Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
νοι του stock picking στο α τρίμηνο
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Οικονομικά και Επιχειρηματικών Ειδήσεων Προμηθειών
Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:cikonomiki1999Οgmail.com
ΑΘΗΝΑ: Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 21ο .TO:100Ε Α.Φ. 4927 Τετάρτη 29.03.2017
ή Email: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ -Εγνατία64 Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ-Πλ.Ομονοίας λάδστωνος 5): Τηλ :210-3304587 FAX 210-3304605
Σύσταση
Ιορδανία
Προβόπουλος:
«αγορά»
Το παρών έδωσε η Euromedica
Μεταρρυθμίσεις δεν είναι οι μειώσεις
στο α' Παγκόσμιο Forum
τιμη στοχος
μισθών και συντάξεων
Ιατρικού Τουρισμού
τα €8,2 για
την Aegean
λείσιμο της χρονιάς ήτα
λiτΕg
η Eurobank
αναποgιxά με
ΑΡΑΙΤ
της Aeg
-218%, ενώ
στις ισquρές
της ΔΕΗ πιέζουν οι δανειστές
δείχνουν η χρονιά
χρηματιστηριακή
σημειώνει ότι η τάση
αφορά στη ζήτηση
δική (7% πάνω η κίνηση
mozeρνά τήν προσφορά
οι πτήσεις
Στόχος το
ιο του SLA άς Παγκόσμια διάχριση
τις 7 Απριλίου
για τις υπηρεσίες
θεματοφυλακής
θνείς τράπεζες. Η
τάταξη
προέxwe μέσα από
οsταντή
σεις 7.000 θεσμwoν πελάτων
Στόχος
ά ερωτηματολόγια
χνικό επtτebo (staff level
που κατάρτησε το εν λόγω Ανοιχτό παραμένει το «μέτωπο» της διαπραγμάυπάρξει έο
τευσης για τα ενεργειακά, η οποία εκτός από
Eurogroup της 7ης Αποφege σήμερα, Δευ
Παγκόσμια διάκριση στον Η Τράπεtα Πειραιώς ΠΕΙΡ
οικονομικές προεχτάσεις ενέχει και σοβαρές
τερα, αυτό τις Βρυξέλλες
πολιτικές πτυχές.
πρόσωπος τής Επιτροπής,
+9,33%
ίδιο διαγωνισμό
ηρεσιών Θεματοφυλακής
Μαργαρίτης Σχοινάς,
έριο, βρέθηxe στην κορυφή
έλαβε η Τράsτeζα Πeugαιώς
βαθμολογίας
ΙIΕΙΡ +9.33%, uερδΚοντας
ίδιο, οι
Rated ια την Ελάδα
για τις Οι εταίρο
πιέζουν για φέρον της αγοράς για την
συνομιλίες μεταξύ ελληνικών πρώτο βραβείο στη
ίες θεματοφυλακής
πώληση του 40% των λιγνι
κτηση μονάδων, χαθορι
ρίx Relationship M
θεσμών
γεγονός που καταδεικνύει τη
συνεχrονται από την έδρα μεταξύ γνωστών διεθνών τρα
δgοηλεκτρικών σμό
σταθερά ποιότητα των
εργοστασίων της ΔΕΗ και προς πώληση μονάδων ως το
μετά τη «σημ
πρόοδο»
μάλιστα με
ασφυκτιοώ χρο- τέλος του χρόνου χαι ολοι
προηγούμενη εβδομάδα
Η βράβeνη προήλθε από
το διάγραμμα,
δηλαδή λήρωση διαγωνισμού
οι ετετgόcroποι της Τράπεζας
του μέα αυτό, ό
έγκριτο,
από χώρους Θeματοφυ
εwwνηση της διαowασ
ίας το μέσα στο 2018
τους Οπως σημείο
εριοδικό
φθινόπωρο με «market test»
@έλαβαν
λαικής
νας, όλες
Custodi
δείξε
ό βραβείο
ιδική
δήλωση
2«τεύθυνση της ολοκλήgo
Στη διαδικασία αξιολόγησης
eeuοδιxό
ρασμένη
σης της δεύτερης αξιολογ.
συμμετείχαν πολυάριθμες δ
βδομάδ
Λονδίνο.
μότερο δυνατό.