Πρωτοσέλιδο Agrenda:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
E Agrenda
ΧΡΟΝΙΑ nonnA
ENOETO
Σχέδια
1 ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ
AgroNews.gr
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΊΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΓΟΡΩΝ ® ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ
Ap. Φύλλου 632
www.agronews gr
[email protected] gr
Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου 2017
Κωδ. 7744 ISSN: 22419446 Τιμή 3 ευρώ
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΙΜΩΝ
Μέχρι τις 2 Απριλίου
τα Σχέδια Βελτίωσης
Ξεκίνησαν οι Πρώτες ηαραδόσεις
τρακτέρ με Πρόγραμμα. Φυλάχτηκε
ξεχωριστό μπατζετ για Ομάδες σελ. 16
Μπορεί να έχασε χρόνο,
έκανε δουλειά υποδομής
Καμιά σχέση με τον Ηλία του 16ου
ο Θύμιος των Σχεδίων Βελτίωσης nou
άργησε αλλά τα κατάφερε, σελ.50
74,23 75,03
3,66 3,59
Μόχλευση 2,2 δις μόνο για αγρότες
Ζήτηση για κε ράλαια κίνησns και επένns 2,2 δισ. ευρώ καλούνται να εξυπηρετήσουν οι εμπορικέs τράπεζεs για us
ανάγκες των Ελλήνων αγροτών as το
2020, Κομβικ0s ο ρόλοs των τριών υπό
συσταση γεωργικων 1 αμειων, τα οποια
θα εξυπηρετήσουν αγρότεs και εκτόs τηs
δεξαμενή s δικαιούχων Προγραμμάτων
Αγροτικns Ανάπτυξη, σελ.45 15-19
Το Παρίσι έδειξε
αντοχή της ΚΑΠ
Εξοστρακίστηκε στη σύνοδο των
Παρισίων η εθνικ°noinon της
ΚΑΙ, όχι όμως και η αύξηση της
συνεισφοράς των κρατών, σελ 46
Παράπονα Θεσσαλών
Καμία ανταπόκριση στιs φωνές αγροτών και αιρετών για το σβήσιμο θεσσαλικων περιοχών απο το χαρτη Προτεραιότητas του Μέτρου τηs ΑΠΟντροΠΟΙησns, Που Προκηρυσσεται με τρυ
res και χωρίs ουσιώδε1s αλλαγέs στα
κριτήρια μοριοδότηση. σελ 18-19
Πολλές οι πληρωμές
λίγα τα δικαιώματα
Αλλα δικαιώματα από το ΑΠΟθεμα Περί
μεναν κι άλλα τελικά είδαν οι περισσότε
ροι αγρότεs, ενώ η Πληρωμή τnsevlaias
ενίσχυσns 2017 κύλησε ομαλά. Δεν έλει
ψαν όμωs και πάλι οι κατασχέσεις λογα
ριασμών για χρέη έναντι του Δημοσίου,
τηs Εφορ1as και του ΕΛΓΑ. σελ. 6, 25-31
Κυκλική οικονομία
είδος επιδότησης
Κερδισμένοι όσοι δουν από
νωρίς τις ευκαιρίες, Που ανοίγει
το περιβαλλοντικό μοντέλο
επενδύσεων στη γεωργία. σελ.42
ΤΙΜΗ ΒΑΜΒΑΚΟΣ
Οι άμεσες ενισχύσεις
εμπόδιο στη διαδοχή
«κλειστό club» Που δυσκολεύει τη δια.
δοκή στο αγροτικό επαγγελμα δημιουρ.
γουν οι άμεσε s ενισχύσε1s, σύμφονα με
έκθεση του Ευρωκοινοβουλίου, σελ 27-30
ΑΝΟΙΧΤΑ
Μετά τις επιταγές,
διεθνώς ανεβαίνει
Αρκεί να έχεις ελαιόλαδο
ΑΜΝΟΕΡΊΦΙΑ
Οι γιορτές και η ζήτηση από
την Ισηανία έφερε το κατσικάκι
στα 65 ευρώ Περισσότερα
εμπορεύματα, σελ. 21-36
Με τα 4 ευρώ φλερτάρει πάλι το ελαιόλαδο στη
Λακωνία, καθιστώντας παροδικές τις πιέσεις nou
Παρατηρήθηκαν το προηγούμενο διάστημα, σελ.35
Αργά για τους βαμβακοπαρανυνοο
ήρθε η άνοδος, με το εκκοκκισμένο
an!άνει τα 80 σεντς λίγο μετά το
κόψιμο των επτανών, σελ.21, 22
ΣΑΒΒΑΤΟ:1 Αναστασίας Φαρμακολύτριας
Μήνας 12ος. Εβδ. 51η
ΗΛΙΟΣ: Ανατολή 07:38 . Δύση 17:10
ΣΕΛΗΝΗ: 5 ημερών
ΚΑΙΡΟΣ: Χαμηλές θερμοκρασίες