Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Άρθρο:Recognized text:
ΑΝΙΕΡΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ
Πόσο Καμμένο αντέχει ο ΣΥΡΙΖΑ;
Τα όρια της ανοχής και της οντοχής priva πλοον η ον epyooia TouaPLZA με τους Ανεξάρτητους Έλληνες. κα.
Βος κάθε μέρα nou noped η συνεργασία μεταξύ των δύο κομμάτων ano cow cra.cSaocT ά rpo ληματκή ονώ
ακόμη και κορυφαία στελέχη του κυβερν ντος κόμματος κρούουν τον κωδ να του ανδυνου υποστη Χοντας ότ
αν ο ΣΥΡΙΖΑ συνεχ ει επί μακρόν την κυβερνητική ον ατοκηση με τους Ανεξάρτητους Ελληνος Του η Ν ου Καμ
μένου τότε υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ιδεολογυής αλλο ο ς του ίδιου του DNA ενος κόμματος της Αοστερος
nou naprov-mona κό συμ ασμό που αναγκάστηκε ευτυ ως νο κανει η xv op na,έρχεται and. g0.5
ΤΟ ΑΡΘΡΟ "
AR OYNMDY 534
23/07/2017
ΑΘΑΝ. Χ. ΠΑΠΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΩΡΟΛΟΓΙΑΚΗ ΒΟΜΒΑ ΣΤΑ ΘΕΜΕΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΗ ΕΜΜΟΝΗ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΝΑ ΕΜΠΟΔΙΖΕΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΧΕΙ Ο ΙΔΙΟΣ ΣΥΜΦΩΝΗΣΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΕΚΟΕΤΕΙ ΤΗ ΧΩΡΑ ΜΕ ΤΟ ΝΑ ΜΗΝ
ΣΕΒΕΤΑΙ ΓΙΑ ΠΟΛΛΟΣΤΗ ΦΟΡΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ
η μεγάλη απειλή
κράτους, του φαύλου κο.σε. 8
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ
Επίθεση στη Δικαιοσύνη αλά
Βενεζουέλα
Αυτά rou oupaYON τους τελευταίους
Ετατέλη Maiou, την Ελλάδα trooper
ΑΓΗΣ ΒΕΡΟΥΤΗΣ
Ελλ nves Μετανάστε, Δυστ0nia,
Mépos 2o
ώνάρθρων για τους Έλληνες Μετού.
avepanow nou μετέφεραν τη ζωή τους
οπός Ελλάδος σε. 7
ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΤΟΣ
Τα ξεπερασμένα του Μορξσμού:
Από την ηάλη των Τάξεων στην
Πάλη με την Εξουσία
Ο Μαρξισμός upodporotrov nepo0μό
νοαώνα, δότι τα εύηχακηρυηματά του,
Η υπονόμευση των δεσμεύσεων
διαιωνί7ει τα μέτρα
μένο και εν πολλος ουεταλλευόμενο
εργάτη, κυρίως στις αρχ ς του υνα
HANEYeYNH ΑΥΤΗ ΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΕ ΕΧΕΙ ΩΣ ΑΠΟΤΕΑΕΣΜΑ ΤΗΝ ΠΑΠΟΕΝ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΕΝΑ NNHNHINA
AKOAOYEE TO ΕΠΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΕ ΟΛΟ ΚΑΙ ΤΡΑΓΙΚΟΤΕΡΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΘΑΝΟΣ ΤΖΗ ΜΕΡΟΣ
ματος των κατοτημάτων τις Κρακός.
ruouamco για το κατά ndΑνδενέχεις δουαν ή δεν Xperepoa
τοεισόδημα, κλείσε κα τις Τετάρτες av
όη η Ελλάδα δεν t a pdea rinora
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΥΚΟΥΔΗΣ
ο αμ0s στην Αρχαία Ελλάδα
το ότι η προοφοωνία στην op
qua Ελλάδα δεν μπ pe
Boo ός ο poop ςτου α τυνημο ακού κατεστημ
γήσε δο υσμό απότον tronso τομέα ΕΕ-ΔΝΤ ετα, αποτέλεσμα του
δημοσιονομκού ατρο οσμου κα Της an λοος πρόσ ασης σης .oer 10
ΟΥάμος κα ηγαμ
καινα μελετη eLed πρωτ στος δεν ε ετάσουμε τη θέση της Yuvo ος και
τα δ κου ματά της ηρ αλλά και κατά τη διάρ ε α του Υάμου . σελ 26
ndre θα δουλευο κα ndreog. σελ 22
ΣηΥΡΟΣ ΔΑΡΣΙΝΟΣ
Avuna λοι υψηλού κινδύνου
atwN ές ομα δες bo orana τα
ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ
ΟΣ ΤΣΟΥΛΙΑΣ
Τομνημείο r εσό των τ s EPT: Ondios r εριφρονεί την ιστορία
εισπράττει τη χλεύη tns
συνδικαλ odsanoannapakar
στη μάχη των ευρωηακών Kurth,
Προφανώς μηορα να αμμοβητηλα το νόημα της δοαος του ερωτήμα.
εύκολα όοομινορα καοίς να
σελ 27
ΕΡΤίδουσε umb ciono0ό των της τηςδιετίας 2013-2015! Ka on 24
ayev κότερου περ εχομένου .cok 12