Πρωτοσέλιδο Το Βήμα: Οι συντάξεις κρίνουν τις κάλπες
Newspaper website WebsiteRecognized text:
νέες εποχές
ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ
ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ
πολrτισμός
Αντn
την Κυριακή
Ανάπτυξη
ΤΟ ΒΗΜΑ
με εισιτήρια
στην τιμή
βαρ
Μαρ
TOU ένOS
ενημέρωση
μαγικού ρεαλισμού
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΕΛΙΔΑA29
ΤΟ ΒΗΜΑ
ΧΡΚTUΟΣLΜΜΠΡΑΧΗΣ(1957-2009
ΔΙΕΥ3ΥΝΤΗΣ ΝΗΣ Β. ΚΑΡΑΚΟΥΣΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ 2APWΟΥ 2017
Κεντρικό
80, Αθήνα 115 28
ΟΤΟ ΒΗΜΑ
ΕΚΔΟΣΗ
365.7000
Κδiδ
Αριθ. 16498
19.49, Σελήνη 6
Οργανισμό Λαμπράκη
ΤΙΜΗ
€2,00
Ασφυκτικές πιέσεις Τόμσεν για έναρξη περικοπών από την επόμενη χρονιά
Οισυντάξειsκρνουν τιsκάλίτεs
oΣεaδέξοδοηκυβέρνηση,πουπροσπαθείνα κρατήσει ελεύθερο μέτρωντo2018οHσυμφωνία με
τατίθεται συνεχώς, ορόσημο ησύνοδοςτουΔΝΤστις21ΑπριλίουoΠρώτοπακέτομέτρωνστηΒουλή
ΤΣΩΛΗΣ,ΣΕΛΙΔΑΑ4
ΒΑΡΥΣΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ
ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ ΤΣΙΠΡΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΚΤΙΒΙΣΜΟΥΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗ ΣΤΟ ΝΑΥΑΓΙΟ
ΙΛΑΡΟΤΡΑΓΩΔΙΑ
Τεστ αντοxns
αξιολόγηση
ΣΤΑΥΡΟΥ Π. ΨΥΧΑΡΗ
για Τσίπρα
α πρόσφατα γε
και ΣΥΡΙΖΑ
γονότα δικαιο.
λογούν όσους π
στεύουν Οτ
ΚΩΒΑΙΟΣ,ΣΕΛ
θηρίο δεν το τραυματίζεις αν μποΕΠΑΦΕΣ-ΣΥΝΑΝΤΗΣ
ΕΙΣ
ρείς, το σκοτώνεις
Επιχειρηση
Δεν χρειάζεται ι
απομονώσnS
αίτερη προσπά
τηS KUBερνnσns
θεια για να κα
από Μητσοτάκη
lds οδήγησαν τη ΔΕΗ στα πρόθυρα χρεοκοπas
τανείμει κανείς
τους των
Συνέχεια ρόλους στησελδaΑ2
Δ. ΚΡΟΥΣΤΑ
Η.ΣΕΛΙΔΑΑ1
ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΡΟΥΣΤΑΛΛΗ,ΣΕΛΙΔΕΣ Α10-11
DOCUMENTA 14
ΒΑΡΟΣ ΣΤΟΝ 20όΑΙΩΝΑ
ΜΑΡΙΟΝ ΚΟΤΙΓΙΑΡ
ΤΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ»
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
Ποιες αλλαγές
Ο κυκεώνα
έρχονται
του Brext
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Αν δεν
στα βιβλία
δοκιμάzε
τηs Ιστορία
ακούs,
την Ευρώπη
δεν
αγαπ
ρογράμματος της
αποχώρησης άρχσε να κτι
Ιστορίας παραδίδεται σε λίγες
πα και η 29η Μαρτίου 2019
Η Αθήνα
ημέρες στο υπουργείο Παιδε
είναι η καταληκτική nμερομη
ας και περιέχει σημαντικές
νία της διετούς διαδικασίας.
στο επίκεντρο
καινοτομίες Για πρώτη φορά
ΖΟΥΜΠ
Τόσο στις Βρυξέλλες όσο και
τηs παγκόσμιας τα βιβλία θα φτάνουν
ως τον
21ο αιώνα. Μεγαλύτερο μέρος
ΜΟΣ
στο Λονδίνο
επικρατούν ανη
συχίακαιπροβληματισμός.Κα
Η πρώτη τράπεζα στην Ελλάδα
τεXVnS
θα καταλαμβάνουν γεγονότα
οι δύο πλευρές γνωρίζουν ότι
του 20ού αιώνα.
θα χάσουν από το αδιαζM
Μ.ΑΣΤΡΑΠΕΛΛΟΥ ΣΕΛΙΔΑ Α1
PΤΩ ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΕΛΙΔΑ Α2
ΑΓΓΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ,ΣΕΛΙΔΕΣ