Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Agrenda:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Agrenda *
AgroNews.gr
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΓΟΡΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΒΡΟΥ
Αρ ΦύΜου 638 www agronews.gr [email protected] napadaccuei 29 AcKGppiou 2017 Kad 7744 ISSN 2241 9446 Trun 2 Ευρώ
πιονέροι της γεωργίας
μαζί στη Συνεργασία
Σε διαβούλευ°n to Mttpo 16nou
Παράδειγμα realpolitik
επίμονος σκαπανέας
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΙΜΩΝ
του unouPYEOU η δουλειά του διευθυντ
An°στόλου, Νίκου Baye. σελ. 50
anoio δοκιμάζουν νέες ιδέες-σελ. 16-17
Στην ισοβαθμία κερδίζουν οι Νέοι
τών ΣΧΧδίων Βελικ0ns μπήκαν ano tis Πε
ΒΡΑΒΕΙΑ 2018
20/01
Ενίσχυση μόνο
για οινοποιεία
And 1η Φεβρουαρίου ανοίγει
nporta οι φάκελοι ttuv Νέων Αγρονών και μετα εκείνοι με το χαμηλό
ΑΓΡΟΤΗΣ
της χρονιάς
LARISSA
IMPERIAL HOTEL
Από 15 Γενάρη
onv" mnr tow, otpo
limpiyolarne pnltc mpyaumt NVATx; Zu.unami Tuv Avangn Elaooovac και
vnponoinons ano 15 lavouspiou, ue
Την np00κληση να μένα στον αέρα us
115 16 Φφρουαρίου. Emnktov 7 Ευρώ
φια nou έχουν κλίση στο καθε auas A.
ypavanauans του Μορου σελ 12-13
Στον Πετρόπουλο
πέρασε η Kubota
Άνθος ο ΕΦΚΑ
για τους αγρότες
ετοι Πληρω0s to penoproZ uts Agrenda
amo tov r1εράσμένο Αύγουστο, Υιατη
ολογικούς αντελ.tottc ano
22-45% tpxrtn to 2018 an 8
τρακτέρ nou Πηρε urKVpopn. σελ.11
ΤΙΜΕΣ ηΑΡΑΓΩΓΟΥ
Παλιές αμαρτίες
AKENIA
πνίγουν τη ΣΕΚΑΠ
ΑΓΡΟΤΗΣ
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ
ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ
την καλλιέργεια καπνού antihci
Το διαφαινόμενο «λουκέτο» σΤην
ιστορικά βιομηχανία-σελ. 40-41
Ανοδικό κανάλι
για το ελαιόλαδο
ΚΕΛΥΦΩΤΟ
MMavilerlden-1
Περοσότερα Εμη°ρεύματα.
ένθετο σελ. 19-22, 35-38
ΗΛΙΟΕ: Ανατολη 07:40-Auon 17:14
ΣΕΛΗΝΗ 12 rurpiw