Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
&ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
ΤΕΤΑΡΤΗ 12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 26840 ΕΤΟΣ 88ον
210-3215692-688 FAX 210.321587
0,60 ΕΥΡΩ
Reuters : Τις επόμενες
εβδομάδες μπορεί η Ελλάδα να
επιστρέψει στις ανορες
ο λινότερο
μιηαμε Υια την
Ελλάδα στο
Eurogroup τοσο
καηυτερο σημα Yia
Συναινεση και αΠΟ ΡεΥΚΛΙνΥκ στην Παραπανω αποψη
10 ημέρες
ο λιγότερο μιλάμε για την Ελλά
τηλεφώνημα για το συγκεκριμένο
δα στο Eurogroup τόσο καλύτερο σήμα
για το μέλλον» επανέλαβε ο επίτροπος
Οικονομικών υποθέσεων 1ILEQ Μοσκοβισί
κατά τη συνέντευξη Τύπου που ακολου
θησε μετά το Eurogroup. Ο ίδιος ανέφε
ρε ότι η δεύτερη αξιολόγηση έχλει
πίσημα» με την έγχυση της δόσης τον 8,5
δισ. εξ
α καθώς και η επιβράβευση για μια χώρα
και ένα λαό που χάνει προσπάθειες θυσί
να σημ
ούσαμε να δούμε μια συμφωνία
>ταμίευση σήμερα των 7,7
αυτών. «Αυτά
Ο Ντάουντ
ν κατοχή της
στεύω ότι αυτή η απόφαση α
έκόοση, ε
Αν ηση των
κατα εσεων
αναμένει εφέτος η
K. Ρέγκλινγκ: «Για άλλες χώ
ρες η έξοδος στις αγο!ές έγινε αΟΧετά
Ελλάδα θα μπορούσε να επιστ
Η εταιρία διαχείρισης περιουσιαχών
πQ1v από το τέλος των προγ!αμμάτων
ψει στις χ!ηματοπιστωτικές αγορές τ
επόμενες εβδομάδες, δήλωσαν στο
Την άπογη ότι είναι «καλή στιγμή»
προκειμένου η Ελλάδα να αναπτύξει μια
πε ότι το πλήθος των τηλεφωνημάτων που
Παρά τη μείωση τους το
πρώτο τρίμηνο του 2017
ς που
ωνουν οτ
ναι κοντά στις συζητήσεις, αντλώντας
χεφαλαια απο τον ιδιωτικο
κίνηση που θα αποτελέσει ένα σημαντικό
βήμα για να τε!ματίσει την εξά!τησή
της από τη χρηματοδότηση των επίση
λής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθε
ρότητας, Κλάους Ρέγκλινγκ κατά τη διάρ
«Τους τελευταίους μήνες είχαμε ένα τηώνη μα
αναμένει η TQάπεζα της Ελλάδος, όπως
αναφέρεται στην Εκθεση Χοηματοπι
στωτικής Σταθερότητας που δόθηκε σή
1 Q1τη) στη δημοσιότ
μάδες (από τραπεζίτες), αλλά τις τελευτά το πέρας του Eurogroup
K. Παπανάτσιου: «Θα συνεχίσουμε τους ελένχους
μενάλων υποθέσεων φοροδιαφωνης όπως η Λίστα
Λαγκάρντ, καθως δεν εμπιπτουν στην απόφαση του ΣτΕ»
μισε τις βασικές απαι
πίτευξη συμφωνίας για τις βασικές απαι
τομενες τα
στωτών και ελληνικών αρχών, η ολοκλή
ρωση της δεύτερης αξιολόγησης αναμένε
ται να συντελεσει στην αντιστροφη της
αρνητιχής τάσης το β' εξά
ασυνεχίσουμε να παρακολουθούμε
ραγραφής της κάθε περίπτωσης χυμαίν
ται ανάλογα από 5 έως 20 χρόνια.
χαι να ελέγχουμε όλες τις μεγάλες υποθέ
σεις φοροδιαφυγής μέχρι να πε!αιωθούν
τητη, την εμπιστευόμαστε χαι δεν θα μπω
στην ουσια της αποφασης
ων τη
Λίστας Λαγκάρντ δεν είναι ανύπαρκτα
άρα πρέπει να προχωρήσει ο έλεγχος με
αξιοποιώντας τις δυνατότ
ουν οι ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.
Αυτό ανέφερε στη Βουλή η υφυπουργός
Οικονομικών Κατερίνα Παπανάτσιου, ατηση
χρι την περάτωση της υπόθεσης», επεσή
μανε η Χ. Παπανάτσιου, τονίζοντας ότι ό
ση, θα τ
να τρις ευρω περιπου μη εςυπηρετουμενα
δανεια αφησε στις ευρωΠαικες τραπεζες
η κριση
Εξετάζονται μέτρα Υια τη Βελτίωση της δευτερογενούς αγοράς
παντωντας σε σχετ
Παράλληλα διευκρίνισε ότι πολλές από
ις μεγάλες υποθέσεις φοροδιαφυγής, συμπεριλαμβανομένης και της Λίστας Λα
ρες διατάξεις δίνουν την δυνατότητα πε
ραίωσης των ελέγχων μεγάλων υποθέσε
«κοκκι
νων» δανείων
ων χαι βάσει αυτών θα συνεχίσουμε να
ις παρακολουθούμε χαι θα
μέχρι τέλους, καθώς προβλέπουν διάστη
ι υπουργοί Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ενωσης θα υιοθετήσουν σήμερα(σ.σ.Τρί
τη) ένα σχέδιο για να επιταχυνθεί η μείωση των «κόΧΧινων» δανείων που έχουν οι τρά
πεζες της ΕΕ και θα προτείνουν μέτ!α που θα μπορούσαν να αυξήσουν τα κεφαλαιακά
«μαξιλά!ια» και το κόστος για τις τ!άπεζες που αναμένουν υψηλά επίπεδα επισφαλών
πόφαση του ΣτΕ που έχουνε αντισυνταγ
ματικές τις παρατάσεις παραγραφής, χαμα παραγραφής από 5 έως 20 χρόνια, τό
Όπως σημείωσε, σύμφωνα με το ισχύ
Παράλληλα, η κ. Παπανάτσιου δεν θέ
ο χρονικό διάστημα πα
Η δεκαετής χρηματοπιστωτική κρίση άφησε τις ευρωπαϊκές τράπεζες με
λέγοντας χαραχτηριστικά:

Τελευταία νέα από την εφημερίδα