Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 8.00 π.μ.

9oC, 12.00

12oC, 8.00 μ.μ.

9oC - Υγρασία 71%-92% - Άνεμοι: ΒΔ 3 - Δ 4 μπ. Ανατολή ηλίου: 7:40 - Δύση ηλίου: 17:14

€0.80

Ôá óêïõðßäéá ôïõ ... ïìöáëïý ôçò Ãçò

Το πρόβλημα της διαχείρισης των σκουπιδιών, άρα και του ύψους των ανταποδοτικών τελών, δεν είναι αντικειμενικό. Είναι κυρίως ζήτημα καθημερινού πολιτισμού και τρόπου ζωής. Και υπ’ αυτήν την έννοια, βαρύνει όλες τις διοικητικές Αρχές που δεν τόλμησαν να το αντιμετωπίσουν με αυτόν τον τρόπο. Είναι ζήτημα απότοκο της θηριώδους επισκεψιμότητας στην Κέρκυρα, κόστος μιας αναλόγως θηριώδους απόδοσης. Τόσο ο νομοθέτης όσο και η κοινή λογική έτσι το αντιμετωπίζουν. Όμως αλίμονο δεν είναι αυτοί που το διαχειρίζονται. Έτσι και το ζήτημα των τελών, που έρχεται και ξανάρχεται στην επικαιρότητα με τον υπαινιγμό για την επιπλέον επιβάρυνση του λαϊκού νοικοκυριού, συχνά μπαίνει σε λάθος βάση. 3 >>

Παρασκευή 29 Δεκεμβρίου 2017
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 4558

ΟΥΤΕ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Η ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ

Áð’ áíáâïëÞ ó’ áíáâïëÞ
z

Αναζητούνται
τρόποι μείωσης
του κόστους

Στο Ντουόμο η Χορωδία του συλλόγου Ανεμομύλου

ΔΩΡΑ ΚΑΜΟΝΑΧΟΥ

ΚΕΡΚΥΡΑ. Δεν θα συζητηθεί
τελικά στη σημερινή συνεδρίαση
της Οικονομικής Επιτροπής του
Δήμου, το ζήτημα της αύξησης
των τελών καθαριότητας και
φωτισμού. Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Γιώργο Παντελιό,
το θέμα θα αποσυρθεί, καθώς
χρειάζεται περαιτέρω συζήτηση.
Πρόκειται, όπως αναγράφεται
στην ημερήσια διάταξη: «Περί
έγκρισης αναπροσαρμογής δημοτικών τελών καθαριότητας
και φωτισμού του Δήμου Κέρκυρας από το έτος 2018 και μέχρι
τροποποιήσεώς τους.»

ΚΕΡΚΥΡΑ. Εορταστική συναυλία με μελωδίες των Χριστουγέννων έδωσε το βράδυ της Τετάρτης στον Ιερό Μητροπολιτικό
Ναό Ντουόμο η Μικτή Χορωδία του Πολιτιστικού Περιβαλλοντικού Συλλόγου Ανεμόμυλου Θωμάς Φλαγγίνης. Σοπράνο: Έλενα Σουέρεφ. Πιάνο: Ειρήνη Πολίτη. Διεύθυνση: Ανδρέας Γκούσης.

Σελίδα 5>>

http://www.enimerosi.com/details.php?id=17183 >>

Øçößóôçêå êáôÜ
ðëåéïøçößá
ôï ðñüãñáììá
ôïõñéóôéêÞò
ðñïâïëÞò 2018
ΚΕΡΚΥΡΑ. «Οδυσσέως Ξενία» ονομάζεται το σχέδιο στρατηγικού
σχεδιασμού του Δήμου Κέρκυρας
για το 2018. Μιλώντας στην «Ενημέρωση» ο αντιδήμαρχος Τουρισμού Βασίλης Καββαδίας, ανέφερε
τους πέντε βασικούς άξονες. 6 >>

Ôþñá êáé ãéá
åîùôåñéêÝò
áóèåíåßò ï øçöéáêüò
ìáóôïãñÜöïò 9 >>

¹ôáí ç
êáëýôåñç ÷ñïíéÜ
ìáò, ëÝíå ïé
íáõôåñãÜôåò 7 >>

Åß÷á áöÞóåé
ìéá äïõëåéÜ
óôç ìÝóç,
ëÝåé ï Ôóéþëçò 16 >>



Τελευταία νέα από την εφημερίδα