Πρωτοσέλιδο Το Παρασκήνιο:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Εκπαίδευση και κατάρτιση
για σπουδαστές μέσω ΟΑΕΔ
θητείας συγκροτούν ο εργασιακός σύμβουλος εργοδοτών
του ΟΑΕΔ, ένας εκπαιδευτικός των ΕΠΑΣ Μαθητείας και
ένας εκπαιδευτικός του υπουργείου Παιδείας.
3
▲

Ξεκίνησε η λειτουργία 16 Κέντρων Προώθησης της
Απασχόλησης του ΟΑΕΔ, σε υλοποίηση του προγράμματος μαθητείας, εκπαίδευσης και κατάρτισης του Οργανισμού για το έτος 2017-2018. Τις ομάδες υποστήριξης μα-

ργασία
Ε
υκαιρίες για

ΚΑΘΕ
ΣΑΒΒΑΤΟ
ΜΕ ΤO
ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΕΝΘΕΤΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕΥΧΟΣ 21 ● ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

1.454 μόνιμοι σε ΕΥΔΑΠ, ΔΕΗ,
ΑΑΔΕ, υπουργεία, φορείς Υγείας
Σταδιακά
η έκδοση των
προκηρύξεων
- Η κατανομή
Το ΑΣΕΠ είναι έτοιμο να εκδώσει δέκα και πλέον προκηρύξεις για την πρόσληψη μόνιμων
υπαλλήλων. Συνολικά, έως το
τέλος του έτους θα προσληφθούν 1.454 μόνιμοι υπάλληλοι.
Ωστόσο, η αρχή θα γίνει με διαγωνισμούς που θα κινήσουν
οκτώ συνολικά φορείς του στενού και ευρύτερου δημόσιου
τομέα. Με τις νέες διαδικασίες
θα επιλεγεί προσωπικό στο
υπουργείο Οικονομικών (670
θέσεις), στο υπουργείο Δικαιοσύνης (633), στην ΕΥΔΑΠ (300),
στο υπουργείο Πολιτισμού (68),
στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (27), στη ΔΕΗ (26),
στο Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής
Υγιεινής και Ερευνών (15), στην
Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων
Υγείας (8), στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών (3 θέσεις). Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα
και να συγκεντρώσουν εγκαίρως τα απαραίτητα, ανά προκήρυξη, δικαιολογητικά.
▲

3

Εξωτερικό: 165 νέες 52 υποτροφίες σε
θέσεις σε πέντε χώρες μεγάλα πανεπιστήμια
Τη δυνατότητα να
πραγματοποιήσουν
σπουδές στο εξωτερικό
με τη χορήγηση 52 υποτροφιών από το ίδρυμα
«Μποδοσάκη» και το Πανεπιστήμιο Stanford
έχουν προπτυχιακοί και
μεταπτυχιακοί φοιτητές
από τη χώρα μας.
4
▲

▲

Οι υποψήφιοι διάφορων
ειδικοτήτων μπορούν να
ενταχθούν άμεσα σε μικρές και μεσαίες εταιρείες
της Γαλλίας, του Βελγίου,
της Σλοβενίας, της Κύπρου
και της Μάλτας. Ιδιαίτερη
ζήτηση εμφανίζουν αυτή
την περίοδο αρχιτέκτονες
και οδηγοί.
4



Τελευταία νέα από την εφημερίδα