Πρωτοσέλιδο Πριν:Recognized text:
Εφημερίδα
της ανεξάρτητης
Αριστεράς
ΣΑΒΒΑΤΟ
23 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017
ΕΤΟΣ 28': * AR ΦΥΛΛΟΥ 1.358
Πλεοψηφία
υπέρ αυτονομίας
με αστική ηγεμονία
Applixa τανκς στο Πολυτεχνείο
τον ηρωικό Δεκέμβρη του 44
Ip ipaodoou02Οικονομίδης
«Καθαρή (οδος»
βρόμικα σχέδια
κατά εργαζομένων
oel 22
2,5, 10
Ευρωχούντα αρπακτικών
της λαϊκής κατοικίας
κοκιας εναντίον
ριν κοπάσει ο απόAnla ίας λαϊκής και υκίας ΕΥΤ
ροπολογια ποινικοποι
του κινηματος, με εκ n o
tina a evo croovopman
ακ σ κακος in omencm»
ΕΕωτερικων Ελλάδας και
Πρωτος, τη ντη κυπαλοΠραςπροα ή γειλε από την
λιο nk nm op κ nto are
manho opomo no mom
onom iv tam non annoou na v λλιου οδι wunDε οηΛΟ
EPT ότι η κυβέρνηση ξεκινά
τμηματικά» (πιθανότατα στο
ιόνιο) την ΕΝτέκταση τον χω,
ρικών υδάτων της Ελλάδας
από τα 6 στα 12 μίλια, αφή.
νοντας να εννοηθεί ότι αυτό
μπορεί να νντι κάπου ανμή
και στο Αιγαίο-όπου η Αγκυρα έχει απειλήσει με Πόλεμο.
Ακολούθησε την Τρίτη, ο
Τοοβούοογλου. Απαντώντας
maiuknouv niowalcev oupa.
φων nou 8Exprouv ruanTnpr
trwaryxenomm και ripbhnbe
κάυνο uaruota dytrrv rposen.cn trw tporo o iarnc vtpert ς και nnK
νος το&utipo crpr ο (αιπό treningo po), δίνοντας to noonnia
κεμαλικής αντιπολίτευσης
Ανταγωνισμός και «παγκοσμιοποιηση»
το κατηγορουσε για
ενδοτισμό έναντι της Ελλά.
δας, είπε ότι εάν δεν υπάρ&a
συμφωνία μέσω διπλωματιας για τα αμφισβητούμενα
νησιά, τότε θα εξεταστούν
δύο άλλες εναλλακτικές
-«να προσφυγουμε στο
διεθνές δικαστήριο ή να
στείλουμε στρατό και να τα
πάρουμε». Την Πέμπτη, ο
Κοτζιά( επιχείρησε ρελάνς,
κάνοντας λόγο για Ε γκρίζες
ζώνες» και στην πλευρά της
συνδεδεμένο δίπολο δεν
πολιτική δεν διοπάτα
mapa το γεγονός ότι η
B. ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΗΣ
αυξάνει τους κνδύνους
B. Μηνακάκη.
απο τα «κατα)»
Τυχαία να είναι όλα αυτά;