Πρωτοσέλιδο Άρθρο:Recognized text:
ΔΥΟ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΔΥΟ ΣΤΑΘΜΑ
Havoxh στο ψέμα σταμάτησε στον Μπογδάνο
την αναγκη avrueruncrK. αλλα και σκληρης τιμωρ ας. Του nokmnou φευδους Του μπ0pci va exer osexec
trteieg για μία ολόκληρη χωρα και μία κο.vour ia épepe στην erupaveia η andhuon rou napou0demh Kavoravnvou
αέρα και το κανάλ, τον ansneuue, popoupevo on ea μπορούσε να unootet μήνυση κα oruyn sat va nkripaesa pa.
ρύτατο προστυο. Ωστοοο, το noATIKO ψεμα, nou στην Ελλάδα τα Τελευταια noMa χρονο τείνα va yoa
κότητα και πραγματικότητα. El antipa χειρότερες και τραγ es ou trte e αλλά δεν τιμα pera Ka ae σελ.5
ΤΟ ΑΡΘΡΟ 430
ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ
ΤΙΜΗ: 1 €
oYMMoY s32
09/07/2017
ABAN. X. ΠΑΠΑΝΔΡΟηΟΥΛΟΣ
Ησέκτα Ψυχοθεpanelas και η
Εξουσία
Σε μα Xupa onou Το δίαο του κρατους.
ΟΙ ΠΙΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΙΘΗΝΑ ΚΑΙ ΥΠΑΚΟΥΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΕΧΟΥΝ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΚΑΘ' ΟΛΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΣΙΠΡΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΨΗΦΙΣΤΕΙ ΚΑΙ
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΑΚΡΟΣ φιΛΕΛΕΥΘΕΡΑ ΜΕΤΡΑ, ΣΧΕΔΟΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΑΝΤΙΛΗΠΤΟ
καίου, γιατί ο τόπος να μην éxu YGaon
ΣΟΦΙΑ BOYATEVH
Δύο χρόνια από την "Σικελική
Εκστρατεία» των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ
nov ono ύο χρόνια, αυτές τις ημέρες.
βρισκόμασταν στην επομένη ΕΚΕίνου
Ειχαν
χώρα βρισκόταν στην άκρη του YKpcuou
Myo nav το κάνουν-Ναι. και unoepdψουν μνημονιάρα τους σελ.10
2ATHE BEPOYTHE
το μεγαλύτερο Τεστ Νοημοσύνη5
Η 5η Ιουλίου σηματοδοτεί την EntBo
του μεγαλύτερου ουλλοϊκού τεστ νοη
κά δουλέψανε nupero1δως σε tpclou
ρυθμούς και orttiwoov. σελ.7
Η σιωπηρή φιλελευθεροΠοίηση
του ΣΥΡΙΖΑ
ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΤΟΙ
Διάκριση Δημόσ0s Διοίκηση
αηό την Κυβέρνηση
γίας του κράτους . Avoivea το δρόμο για
την απαγφαση της συγκέντρωσης των
αστυνομικών στην Πλατεία Εξαρχείων
ano tov umoupyo Π στ ο ς Το noΜΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΘΕΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΙΣΩΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΕΊ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ Η ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΖΗΜΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ
ΒΑΡΟΥΟΑΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΤΖΑΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΝ ΚΥΒΕΡΝΟΝΤΟΝ
ΘΑΝΟΣ ΤΖΗΜΕΡΟΣ
Κόλλα συμβασ1UHU!
rape λες της tEjous ας και η συν- ουελευθερα κ άκρως μεταρρυ
cmm οεις τους Μάλιστα κατά nDAουνοοφορα της na cu σης υ έρνη
της δουλειάς civa Χ μ ες Δεν
Ο Αλέξης Toin a
pe ae a
Arymeni άλλα έχουν μεν προκα e
στη Ο a quee eepom ir
pa o po yo με ο υ e oes
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΥΚΟΥΔΗΣ
ων Δραγουμns (1878-1920)
Anton and το νοδο ΕΗ στο κέντρο της Α mac e ateo to
at Ka όΥΑ mt tou Aporor rza ουμα μα μου κολό α του 1921.
tri της Acuxpopou Βοσιλίοης Σοφίας 77A Τηματά ο βιοτικος διαβάης
ανέλαβες!
ΟΕΑ. 21
δρακμιστέs και ο ολοκληρωτισμός tous
nio o ano τις τακτικες avopopona o ov mavenr μα ών ya t οδο om
Την ONE και για μ avea o o o nir a δεν un pp vega vea για την
To Facebook και η FOX Sports αλλάζουν
τους κανονες του παιχνιδιού στις μεταδόσεις αθλητίκων Yeootuv με Τις δυο
ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ
Ο σταυρωμένο$
Yaka o au
purveia auroi nou Του κλεβουν το δίκιο Του, nou outmeOw..ata 24
ΝΙΚΟΣ ΤΤΟΥΝΙΑΙ
σεκτου Champions League, ovor ovr
όμως τον δρόμο για νέα, σελ. 25
navtao atssadori Tukar
Met anea p
ραίτητη
era o
uda, ona no
σχετική ανάλυση του, mapa To YEY0ός on το εν λόγυ. od 12