Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Agrenda:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΝΘΕΤΟ
ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ
AgroNews.gr
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΓΟΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ
Αρ. Φ
ου 598
κωδ.: 7744 ISSN: 2241 9446 Τιμή 3 ευρ
gr [email protected]
ή 28 Απριλίου 2017
w.ag one
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΙΜΩΝ
Μεγάλο το ρίσκο
Μια ζωn Uαλωδn
ΠΡΟΙΟΝ
Και πρωτείνες
για αγροεΠΙΧειρεlV
Σιτάρι σκληρό
Σφιχτός στα παζάρια αλλά δεν
Πρόσθετες αγωνίες και ρίσκα
Βαμβά
80,10
80,69
έχει αφήσει κανέναν απλήρωτο
εταφέρει στους αγρότες n
Ελαιόλαδο
εγχώρια κακοδιοίκηση. σελ. 10-11
ο παλιός των σιτηρών σελ. 50
Ολοι εκτός
Αλλα μέτρα
και σταθμά σε
αποζημιώσεις
των αγροτών.
Με δύο μέτρα και σταθμά πληρωνει αποζημιώσει ο ΕΛΓΑ. Τελευ
ταίο παράδειγμα οι ζημιές την ά
στή μεταποinσn
νοιξη του 2016 σε Πιερία και Ημα
θία. Για την ίδια ζημιά (100%) την
δια μέρα, οι βαμβακοκαλλιεργητέs
γήκεnπροκήρυξn στο Μέτρο 4.2.1
τηs Πιερίας εισέπραξαν τη μισή
ποζημίωση σε σχέση με τουs συνα
Τα Leader θα περιμένουν οι αγρότες
δέλφους τους στην Ημαθία. Το βλ
πουμε και θα το διορθώσουμε, λέ
ει Πάντως ο Κουρεμπεs. σελ. 10, 16
Στα Leader ενσωματώθηκε τελικά
Από τα 600.000 ευρώ ξεκινά n μ
Μεταποίηση για τουs επαγγελ
κρότερη επένδυση, για να μπει κά
ματίες αγρότες, με το υπουργείο ποιοs στο Μέτρο 4.2.1, που προκη
Τα χάνουν όλα
Αγροτικής Ανάπτυξης να εκδίδει ρύχθηκε για πρώτη μεταποίηση α
Πρόσκληση μόνο για το σκέλοs
γροτικών προιόντων, με προτεραιΟι συνεταιρισμοί
Μέτρου, που αφορά ιδιώτες επιχε
ότητα μάλιστα σε όσους έχουν κε
ρηματίες και μεγάλεsβιομηχανίεs. φάλαια στο εδωτερικό. σελ27-30
Σε εξαγορές μπιτ παρά από ιδιωτ
κά συμφέροντα οδηγούν συνετά
ριστικέs μπράντες το πεπερασμένο
ΜΕΧΡΙ 20 ΜΑΪΟΥ ΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΙΜ ΖΩΙΚΗΣ
θεσμικό πλαίσιο και τα ασφυκτ
Πληρωμές στα βιολογικά
κά περιθώρια προσαρμογής στον
σxύοντα συνεταιριστικό νόμο. Σε
ξένα χέρια, αυτή τη φορά του δn
Μετά τα μέσα Μαϊου, προγραμμα
παραγωγή, στη συνέχεια βιολο
Ακτινίδια σε πορτοκαλί
μοσίου, φαίνεται πως καταλήγει,
τίζεται ν' αρχίσουν πάλι κάποιες γικά των ετών 2014 και 2015, με
όμως, κι ένα μεγάλο κομμάτι από
χρώμα αλλά κα
Εδώ βρίσκεις
αξιόλογες πληρωμές κοινοτικών
τα υπόλοιπα παλαιών επιδοτήσε
σημαντικά deal
έχει να
τιs παραγωγικές εγκαταστάσεis
ενισχύσεων. Σε πρώτη προτερα
ων και στο τέλοs, δηλαδn Ιούνιο
δείξει φετινή Freskon
συνεταιρισμών, που οδεύουν σε
ότητα οι συνδεδεμένες στη ζωική εξόφληση ε
στη Θεσσαλονίκη, σελ 20
καθεστως εκκαθάριση s. σελ. 46-47
ΤΙΜΕΣ ΑΓΟΡΑΣ
Δάνεια Πειραιώς
ευρώ/ τόνο Fob
μέχρι 5.000 ευρώ
ΝΕΑ ΣΟΔΕΙΑ
Το νέο προϊόν Μικρο-χρηματοδότηση
Αγροτών» έως 5.000 ευρώ, ξεκίνησε να
προσφέρει Τράπεζα δίνονταs τη δυΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ
νατότητα στοUS παραγωγούs να αντιμε
ωπίσουν έκτακτες υποχρεώσειs. σελm
Εγιναν άφαντο
Μέχρι 240 FOB
Αρχισαν πιέσεις
Εντός εβδομάδος
μετασχηματιστές σκληρά οι Καναδοί στο αιγοπρόβειο προδημοσίευση
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ
Με στόχο την αφαίρεση του χαλκού
τυροκόμοι και βιομήχανοι σε
θετικό σημάδι για τις διεθνείς τιμές
Κανονικά χρηματοροή από τα
Η ζημιά από την περσινή
που περιέχουν, επιτήδειοι κλέβουν
στο σκληρό τα 240 ευρώ ο τόνος, που
όλη τη χώρα φτιάχνουν κλίμα
Σχέδια Βελτίωσης προς την αγορά
ξηρασία δημιουργε
ους μετασχηματιστές στη
περιοχή
δίνουν οι Καναδοί για τα καλά σιτάρια
μειώσεων, με πρόσχημα τη
νέων αγροτικών μηχανημάτων χωρίς
έλλειμμα και τη νέα σεζόν
ης Θεσσαλονίκης, αφήνοντας
νέας εσοδείας. Δεν ανταποκρίνοντα
συμφωνία CΕΤΑ, που δεν πέρασε
μειώσεις ή αποκλεισμούς είναι
Περισσότερα εμπορεύματα
στεγνά τα χωράφια. σελ. 12-13
Προς το παρόν οι Ιταλοί σελ. 21, 22
καν από τη Βουλή. σελ. 26, 31
δέσμευση των αρχών. σελ 40-41
σελ 21-22, 35-36
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Μέμνονος θαυματουργού
Μήνας 4ος, Εβδ. 17n
ΗΛΙΟΣ: Ανατολή 06:33 Δύση 20:13
ΣΕΛΗΝΗ: 2 ημερών
ΚΑΙΡΟΣ: Αίθριος