Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
Υπέρ του πολυνομοσχεδίου ο Σύνδεσμος Ελλήνων Διαμεσολαβητών
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος.ΠΑΛΟΝΙΚΗ Tpm 160120
Email:[email protected]
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.:2310-232536 FAX:2310-243896 -T.Φ.: 1.00 E- Ετος: 260-Αρ Φύλλου:
είπαν στη Βουλή Κυρίτσης, Χρυσοχοίδης, Πολυχρονίου
χρονια
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος
«Πυρ ομαδόν» της αγοράς για Πιστοποιήσεις και MiFID
ΟμοβρονΤία Των παραγόντων Της ελληνικής κεφαλαιαγοράς
stress tests
Ποια στάση θα κραΤήσουν
ρυθμιστικές αρχές
Autonomous. Η ακτινογραφία
ΑΤΙΑ ΕΟΤΟση «Buy»
για τις ελληνικές Τράπεζες
γιατράπεξες,αλλά
μειωνει τις
ημε στο ους
Ποια στάση θα κρατήσουν οι ρυθμιστικές αρχές και ποια
είναι τα βασικά σενάρια για τα stress tests. Οι συστάσεις
για τις Τέσσερις συστημικές τράπεζες και οι διαφοροποιήσεις. Γιατί ο οίκος ανάλυσης δεν βλέπει νέα ανακεφα
λαιοΠοίηση τη φετινή χρονιά.
γιαηςΓια ερ ο κος αν λες ράπεβλέπει ιδια ακο aAU
ONOMOUS
2018,«ma μαει reakAutonomous
Research για τις εληνικες,on:
Εξωχρηματιστηριακά παράγωγα (forex,
Cfd) μέσω ηλεκτρονικών Πλατφορμών
Πρόγραμμα διάσωσης τον Αύγουστο και τα ομόλογα να ανεβαίνουν,
Οι ελληνικές τράπεζες ξεπέρασαν
τον ευρωπαϊκό δείκτη τραπεζών
(SOP) κατά + 1996 τον Δεκέμβριο,
μετά από 5 μήνες σημαντικής υποαπόδοσης υπό τον φόβο του diluΚατά το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει
περιέλθει σε γνώση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς η λειτουργία εταιριών, οι οποίες
παρέχουν υπηρεσίες λήΨης διαβίβασης και
εκτέλεσης εντολών σε εξωχρηματιστηριακά
Παράγωγα (forex, Cfd) μέσω ηλεκτρονικών
πλατφορμών και οι οποίες δεν διαθέτουν
άδεια από Την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να
παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες στην Ελλάδα, ούτε διαθέτουν σχετικό διαβατήριο από
εποπτική αρχή άλλου κράτους μέλους", επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση της ΕΚ.
Τι «βλέπει» για
μετοχές και ομολο
"Για Το λόγο αυτό, εφιστάται η προσοχή Των
επενδυτών στην αξιολόγηση Των εταιριών με
ης οποίες ΠροΤίθεντα να συνεργαστούν ή
συνεργάζονται, σχετικά με το καθεστώς αδει
οδότησης και εποπτείας τους.
ΤΙΤΑΝ ΤΟ Τέταρτο αμετάβλητα σε ευρώ και Τις δύσκο- πονται ιδιαίτερα
τρίμηνο διαμορ- σχέση με πέρυσι, λες συνθήκες στην ισχυρά
φώθηκαν στα 377,1 αναφέρεται στο Αίγυπτο
σημειωνοντας
πτώση 2,1% σε Ο γερμανικός οίκος Νοτιοανατολικής μετωπίσει μια επιετήσια βάση, Προβ- βλέπει θετικές Ευρώπης
λέπει η Deutsche εξελίξεις στην Deutsche Bank ανα- Ελλάδα, μετά και διατηρεί σύσταση
Bank σε ανακοίνω- αγορά των ΗΠΑ,οι μένει να συνεχιστεί την ολοκλήρωση «hold» για τη
ση της
εκαΤ. ευρω, ριου
Η ΤΙΤΑΝ ωστόσο
Στην αγορα της αναμενεται να αντιευρώ,
report.
Ντάισελμπλουμ:
Το ούζο
η βράδυνση στην Η Deutsche Bank
υξη των
έργου για το δημόnoi
αντισταθ
Σαμαράς
ήDeutscheBank
θέτει Τιμή-στόχο
22,9 ευρώ
Τα EBITDA εκτιμά. στούν από την ΤΙΤΑΝ, με τα εξάμηνο
ται ΟΤΙ ανήλθαν στα αδυναμία του δολα- νούμερα του Οκτώ-