Πρωτοσέλιδο Συνείδηση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
•ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ [óåë.2]
•ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ 2 ΗΜΕΡΕΣ [óåë.2]

ÅÔÏÓ 16o • ÖÕËËÏ 3712o •ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018 • ÇÌÅÑÇÓÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ • ÔÉÌÇ ÖÕËËÏÕ: 0,05 €

ΟΜΟΦΩΝΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΛΙΟΥ ΚΑΤΑ
ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ MALL ΣΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ

ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ
ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΥ
ΤΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΣ

Προηγιασμένη
Θεία Λειτουργία
στη Νέα Ιωνία
>> ΣΕΛ. 2

ΦΩΤΟ-ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ

Ο Δήμος τιμά
το 1ο Λύκειο
>> ΣΕΛ. 9

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

Τα παιδιά έμαθαν
και οι γονείς
τα καμάρωσαν

Γειτονικh
αντίδραση
Τ

ο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου
Ιλίου στην πρόσφατη συνεδρίασή
του, ενέκρινε ομόφωνα ψήφισμα,
σχετικά με την κατασκευή εμπορικού πολυκαταστήματος (Mall) στην Ακαδημία
Πλάτωνος, στο οποίο εκφράζει την κατηγορηματική αντίθεσή του για τη δρομολογούμενη κατασκευή και λειτουργία εμπορικού πολυκαταστήματος (Academy Gardens) της πολυεθνικής Artume - BlackRock στην Δυτική Αθήνα και συγκεκριμένα στην Ακαδημία Πλάτωνος.
Βασικός λόγος είναι ότι οι προεκτάσεις από
τη λειτουργία του πολυκαταστήματος
όπως, η κυκλοφοριακή ανακατάταξη, οι
επιπτώσεις στο Περιβάλλον από την τσι-

μεντοποίηση, καθώς επίσης, η προσέλκυση και άλλων δραστηριοτήτων εμπορικού
χαρακτήρα, θα βλάψουν την εύρυθμη λειτουργία της ευρύτερης περιοχής της Δυτικής Αθήνας και την επιβίωση των μικρών
οικογενειακών επιχειρήσεων.
Παράλληλα, στο Ψήφισμα τονίζεται ότι «η
κατασκευή ενός τέτοιου γιγαντιαίου κτίσματος θα επιβαρύνει τον οικιστικό ιστό
της περιοχής, θα μεταβάλλει τη φυσιογνωμία της, θα βλάψει τον ιστορικό και αρχαιολογικό χαρακτήρα του χώρου, καθώς
και των αξιών που εκπροσωπεί και θα αλλοιώσει το προστατευόμενο μνημείο και
το εγγύς περιβάλλον του, το οποίο συγκροτεί μια ευρύτερη χωρική ενότητα.»

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΟΣ
ΣΧΕΔΙΟΥ – ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ
ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

«Την συνέλαβαν γιατί
υπερασπίστηκε μετανάστη»

2η Διεθνής
Έκθεση Verde Tec
Στη 2η Διεθνή Έκθεση Verde Tec συμμετείχε ο Σύνδεσμος
Δήμων για την Προστασία και Ανάπλαση του Πεντελικού
(Σ.Π.Α.Π.). Η Έκθεση είχε ως αντικείμενο, το Περιβάλλον
και την αποκατάστασή του.

>>ΣΕΛ. 3

Χορήγηση ειδικού βοηθήματος
επανασύνδεσης ρεύματος
Ο Δήμος Ιλίου ενημερώνει ότι οι καταναλωτές με χαμηλά εισοδήματα που
έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω
ληξιπρόθεσμων οφειλών, μπορούν να υποβάλουν αίτηση για την εφάπαξ
χορήγηση ειδικού βοηθήματος.

>>ΣΕΛ. 14

>> ΣΕΛ. 12

>>ΣΕΛIΔΑ 12

>>ΣΕΛ. 13



Τελευταία νέα από την εφημερίδα