Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
&ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ " ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 26990 ΕΤΟΣ 89ον
www.dimoprasion.gr
email: [email protected]
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
Τηλ. 210-3215692-688 FAX 210-3215877 Τιμη 0,60 ΕΥΡΩ
ΕΚΤ. Κέρδη 154 εκατ. ευρώ από
Ανα α μιση της
ελληνικης
οικονομιας κατα
ονο μοναδες
τα 9,5 δισ. ευρώ ανέρχονταν στις
31 Δεκεμβρίου 2017 τα ομόλογα του ελλη
νικού δημοσίου που διακράτούσε η Ευρω
παϊκή ΚεντριχήΤοάπεζα (ΕΚΤ), σύμφωνα με την οιχονομικη Χατα σταση της για
το προηγούμενο έτος
αναβάθ
των ομολογων αυτων, που ειχαν ακονομίας προχώρησε ο οίκος Moody's.
ορασθεί από την ΕΚΤ στο πλαίσιο
του προγράμματος αγορών τίτλων
ης οικος πιστοληπτικής ιχανο
τας αναβάθμισε το ελληνικό αξιόχρεο σε
B3 από Caa2, διατη!ώντας πα!άλληλα
SMP), είναι 2,8 χρόνια. Τα έσοδα
που είχε η ΕΚΤ π
νωση του τους λόγους πάνω στους οποίους
στηρίζει την αναβάθμιση της ελληνικής οι
ριμένα
Τα κέρδη της ΕΚΤ αυξήθηκαν το
και διανέμονται στο ακέραιο
Στην ανανκαι οτητα
κοινωνικης συνοχης
αναφερ ηκαν 0 An
1 σιπρας και ο
ων που οιαχρατουνται για
Χίγκινς
Πηγή ΑΠΕ-ΜΠΕ
την XQ1ση απο την οποια υπέφεραν
ο ελληνικός και ο φλανδικός λαός, αλλά
ΣΕΒ: «Παγκόσμιος Πόλεμος» μεταξύ κρατών νια
Παροχή φορολογικων κινήτρων εκτός της Ελλάδας
συνοχημε τα τα
χωρών της Ευρώπης
αναφέρθηκαν ο 1Qλανδός Ι!ρόεδρος της
Δημοκ!ατίας, Μάικλ Χίγκινς και ο πράθυπου!γός, Αλέξης Τσίπ!ας, κατά τη συ
Στα 85 δισ. ευρώ οι συσσωρευμένες ζημιές των επιχειρησεων την Περίοδο 2008-2015
α 85 δισ. ευρώ προσεγγίζουν οι
γοράς μιας ζημιογόνας από μια κερδοφόκαι τη δημιουργία-αντικινήτρων στον πααγωγικό μετασχηματισμό της Ελληνιχής
Ο κ. Τσίπρας αναφέρθηκε στην κρίση
από την οποία υπέφεραν πολύ και οι δύο
λαοίμ σημειώνοντας ότι ο ελληνικός λαός
συσσωρευμένες ζημιές των επιχειρήσεων
για την περίοδο 2008-2015, σύμφωνα με
ότι ενώ έχει ξεσπάσει «παγκόσμιος πό
ΟΟΣΑ, η
των Ελλάδα φορο
πλην χQηματοπιστωτικών εται!ειών. Ε
σωρευτικα τα οιανε
τηρηση
πιπλέον, οι χερόοφώρες επιχει!ήσεις
υπό την πίεση τη
ύνται λίγο άνω του μέσου
όρου των χωρών της ΕΕ και σαφώς υψηλόχουν ανακάμψει από τα χαμηλά του
2012, σύμφωνα με τα στοιχεία του 2015
αι τις πρώτες ενδείξεις για το 2016 που
δείχνουν συνέχιση αυτής της τάσης, αλ
α που κινο
Σύνοδος
στην Ελλάδα ακολουθείται η ακριβώς α
ντίθετη πολιτική, με τη διατήρηση
-αλλά τέρων ανταγωνιστών της
προ κρίσης περιόδου, ενώ οι ζημιές έχουν
UNICEF: Ο κόσμ
ος αποτυνανει να
προκηησεις της
Ευρωπης το
Ευρωπαϊκές απαντήσεις στα σθέ
περιο!ιστεί αισθητά
Αυτά επισημαίνει ο ΣΕΒ στο εβδομα
προστατευσει τα νεογεννητα μωρα
ιαίο δελτίο ο κ
ότι σε περιβάλλον αργής ανά
χαμιης της κερδοφορίας και αυξανόμενης
πιεσης για τη διαχειριση των συσσωQευΠροβλήματα ζητά η Αγκ
θάνατοι των νεογέννητων παγκοσμίως πα!αμένουν ανησυχητικά υψηλοί, ιδίως
μεταξύ των φτωχότερα)ν χω!ών του κόσμου, ανακοίνωσε η UNICEF σε νέα έκθεση για
τη νεογνιχή θνησιμότητα. Τα μω!ά που γεννιούνται στην Ιαπωνία, την Ισλανδία και
τη Σιγκαπού!η έχουν τις χαλυτέρες πιθανότητες επιβίωσης, ενώ τα νεογέννητα στο
Παχιστάν, στην ΚεντροαφQ1χανική Δημοκρατία και στο Αφγανιστάν αντιμετωπίζουν
ανάγκη γι
τιμετωπιστούν τα φορολογικά εμποδ
στην ανάκαμψη, αλλά επιπλέον να διευκολυνθούν διαδικαστικά οι μετασχηματι
ντήσεις» στα μεγάλα προβλήματα τόνισε
η Γερμανίδα καγκελα!ιος, Αγκελα Μέ
κελ, και ενόγ'ει της αυ!ιανής (σ.σ. Παράσκευή) Συνόδου Κ00υφής της ΕΕ ανα
φέ!θηκε στην κατάσταση στη Συρία
Ένα από τα βαπει ο συμψηφισμός ζημιών με τα κέρδη πέ
χρήση
«Κάθε χρόνο 2,6 εκατομμύρια νεογέννητα σε όλο τον κόσμο δεν επιβιώνουν τον πρώτο μήνα της ζωής τους. Ενα εκατομμύριο από αυτά πεθαίνουν την ημέρα που γεννι
ματα του ΣΕΒ ε
», δήλωσε η Henrietta H. Fore, Εκτελεστική Διευθύντουα της UNICEF
χαμηλού εισοδήματος, το μέσο ποσο
θνησιμότητας είναι 27 θάνατοι ανά 1.000 γεννήσεις, αναφέQει η έκθεση
χών αποτελεσματα
κονομια και τις προκλη
των φορολογικών ζημιών στο πλαίσιο εξαΣτις χώρες υψηλού ε
ισοδήματος, το ποσοστό αυτό είναι 3 θάνατοι ανά 71ΛΆ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα