Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Agrenda:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Fresher
AgroNews.gr
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ Ε0ΗΜΕΡΙΔΑ ΑΓΟΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΑΘΡΟΥ
Σάββατο 22 & 23 Anpιλίου 2017
ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΤΙΜΩΝ
Η σειρά του ΕΛΓΑ
Μια έδρα πάντως
θα τον περιμένει
με 70 εκατομμύρια
Εξόφληση των αnοζημιώσεων
το 2016 δρομολογείως το
Χαρίζουν
Εθνικό Απόθεμα
γιαwnφοθηρία
στον ΟΠΕΚΕΠΕ
δικαιώματα
ΟΠΕΚΕΠΕ βλέποντας την
Και φεύγουν
Σε 100.000 υπολογίζονται oι μεταβιβάσεις
Το πριμ οσπρίων
κολλάει στο σπόρο
Οραιάs crναι ο κίνδuvos να μείνουν
σμα των mου υφίστανται
600.000 tνgντι 700.000 τα ηροmγούμενα χρόνια. σελ. 12-13,46
αγρότες
ΧΩΡΙΣ ΡΕΥΜΑ ΤΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΤΟΕΒ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ
Η ΔΕΗ γίνεται πρόβλημα
ΦΑΜΠΡΙΚΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΑΝΟΙΞΑΝ ΟΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ
Διπλό xτumnμα από τη
ΔΕΗ 6Exονται αυτο τον
καιρό ο αγρότεs. Tok
ρευμα noλλα απο τα
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
21-36
Η θηλιά EOKA
Δεν μειώνεται nσύνταξn
των ενεργών ως το 2025
ΠΑΤΑΤΕΣ
to 2017,
ψάχνει για οδnγούς
ουντobοδοτηθούν από 2017 το 2025, ακάμιt αν μίνουν
στο χωρο pa Στον aαρα» ωστόoo nupαμtνουν οι μελλοντικοί
orA, 20
21-22, 35-36
ΗΛΙΟΣ: Ανuιολn 06 40-Aion 2008