Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
Ο ΛΟΓΟΣ
ΓΙΑΤΙΣΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΑΣ
[email protected] ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
www.e-aggelia.gr
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 9232
ΕΤΟΣ 33ο ΤΙΜΗ 1.5 Ευρω
Κυριακή 14 ΜΑΙΟΥ 2017
ΜΠΛΟΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ
ΑΠΟ 1η ΙΟΥΛΙΟΥ
Στο 13% ο ΦΠΑ για
Στον αέρα n επένδυση
τα αγροτικά εφόδια
στο Ελληνικό
Σελ 12
Σελ 4
Μεγάλες ανατροπές φέρνει το νέο Μνημόνιο
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ
Εσβησε
το 80
για υπαλλήλους
των χρεών
δημοτικής
υπαλληλου
σελ. 14
ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
Αρθρο του
Μάκη Μοσχοβούδn
Ποιό το μέλλον χιλιάδων
νατροπές στο Δημόσιο τόσο στον αριθμό των υπαλσυμβασιούχων
Μίλαν όσο και στο μισθολογικό κόστος φέρνει το
στους ΟΤΑ
συμπληρωματικό μνημόνιο. Το Μνημόνιο αναφέΣελ 3
ρει πως το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα 2017-20 θα χαθορίσει ανώτατα όρια για το μισθολογικό κόστος και το επίπεδο δημόσιας απασχόλησης για την επίτευξη των δημοσιο νομικών στόχων και θα εξασφαλίσει μια πτωτική πορεία του μισθολογικού κόστους σε σχέση με το ΑΕΠ χατά
τη διάρκεια της περιόδου, μεταξύ άλλων με τη χρήση του
κανόνα προσλήψεων -αποχωρήσεων
Ρεπορτάζ σελ
Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
Εκχώρηση
ΨΗΦΙΖΟΥΝ ΜΕΤΡΑ 4 ΔΙΣ ΕΥΡΩ ΕΩΣ ΤΟ 2021
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
δημόσιων
υπηρεσιών στον
ιδιωτικό τομέα
Σελ 2
η Βουλή,
ΔΕΝ ΔΕΧΟΝΤΑΙ
ΜΕΙΩΣΕΙΣ
«σκονη»
Ανένδοτο
ΕΝΘΕΤΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ
01 δικαστές για
στις τσέπες
Στο κυνήγι των εκπλήξεων
νέες περικοπές
για μεγάλα κέρδη
εκατομμυρίων Ελλήνων
Σελ.4
σελ 7-10