Επόμενη μέρα Next

Πρωτοσέλιδο Ευρωοικονομία:Recognized text:
ΘΕΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚ ΚΙΝΗΣΗ
ΑΝΟΔΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ
πρόοδο mou έχει εΠΤΕυχθεί
στην ελληνική οικονομία, avopépθηκε ο υπουργός Οικονομίας κα,
Ανάπτυξης Δημήτρης Παπαδιμητρίου, επισημαίνοντας ης θε7κές προοΜκές της χώρο, Σελ 5
Ολες Τις νέες θεπκές εξελίξεις
στην ενίοχυση της συνδεσιμότητας
γιατην αύξηση της ΤουρισΤΙκής
νησης από Τις ΗΠΑ στην Ελλάδα.
παρουσίασε η υπουργός Toupσμού Έλενα Κουντουρά.
την βεβαιότητα on δ1ampeman
ανοδική δυναμική Του ελληνικού
Τουρισμού και για τη χρονιά που toχεται, εξέφρασε ο πρόεδρος rou
Συνδέσμου Ελληνικών Επχειρήσεων
Γιάννης Ptroos.
Σελ. 4
. Σελ 7
Τρίτη 19 Δεκεμβρίου 2017 . Αριθμός φύλλου 881 . 0,50 ευρώ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΑΜΦΙΣΒΗΤΕΙΤΑΙ Η Ε
ΑΡΑΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΠΟΤα Μνημόνια
ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΟΡΤΗ
ΜΑΤΙΑΣ
«Το εκλογικό αποτέλεσμα μας προκα.
λεί ικανοποίηση και μας ΥΕμζει με ακομα περισσότερες ευθύνες», δήλωσε
αναφερόμενος στην Εκλογική νίκη
Ετικεφαλής της ΑΕΕΛ λάτίνας
λαφεχας . σημειωνοντας Ο μικρομεΤαχοιστούγεννα ενα κάτι πολύ
γαλύτερο από μία γιορτή ,H
της προσφοράς «χτυπά" ασταμά
τητα. συνεχίζοντας να στηρ4ι τους
ανθρώπους που έχουν ανάγκη και
στις γιορτές, στην ΑΒ Βασιλόπου.
ος:, με τον διευθύνοντα σύμβουλο
Λεωνίδα Βρεττάκο.
καρδιά
Ισχυρά κέρδη για τέταρτη
συνεχόμενη συνεδρίαση
αξολόγησαν θετικά το έργο nou
.Σελ. 7
"Σελ 9
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΑΚΕΤΟ
ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Είναι πολύ σημαντικό να χτίζεις endνω σε γερές βάσεις, ανέφερε ο
πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Ford Motor Ελλάς Νυος Νοταρας επισημαίνοντας με ικανο
ποίηση , Πως αυτό ακριβώς έκανε
μετονέο Ford Fiesta.
Νέος διευθύνων σύμβουλος , avaλαμβάνει στην Opel Hellas, ο σημερινός διευθυντής πωλήσεων
ωυΒας Μισαλάκης. Ο ΟΠΟίος είχε
ενταχθεί στο δυναμικό της Opel
Hellas το 1997, με στόχο να συνεχίσει τη ανάπτυξη της εταιρείας
στην ελληνική αγορά.
. Σελ.14
τώρα μπορείτε να μας διαβάζετε καθημερινά
στον ιστότοπο www.vradini.gr