Next

Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ
ΑΟΗΝΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Email:[email protected]
ΑΘΗΝΑ: Τρίτη 19.12.201
ΑΘΗΝΑ - Γλάδστωνος 5-(Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX:210-3304613 -T.φ. 1.00 E- Ετος: 210-Αρ Φύλλου: 5936
Οι τροποποιήσεις στο ποινολόγιο της εφορίας
Αναδοομική μείωση πρόστιμα) στην Εφορία
Μειώθη ε η αξία των τοποθετήσεων σε μερίδια αμοιβαίων
σφάλειές: Ανςησαν τις τοποθετήσεις σε ομο
Η αξία των συνολικών τοποθετήσεων των ασφαλι- | Στώτζης. Έχει
στιχων επιχειρήσεων σε
αύξήθηκε σε 9,505 δισ. ενου) στο τέλος του γ' τοιμή | 60% της επέ τανου. Μειώθηκε η αξία των τοποθετήσεων σε
μερίδια αμοιβαίων. Στο 145 δισ. οι συνολικές
καταθέσεις.
χρεωστικους τιτΛΟνς! υλοποιηθεί το
σης του μετρό
Εχει υλοποιηθεί το 60% επέκτασης του μετρό προς Πειραιά,
χαθώς ήδη έχει διανοιχτεί το
98% της σήραγγας, όπως ανα
κοίνωσε σήμεQ ο υπουQ70S
Υποδομών και Μεταφορών
Καρτέλ στον λάδο έργολ.
ηπτών ηλε τοολόγων διερευ
νά η Επ. Ανταγωνισμού
Η συνολική αξία του ενεργητιχού τον ασφαλιστικών επιχειρησεων αυξηθηκε σε 16,445 δισ. ευρω στο τέλος του γ' τριμήνου του 2017, έναντι 16,40 δισ. ευρω στο ποοηγούμενο
τριμηνο. Αναλυτικοτερα συ!iq ωνα με τα στοιχεια της Τράπεζας της Ελλαδος, οι συνολικές καταθέσεις τον ασφαλιστιχών
επιχειρήσε(ον διαμο04ώθηχαν σε 1,449 δ
του γ' τριμήνου του 2017, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 36
εκατ. ευρο) σε σχεση με το προηγουμενο τριμηνο
Χρήστος Σπίρτζης κατά την
επισκεψή του στον σταθμό
μεταδίδει το ΑΠΕ.
«Η εκτίμηση μου είναι ότι πάρα
πολύ σύντομα θα
επισκεφτούμε χαι τους άλλους
σταθμούς-και το σταθμό Αγίας
BaQβάρας μέσα-όπου θα έχουν
ολοκλήρ(ηθεί οι ε07ασίες», είπε
ισ. ευρώ στο τέλος
ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ
Παπαδημητου
αόθηκε σήμεQα στην κυκλοφορία το τμήμα της οδού Ελ. Βενιζέλου, μπροστά από την Πλα
τεία Αγ. Ελεούσας στο Δήμο
Αγίας Βαοβα!ας, που είχε
καταληφθεί για το ε07οτάξιο
Χατασ ευ
μετρί.Η παQάδοσή της οδού
Ελ. Βενιζέλου πραγματοποιΑυτεπάγγελτη έρευνα της Επιτροπής Ανταγωνισμού
στον κλάδο Παροχής Υπη!εσιών Ηλεκτρολογικών Εγκα
ταστάσεων/Εργων. Προκύπτουν στοιχεία ότι, επί σειρά
ετών, η ΠΟΣΕΗ συντόνιζε τους Συνδεσμος-μέλη της
για τιμολογιακή εναρμόνιση. Στις 8 Φεβρουαρίου οι αποανάκαμψης
ής του σταθμού του
Συγκεκριμένα, όπως μεταδίδει
το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο υπουργός τόνισε πους, «w 2017 αποτελεί ομ
βικό σημείο ανάκαμψης της
ελληνικής οιχονομίας και θέτει
τις βάσεις οριστικής εξόδου της
στο 80 Περιφερειακό Συνέδριο
Ανάταξη Δυτικής Αττικής, που
Η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού θα συνεδ
ιάσει στις 8 Φεβρουαρίου 2018 για να εξετάσει, κατόπιν
σχετικής εισήγησης, εάν συντ'Q€χει παράβαση των ά08Q
ων 1 του Ν. 3959/20 11 (πρώην άρθρου 1 του Ν. 7031977),
ι στα Μέγαρα,
διάγ!αμμα. IIQ0χε ιται για ένα
ε07ο μεγαλης σημασιας για την
o oo°δεσπότης υπουργός
Οικονομίας και Ανάπτυξης
Δημήτρης Παπαδημητρίου οτι τα
συνέδρια γίνονται στο πλαίσιο
επεξεργασίας, εξειδίκευσης χαι
εμπλουτισμού της Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής 2021 για
την ο κονομία της χώρας, εξήγησε διεξοδικά γιατί το 2017 είναι
έτος-ορόσημ
εριοχή, καθώς αποτελεί τον
ιακά αναπτυξιακά
και την
ημου και (
αυστηρή μνημονιακή επιτροπεία
το 2018 οπότε λήγει και το Πρόγράμμα. Ως προς τούτο, διαφέρει από το 2014 με το οποίο 001
σμένοι ατυχώς το συγκρίνουν»
παρατήρησε επίσης
Ευροπαϊκής Ένωσης (εφεξής ΣΛΕΕ) στον κλάδο Παρ
Υπηρεσια)
Ηλεκτρολογικ
εγκα 1Qη παοίδοση του δίνει
ανάσα στην πεQ1οχή, θα
τον ωσ
τηματα ενοψει και της