Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
&ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 26960 ΕΤΟΣ 89ον
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
ηλ. 210-3215692-688 FAX 210.321587
0,60 ΕΥΡΩ
Eurostat: Tn
μείωση ανεργίας
στην ΕΕ
κατεΥραΨε n
Ελλάδα
τους μιστους
Κριτήριο οι δυνατότητες των επιχειρήσεων και όχι ο κατώτατος μισθός
Τη μεγαλύτε" μείωση στην ΕΕ κα
νονται απο τα μερη με βαση
τις δυνατότητες των
κλάδων»
δο της α
ροσθέτ
οστηρι
μη ότι «
ας στην Ελλάδα, από 23,2% σε 20,5% α
τιστοιχως, συμφωνα με τα στοιχεια της
λου μ
EuQωπαϊκής Στατιστικής Υπη!εσίας
Τρίτη) στη δημοσιότητα. Ωστόσο, το ποτο υψηλότερο στην ΕΕ
συμπλ
ρωνουν «και γι αυτο οφε
δόθηναν
ην Ελλά
Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχειο
της Eurostat, η ανεργία στην Ελλάδα
μειώθηκε στο 20,5% τον Σεπτέμβριο του
γμα των
αγορών
λου, τον Νοέμβριο (δεν υπά
ναπροσαρμογη του χατωτα
στοιχεία για την Ελλάδα), το επίπεδο της
ανεργίας στην Ευρωζώνη διαμορφώθηκε
ματος ως αφετηρια των αυ
καταγραφοντας το χαμηλοτερο επιπε00
από τον Ιανουάριο του 2009, Στην ΕΕ, η α
νεργία διαμορφώθηκε στο 7,3% τον Νοέμ
βριο, (έναντι 7,4% τον Οχτώβριο), χατα
γράφοντας το χαμηλοτερο
πίπεδο κλάδων
λων ο ΣΕΒ ως θέματα συζήτησης στο
πλαίσιο της διαπ Qαγμάτευσης για τη νέα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.
πίσης ότι για το διάστημα
που ο κατώτατος μισθός θα διατηρηθεί
στα σημερινά επίπεδα, οι επιχειρήσεις
ποσύνδεση του κατώτατου μισθού
ζουν τους δικούς τους μισθούς με ελεύθε
ι οι κλάδοι μπορο
από τους μισθούς που καταβάλλουν οι ενέου Εθνικού Ε
Για το θέμα των μισθών ο Σύνδεσμος
ζητά συγκεκριμένα «αποσύνδεση στην
συστασ
Πέμπτη
παγγελματικού Ταμείου με στόχο την υ
ρες συλλογικές διαπραγματεύσεις.
η Προθεσμια
υποβολής
αιτησεων νια τον
ποστή!ιξη των κατηγοριών εκείνων που
αναμένεται να εχουν πε!ισσοτερο ανα
γκη προσθέτου εισοδήματος κατά την
εταξύ άλ
πράξη του χαθορισμού χαι των μεταβολών
του κατώτατου μισθού από τις διαδικασίες
χαθορισμούχαι τις μεταβολές των μισθών
Ο ΣΕΒ διευκρινίζει ότι δεν τάσσεται
υπέρ της μείωσης του χατώτατου μισθού
ιοδότηση
στε ακόμη στα πρώτα δειλά Ε
συντα
Στα 66,4% αυξηθηκε η συμμετοχη των ξένων επενδυτών
τον Δεκέμβριο 2017 στο Ελληνικό Χρηματιστήριο
διαγωνισμό των
αδειών
συμμετοχή των ξένων επενδυτών
της τάξης των 72,66 εκατ. ευρώ.
2016 είχαν πραγματοποιήσει το 52,0%
!!έμπτη, 11 Ιανουαρίου 2018,
λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων
συμμετοχής των ενδιαφερομένων για τον
των συναλ/αυ
πωλητές, με εχροές χεφαλαίων ύψους
72,62 εκατ. ευρώ
Χοηματιστήρίου στο τέλος ΔεκεμβQ1ου
2017-συνυπολογίζοντας την συμμετοχή
του ΤΧΣ. ανήλθε στο 63,5%, παρουσιάζοντας αύξηση συ7xQ1τιχά με το ποσοστό
2017 πραγματοποίησαν το 64,3% των συμειώνοντας άνοδο κατ
Τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου Ρα
δι°τηλεόρασης θα βρίσκονται σε συνεχή
από τη συναλλαχτι-ΣΕΑΑ
ε σχέση με το 57,3% τ
ανοιχτή» διάσκεψη, απ
λος Νοεμβρίου 2017, ενώ χωρίς την συμ
οχή του ΤΧΣτ ό διαμο!ρώθηκε στο 66,4% έναντι 64,8%. Τον
ιδιο μηνα του προηγουμενου ετους η
συμμετοχή των ξένων επενδυτών ήταν
61,4% συνυπολογίζοντας την συμμετοχή
του ΤΧΣ και 64,3% χωρίς την συμμετοχή
Τζανακ
όπουλος: «Δεν υπαρχει καμια
ποσοστο αυτ
να συνταχ
ετιχο πρα
κτικό και να επισημοποιηθεί ο κατάλογος
περιπτωση να μπει το ονομα
«Δημοκρατια Νεας Μακεοονιας»
Σύμφωνα με ενημέρωση του ΕΣΡ, κατά
αλαβής τ
νδυτές στο
απόλυτη βούληση της κυβέ!νησης να δημιοργησουμε τους όρους για την ευι Ελληνες ε
ρουσία δημοσιογράφων ή/και τηλεοπτικών
μηνα,κατείχαν το 36,4% του συνόλ
κεφαλαιοποίησης των μετοχών στο Χ.Α
ρώτέρη δυνατή κοινοβουλευτική συναίνεση», αναφο!ικά με το ονοματολογικό για την
πΓΔΜ, τόνισε ο υπονογός Επικρατείας και κνβεΟτητικός εκπρόσωπος, Δημήτ!ης Τ.ζα
νακόπουλος, απαντώντας στις ερωτήσεις χατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιργείων στις εγκαταστάσεις του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης
Η δημοσιοποίηση του α
τικων συντακτων
τές στο σύνολό τους εμφάνισαν εισρο
Όπως σημείωσε, η κυβέρνηση έχει γνωστή χαι συγχεχριμένη θέση χαιη

Τελευταία νέα από την εφημερίδα