Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Star press:Recognized text:
AETAZIA MHTPONOYAC
ΑΤύχημα
μυστήριο
νια το «κοριτσι
του Θέμου»
MONO ME
Τρίτη 13 Φεβρουαρίου 2018
Αρ. Φύλλου 1.066
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, ΟΙ ΑΜΑΞΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΛΕΣΜΕΝΟΙ
ο ναμος Της Χρονιάς
στις 19 Μαΐου!
Την βρήκε
ο αδελφός
τns μέσα σε
λίμνη αίματ0s
Η σπείρα στρατολογούσε ακόμη και ανήλικες
σελ.7
NTEMIBEPI
με σκλάβες
του σεε
σελ.5
Λειτουργούσε ως εταιρεία με ιστοσελίδες και Τηλεφωνικό κέντρο
110 σκουν!
ΜΑΡΕΒΑ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ
«θέαουν να με
βολισμό
Εεσπά νια το χτύπημα
με γκαζάκια στην
επιχείρησή της
Στην Αμερική Το θύμα!, σελ.12
στονΑνιο Δομίνικο n υδεαφή της
σελ 13