Πρωτοσέλιδο Ευρωοικονομία:Recognized text:
ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΔΑΝΕΙΟ
Εγκρίθηκε, η έκδοση κοινού
ομολογιακού δανείου, έως rou
ποσού των 300 εκατ. ευρώ,
om°την γενική συνέλευση του
FF Group, με τον πρόεδρο Δη.
ΝΕΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ
Για τον κίνδυνο για 40 μνημο.
ιο, επισημαίνεται στην έκθε.
ση για τη νομισματική πολιτική
Των μεγάλων επενδύσεων για Τηχυρα, εξέφρασε ο δ.σ. Της ΕΛΠΕ Γρη.
γόρης Στεργιούλης, με την διαμόρ.
ρωση του κατάλληλου περιβάλλο| που κατέθεσε ο διοικητής της
Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης
ΣΤουρναρος.
τρη Κουτσολιουτοο.
Κουτσολιούτσο. . Σελ. 8
Σελ. 4
. Σελ, 11
Τρίτη 4 Ιουλίου 2017 . Αριθμός φύλλου 860
0,50 ευρώ
ΕΠΙΣ ΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΤΑΘΕΙΑ ΚΙ Η ΕΛΛΕΙΨΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ
Γιατί οι επενδυτές
δεν έρχονται
Τα Οσμικα
TOU Tompa
ΘΕΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ
ΕΤΟΣ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ
Το 2016 anota80ε έτος σταθεροποησης για την ελληνική οικονομία,
ανέφερε οπρόεδρος της ΕΤΕ naναγιωτης θωμΟΠΟυλος,
νοντας πως ευεληιστεί να εξαλει.
φθούν πλήρως οι υφεσιακές τάσεις
nou τόσο ταλαηώρησαν την χώρα
όλα αυτά τα χρονα .Σελ. 6
Για τη μεγάλη αβεβαιότητα nou undp.
χα σε διεθνές επίπεδο, αναφέροκε ο
πρόεδρος της Alpha Bank, Βασίλειος
Panavoc, επισημαίνοντας τις θετικές
επισημαίτην Ελλάδα, μετά την ολοκλήρωση της
δευτερης αξολόγησης, για Επιστροφή
στην κανονικοτητα
Μικρά κέρδη για την πρώτη
συνεδρίαση του Ιουλίου
. Σελ. 7
# ΙΔΙΩΤΙΚΟΣΤΟΜΕΑΣ
ΔΥΟ ΚΥΡΙΑΡΧΟΙ ΟΜΙΛΟΙ
Η ανάπτυξη της χώρας και η φυγή
ar7ό το φαύλο κύκλο Των τελευταίων
Ετών περνάει μόνο μέσα από τον
ιδιωτικό τομέα, avepEpe Ο Πρόεδρος
του Ομίλου Ευαγγελος Μυπληναίος, επισημαινοντας για την ανάγκη
να αναγεννηθεί η ελληνική κεφαΣε ένα χρόνο τίποτα δεν θα είναα το
40 στο χώρο της Υγείας, ανέφερε
°πρόεδρος του Ιατρικού ΑθηνωνΓιώργος Αποστολόπουλος, επιση.
μαίνοντας πως στην αγορα θα
υπάρξουν δύο κυρίαρχοι όμιλοι και
ένας μόνο ελληνικός
Σελ. 9
.Σελ, 10
@ Τώρα μπορε ιστότοπο διαβάζετείκί.gr
Τώρα μπορείτε να μας διαβάζετε καθημερινά
στον ιστότοπο www.vradini.gr