Πρωτοσέλιδο Θάρρος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Αριθμ. φαλου 35.4 13 . Τρίτη 29 Αυρύστου 2012 wwwtharosnewsgr
HONDA
mpilas
27210 96187
"Eros 1180 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Τμή 1tupe
-ΙΜοαιοτνδα | ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ
ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ
ΕΝΟΙΑ
Εξισώνει ορεινές
mpaun τριάδα
περιοχές "φιλέΤα"|| TIrkpowoanl
το μυαλό
του Π. Νίκα
στη Μεσσηνία
Πελοποννήσου
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Οι αφίξεις
συνεχίζονται και
το Σεπτέμβριο
5η ΛΕΥΚΗ ΝΥΧΤΑ
piou της Καλαμάτας
ead | διασκέδαση
Παρ' ολίγον Τραγωδία
με 85χρονο
από έκρηξη
ΤΑΤΟΥΛΗΣ
Η ΑΟΖ αλλάξε
τη μοίρα της
Περιφέρειας
πότην αρχή της θητείας Του, ως Ο μαχος Καλαμάτας(2007, an
ρ ική ή αλική παζοδΡόμηση Της Ναυαρίνου. Οιδικααλογίες που έβρισκα. ως πορατημητής της καταστασης, ήταν σωστές. Ως ήμαρχος όμως, devorave
παραμικΡό για να αντιμετωπίσει αυτά που παρατη Ρούσο! Δέκα χρονια μοτά
ε5καλα uBei va αξονίστατα, σηλαση να Prawe' από τα Ρούχα του, όταν του
tpareivo υν πεςοδΡόμηση της Ναυαρίνου
27210
Φιλολογικό Φ 0VTIOTn :
Ελένη
ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ
1η Σεπτέμβρη Γυεσούλη
delivery: 27210 63003&63007
όλο το 24ωρο
NAMAPINE
ΛΥ ΠΑΝΤΑΖΗΣ
ΣΥΡΜΑΤΑ ΠΕΡ OPAEECN
ΠΟΝΤΑΡΚΤΑ ΣΥΡΜΑΤΑ
πάντα μπροστά *
με κύρος και
σας ανταμείβουμε με
ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΕΩΣ 50%ΚΕΙ
ΔΩΡΟ τα ΤΕΛΗ
,MEAMKA ΚΤΗΡΙΑ
ΧΡΩΜΑΤΑ Η ΡΟΥ
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: ΑΝΤΙΚΑΛΑΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: ΑΟΗΝΩΝ 140
Τηλέφ(wo: 272 10-2 1135-5+ Φαξ: 27210-62005
e-mai: maamotechnioyahoogr www.maametedniki.g
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ EDIKOHOM ΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
wwwpantasadkg