλαν να γνωρίζουν, μας
δημιούργησαν ένα πρόβλημα. Τ
στον τόπο κατου ος
Η ίδια αναφέρετα στη Βουλή καεπ- Μάλιστα τον Νο βριο του 2017
am τίντας σε σχετική Είκαρη
Εγγράφων Ερώπρησυνοδαφου Είχατε nφέρει ότι η Κβονηση σας épel
δρομολογήσει Προκήρυξη μέσω
ΧΡΥυγικούοκευτικού και Πολιτιστικού
σημανα: Σε Ερώτηση-Αίτηση Κατάθ8Αολο0ησε μουκό πρόγραμα με napo-1 σης
(opmp.847/7401.11.2017)που σας είχα
κατα06σει για τις Φυλακές Νικηφορου
τικά έστω και για λίγες ώρες ξεφύγαμε από
την μί πραγματικότητα καιηελίδα
Ο πρόεδρος Ιωάννης Κανατανηίδης
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
μ πρυτ. 812/20.12.2017 ότι«Ο mo
μάτων κράτησης όλης της χώρας
σης Νκραάρου. με 2017, 11 ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
από προ Αέπονταιγι ,
Dr. Φίλιππος Π. Δεμιρόπουλος
Αγγειοχειρουργο
Διδάκτωρ Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όησθεν Ι.Κ.Α)
TnA: 25210-22112 & 25210-20806
μέσα στο 2018 θα γίνουν
σας, είχατε δεσμευτεί τότε
(αρ. πρ.2099/15.12.2017)
Εξειδικευμένες εξετάσεις όηως:
Αναίμακτη-Αξονική Στεφανιογραφία
Δέχεται κατόπιν ραντεβού
Τηλ. 2521300628, Κιν. 6947778803
[email protected]
καθημερνά 8:30-14:00 και 1 7:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
έταμο από διετίας ΚΚ Νκη48x
Παράδοση
2. "Καλαμιά"
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
στα σαντουιτς
ΛΑΤΣΙΣΤΑΛΗΣ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα