Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
κατατεθέν
d0χλος» τα συλλαλητή οια
κατα τον αμετοοεπη Τσιποα!
Aurvan or Happo rope Exo ν
Απίστευτη νβοις κατά τών. Ελλήνων από τον Πουουπο vero τον διχασμού
vinttial ΧΝί s.ctitarv th; Kni2iu tl, tulani tulitiki, titti,
eamte.
Kui uté térm nuaalλου! Είναι δυνατον να opteolv oi
νά8poov on
T02010 nou Katotpr1% inryr.ipmmri, ioto
Γέφυοες των ΗΠΑ
πρός τήν Άγκυρα
Επιοχέψεις τού Συμβούλου Ασφαλείας τού Υ ΠΕΞ
vwooto .iquo rinar, airf vo on onco
ελλείμματος 2009, αλλο τοσο rptntwaaTur.
Τής ημέρας
Τραγουδώντας χορίς τήν βροχή
Σήμερα