Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΊΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
'Εχουν σημασία
οι δημοσχο τήσεις;
11 ίσω άπό τίς
κλειστές πόρτες
Raskaanantianom. I
ri της poptiooouv m vM.vitien roatien ra amnrtana
Ημεοα συμφυιωσεωσ
πο)τείνει ή ΝΔ
oa civo acor uem uroded two 1onc
Πρότασις Κουμουτσάκου προς την Α υστερ
Τής ήμερας
"Τα χαλύτερά μας χρόνια
Σήμερα
ΠΕΝΝΕΣ